Mantrování

AKTUÁLNĚ: 

Výjimečné listopadové mantrování proběhne za účasti tibetských mnichů, kteří provedou obřad k Bílé Táře. Více informaci zde >>

12. úplňkové setkání v říjnu představilo první z trojice božstev dlouhověkosti, Amitájuse. Nahrávku a souhrn večera naleznete zde >>

Novinky

Příspěvky

Geše nám opakovaně klade na srdce, že není potřeba, abychom mu pokaždé dávali příspěvek. Na druhou stranu by od něho nebylo správné bránit nám v praktikování štědrosti. Praxe štědrosti má pro nás větší přínos než pro obdarovaného. Proto navrhuji, abychom každý z nás při návštěvách mantrování alespoň jednou využili příležitosti vyjádřit gešemu vděčnost v podobě příspěvku, který lze předat v obálce gešemu do rukou.

Dárek pro Tibet Open House

Tibet Open House, resp. Linhartova nadace, v dubnu přijala sponsorský dar 5000 Kč na meditační stolečky od organizace a účastníků mantrování při akci Milion manter pro dalajlámu. Stolečky nechala vyrobit a zčásti také sponzorovala Tereza Kazan, které patří velké díky. Vyjádřili jsme tak společně vděčnost Tibet Open House za možnost scházet se zde bez poplatku již mnoho měsícůMeditační stolečky jsou vyrobeny a slouží nyní návštěvníkům Tibet Open House k odkládání meditačních textů. 

∴∴∴

Všechny nahrávky a materiály z předešlých mantrování jsou k dispozici ke konci této stránky ⇓

∴∴∴

Na Silvestra 2018 proběhl za přítomnosti Jeho Svatosti v Bodhgaji významný obřad za jeho douhý život pořádaný Tibetskou exilovou vládou a za účasti představitelů všech exilových klášterů v Indii. I my jsme se v tento den přidávali se svými modlitbami. Více o této události zde ⇒ .

cover_facebook

∴∴∴

Mantrování

Úvod

Od července 2018 denně recitujeme mantry za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy v rámci akce Milion manter pro dalajlámu.

GesheYeshiGawa

Od září 2018 jsme se rovněž začali fyzicky setkávat při společné recitaci manter.

Pravidelná uplňková setkání při recitaci manter pořádá Mantrajána ve spolupráci s Tibet Open House.

Setkáváme se každý měsíc za úplňku v Tibet Open House, kde recitujeme vždy jinou mantru pod vedením rezidentního lámy Geshe Yeshi Gawy, který je bývalým žákem a životopiscem Jeho Svatosti dalajlámy z Dharamsaly a v současné době plnohodnotným učitelem Dharmy s nejvyšším titulem „geše“. Právě pro jeho sklon a vzdělání jsme požádali gešeho, zda by nás při mantrování fundovaně učil a meditacemi vedl.

 

Všechna učení Buddhova a veškerá buddhistická praxe spadá do jedné ze dvou kategoriií: čištění karmy a střádání zásluh. Jsou to dvě aktivity, které musíme na stezce konat, abychom dosáhli osvícení.                                                                                    ∼ Geshe Yeshi Gawa

Program

 

Každé úplňkové setkání věnujeme jednomu z druhů manter, které střádáme:

  • Avalókitéšvara – ÓM MANI PADMÉ HÚM – proběhlo 2x, bude se opakovat 2019. (Nahrávky: 24.9. a 24.10.2018)
  • Buddha medicíny – ÓM BHÉKANDZÉ BHÉKANDZÉ MAHÁBHÉKANDZÉ RADZA SAMUDGATÉ SÓHÁ (Nahrávka: 23.11.2018)
  • Vadžrasattva – ÓM BENZASATO HÚM (Nahrávka: 21. 1. 2019)
  • Buddha Šákjamuni – Ó MUNI MUNI MAHÁMUNI JÉ SÓHÁ (19. 2. 2019)
  • Tárá – ÓM TARÉ TUTTARÉ TURÉ SÓHÁ (21. 3. 2019)
  • Guru Rinpočhe – ÓM Á HÚM BENZA GURU PEMA SIDDHI HÚM (18. 5. 2019)
  • červen 2019: v Dharamsale jsme předali doposud nastřádané mantry Jeho Svatosti dalajámovi k nadcházejícím narozeninám. Přečtěte si o tom zde >>>
  • Maňdžušrí – ÓM Á RA PA CA NA DHÍ (15. 9. 2019)
  • Amitájus – ÓM Á MA RA NI DZI VAN TI JE SÓ HÁ (13. 9. 2019)

Na úvod geše představí danou mantru a božstvo a vysvětlí stav mysli / vizualizaci při následné recitaci. Tyto poznatky mají obohatit nejen náš prožitek při společné meditaci, ale v následných dnech i naši domácí praxi. Na závěr zpíváme modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti a věnujeme zásluhy.

