Pravidelná úplňková setkání

AKTUÁLNĚ:

4. úplňkové mantrování proběhne 22. prosince od 18:00 v Tibet Open House. Budeme recitovat mantru Vadžrasattvy ÓM BENZASATO HÚM a stoslabičnou. Geše poskytne na úvod učení (30 – 40 minut) a 45-60 minut budeme dle jeho instrukcí při recitaci mantry meditovat. Pozvánka zde ⇒

∴∴∴

Vylaďujeme s gešem poměr přednáška : meditace. Geše vyzval účastníky, aby dali zpětnou vazbu, protože minule se nám učení protáhlo na 50 minut. Všichni se shodujeme, že učení na úvod je pro nás velmi hodnotné, protože dodává smysl a sílu následné meditaci, ale protahuje se díky nutnosti následného tlumočení. Budeme se s gešem snažit dodržet 30 – 40 minut, abychom hodinu mohli strávit meditací. 

cover_facebook

Úvod

Od července 2018 denně recitujeme mantry za Jeho Svatost dalajlámu v rámci akce Milion manter pro dalajlámu.

Od září 2018 jsme se rovněž začali fyzicky setkávat při společné recitaci manter. Od té doby probíhají setkání každý měsíc za úplňku v Tibet Open House pod vedením rezidentního lámy Geshe Yeshi Gawy, který je bývalým žákem a životopiscem Jeho Svatosti dalajlámy z Dharamsaly a v současné době plnohodnotným učitelem Dharmy s nejvyšším titulem „geše“. Právě pro jeho sklon a vzdělání jsme požádali gešeho, zda by nás při mantrování fundovaně učil a meditacemi vedl.

Program

Každé úplňkové setkání se věnujeme jednomu z pěti druhů manter, které střádáme:

  • Avalókitéšvara – ÓM MANI PADMÉ HÚM (proběhlo, bude se opakovat 2019 – informace: 24.9. a 24.10.2018)
  • Buddha medicíny – ÓM BHÉKANDZÉ BHÉKANDZÉ MAHÁBHÉKANDZÉ RADZA SAMUDGATÉ SÓHÁ (proběhlo – 23.11.2018)
  • Vadžrasattva – ÓM BENZASATO HÚM (bude 22.12.2018, viz „Aktuálně“ výše)
  • Tárá – ÓM TARÉ TUTTARÉ TURÉ SÓHÁ (chystá se na 21.1.2019)
  • Guru Rinpočhe – ÓM Á HÚM BENZA GURU PEMA SIDDHI HÚM (chystá se 2019)

Na úvod geše představí danou mantru a božstvo a vysvětlí stav mysli / vizualizaci při následné recitaci. Tyto poznatky mají obohatit nejen náš prožitek při společné meditaci, ale v následných dnech i naši domácí praxi. Na závěr zpíváme modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti a věnujeme zásluhy.

Ti, kteří se nemohou dostavit, jsou vítáni účastnit se v danou dobu v duchu z domova. Následně mají k dispozici nahrávku učení. Jejich účast v jedné mandale, byť na dálku, se považuje za plnohodnotnou.

Před odchodem můžeme pobýt a povídat si. Zapisujeme svoje mantry toho večera nastřádané. Po prvních pár setkáních, kdy účastníci gešemu vyjádřili za jeho roli ohromnou štědrost, geše žádá, abychom mu dále nedávali příspěvky. Drobný dobrovolný příspěvek je vítán na provoz Tibet Open Housu.

Termíny

Termín mantrování spadá vždy na úplňkový večer, a proto se může odehrávat kterýkoli den v týdnu. Vyhlašuje se jako Facebooková událost na stránce Milion manter pro dalajlámu, Mantrajána a Tibet Open House, popřípadě tištěnými letáky a plakáty, a rozesílá se přihlášeným účastníkům akce a účastníkům předešlých mantrování z emailu (milionmanter@gmail.com).

Úplňky v roce 2019:

pondělí 21. ledna
úterý 19. února
čtvrtek 21. března
pátek 19. dubna
sobota 18. května
pondělí 17. června

 

MilionMatnter text

∴∴∴ Informace týkající se mantrování minulých a budoucích se budou soutředit na této stránce, která se o ně bude pravidelně aktualizovat. ∴∴∴

Tématicky související materiály:

Modlitba za dalajlámův dlouhý život

1. úplňkové mantrování (září) video gešeho učení o Avalókitéšvarovi a mantře ÓM MANI PADMÉ HÚM

Avalókitéšvara – video učení Jeho Svatosti s českými titulky

Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu – modlitba

2. mantrování (říjen) bez učení, pouze pokračování recitace manter ÓM MANI PADMÉ HÚM. Pozvánka

3. mantrování (listopad) – audio nahrávka gešeho přednášky o Buddhovi medicíny a jeho mantře

Buddha medicíny – učení o mantře

Jak funguje praxe Buddhy medicíny

Požehnání léčiv mantrou

4. mantrování (prosinec)

Praxe mantry Vadžrasatvy pro očistu

5. mantrování (leden 2019)

Chvály jednadvaceti Tárám

Tárá jako cesta k poznání

6. mantrování (plánuje se 2019)

Mantra Vadžra Guru

Guru Rinpočhe – modlitby

Slib Gurua Z lotosu zrozeného – posvátný text

Jadrná podstata Sedmi vět – modlitba

Další související:

Milion manter pro dalajlámu– hlavní stránka

Dalajláma na pokraji vyčerpání

Dalajlámovo učení Meditace jako duchovní disciplína

Mála jako pomůcka v meditační praxi – co lze o buddhistickém růženci nalézt v tantrických spisech