Ti, kteří se nemohou dostavit, jsou vítáni účastnit se v danou dobu v duchu z domova. Následně mají k dispozici nahrávku učení. Jejich účast v jedné mandale, byť na dálku, se považuje za plnohodnotnou.

Své mantry toho večera nastřádané můžete poslat do společného soudku na milionmanter@gmail.com, nebo je můžete přičíst ke svým měsíčním součtům, které posíláte na konci měsíce.

Příspěvek

Po prvních pár setkáních, kdy účastníci gešemu vyjádřili za jeho roli ohromnou štědrost, geše opakovaně řekl, že není nutné mu pokaždé něco dávat. Vysvětlil také, že odpírat vám možnost praktikovat štědrost také není správné. Zásluhy z praxe štědrosti jsou ohromné, a proto využijte příležitost při jedné z vašich návštěv věnovat gešemu v obálce nějaký příspěvek.

Zanechte, prosím, v boxu u dveří drobný příspěvek Tibet Open Housu na provoz a za občerstvení.

Termíny

Termín mantrování spadá vždy na úplňkový večer, a proto se může odehrávat kterýkoli den v týdnu. Vyhlašuje se jako Facebooková událost na stránce Milion manter pro dalajlámu, Mantrajána a Tibet Open House, popřípadě tištěnými letáky a plakáty, a rozesílá se přihlášeným účastníkům akce a účastníkům předešlých mantrování na email z adresy milionmanter@gmail.com.

Úplňky v roce 2019

pondělí 21. ledna
úterý 19. února
čtvrtek 21. března
pátek 19. dubna – Velký pátek
sobota 18. května
pondělí 17. června

 

MilionMatnter text

∴∴∴

Informace týkající se mantrování minulých a budoucích se budou soutředit na této stránce, která se o ně bude pravidelně aktualizovat.

∴∴∴

Tématicky související materiály

 

Modlitba za dalajlámův dlouhý život

 

1. úplňkové mantrování (září 2018) video gešeho učení o Avalókitéšvarovi a mantře ÓM MANI PADMÉ HÚM

Avalókitéšvara – video učení Jeho Svatosti s českými titulky

Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu – modlitba

2. mantrování (říjen 2018) bez učení, pouze meditace s recitací manter ÓM MANI PADMÉ HÚM. Pozvánka

3. mantrování (listopad 2018) – audio nahrávka gešeho přednášky o Buddhovi medicíny a jeho mantře.

Související:

Buddha medicíny – učení o mantře

Jak funguje praxe Buddhy medicíny

Požehnání léčiv mantrou

4. mantrování (leden 2019) Vizualizace s mantrou Vadžrasatvy (audio nahrávka z večera v angličtině s překladem učení a postupu vizualizace v textu, obsahuje leták s mantrou a modlitbami)

Praxe mantry Vadžrasatvy pro očistu

5. mantrování (únor 2019) na počest Buddhova svátku Čötrul düčhen budeme na Den zázraků recitovat jeho mantru, mantru Buddhy Šákjamuniho.

Nahrávka – Mantra Buddhy Šákjamuního v Den zázraků Čhötrul düčhen

Čhötrul düčhen – Svátek zázraků

6. mantrování (březen 2019) Zelená Tárá

Nahrávka – meditace s mantrou Táry

Chvály jednadvaceti Tárám

Tárá jako cesta k poznání

7. mantrování (duben 2019) bez nahrávky

8. mantrování (květen 2019) Guru Rinpočhe, Padmasambhava

Nahrávka z mantrování 18.5.

Mantra Vadžra Guru

Guru Rinpočhe – modlitby

Slib Gurua Z lotosu zrozeného – posvátný text

Jadrná podstata Sedmi vět – modlitba

9. mantrování (červen 2019) probíhá v rámci oslav svátku saga daua v Tibet Open House.

  • červen 2019: v Dharamsale jsme předali doposud nastřádané mantry Jeho Svatosti dalajámovi k nadcházejícím narozeninám. Přečtěte si o tom zde >>>

10. mantrování (červenec 2019) slavíme svátek Dzamling Čisang

11. mantrování (září 2019) mantra Maňdžušrího 

12. mantrování (říjen 2019) mantra Buddhy Amitájuse

13. mantrování (listopad 2019) mantra Bílé Táry. Obřad k Bílé Táře a požehnání dlouhého života.

 

Další související:

Milion manter pro dalajlámu– hlavní stránka

Dalajláma na pokraji vyčerpání

Dalajlámovo učení Meditace jako duchovní disciplína

Mála jako pomůcka v meditační praxi – co lze o buddhistickém růženci nalézt v tantrických spisech