Úplňková setkání

AKTUÁLNĚ: 

5. společná recitace manter za úplňku proběhne v Den zázraků

19. února 2019, 18:00 – 19:30 v Tibet Open House, Školská 28, Praha

První úplněk v tibetském novém roce je věnován oslavám zázračných činů, které Buddha z různých důvodů za život vykonal. V období Čhötrul düčhen se zásluhy násobí 100.000x, a proto neváhejte přidat se k nám při recitaci manter Buddhy Šákjamuniho

OM MUNI MUNI MAHÁ MUNIJÉ SÓHÁ

buddha-drawing

Více informací

Pdf ke stažení

∴∴∴

– V pondělí 21.1. v Tibet Open House proběhlo 4. setkání při recitaci manter. Recitovali jsme stoslabičnou mantru Vadžrasatvy pod vedením Geše Yeše Gawy. Nahrávka učení a jeho překlad jsou nyní k dispozici 

∴∴∴

Na Silvestra 2018 proběhl za přítomnosti Jeho Svatosti v Bodhgaji významný obřad za jeho douhý život pořádaný Tibetskou exilovou vládou a za účasti představitelů všech exilových klášterů v Indii. I my jsme se v tento den přidávali se svými modlitbami. Více o této události zde ⇒ .

cover_facebook

∴∴∴

Mantrování

Úvod

Od července 2018 denně recitujeme mantry za Jeho Svatost dalajlámu v rámci akce Milion manter pro dalajlámu.

GesheYeshiGawa

Od září 2018 jsme se rovněž začali fyzicky setkávat při společné recitaci manter. Od té doby probíhají setkání každý měsíc za úplňku v Tibet Open House pod vedením rezidentního lámy Geshe Yeshi Gawy, který je bývalým žákem a životopiscem Jeho Svatosti dalajlámy z Dharamsaly a v současné době plnohodnotným učitelem Dharmy s nejvyšším titulem „geše“. Právě pro jeho sklon a vzdělání jsme požádali gešeho, zda by nás při mantrování fundovaně učil a meditacemi vedl.

 

Všechna učení Buddhova a veškerá buddhistická praxe spadá do jedné ze dvou kategoriií: čištění karmy a střádání zásluh. Jsou to dvě aktivity, které musíme na stezce konat, abychom dosáhli osvícení.                                                                                    ∼ Geshe Yeshi Gawa

Program

 

Každé úplňkové setkání se věnujeme jednomu z druhů manter, které střádáme:

  • Avalókitéšvara – ÓM MANI PADMÉ HÚM (proběhlo, bude se opakovat 2019 – informace: 24.9. a 24.10.2018)
  • Buddha medicíny – ÓM BHÉKANDZÉ BHÉKANDZÉ MAHÁBHÉKANDZÉ RADZA SAMUDGATÉ SÓHÁ (proběhlo – 23.11.2018)
  • Vadžrasattva – ÓM BENZASATO HÚM (bude 21. 1. 2019, viz „Aktuálně“ výše)
  • Buddha Šákjamuni – Ó MUNI MUNI MAHÁMUNI JÉ SÓHÁ (19.2.2019)
  • Tárá – ÓM TARÉ TUTTARÉ TURÉ SÓHÁ (chystá se na březen)
  • Guru Rinpočhe – ÓM Á HÚM BENZA GURU PEMA SIDDHI HÚM (chystá se 2019)

Na úvod geše představí danou mantru a božstvo a vysvětlí stav mysli / vizualizaci při následné recitaci. Tyto poznatky mají obohatit nejen náš prožitek při společné meditaci, ale v následných dnech i naši domácí praxi. Na závěr zpíváme modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti a věnujeme zásluhy.

Ti, kteří se nemohou dostavit, jsou vítáni účastnit se v danou dobu v duchu z domova. Následně mají k dispozici nahrávku učení. Jejich účast v jedné mandale, byť na dálku, se považuje za plnohodnotnou.

Před odchodem můžeme pobýt a povídat si. Zapisujeme svoje mantry toho večera nastřádané. Po prvních pár setkáních, kdy účastníci gešemu vyjádřili za jeho roli ohromnou štědrost, geše žádá, abychom mu dále nedávali příspěvky. Drobný dobrovolný příspěvek je vítán na provoz Tibet Open Housu.

Termíny

Termín mantrování spadá vždy na úplňkový večer, a proto se může odehrávat kterýkoli den v týdnu. Vyhlašuje se jako Facebooková událost na stránce Milion manter pro dalajlámu, Mantrajána a Tibet Open House, popřípadě tištěnými letáky a plakáty, a rozesílá se přihlášeným účastníkům akce a účastníkům předešlých mantrování na email z adresy milionmanter@gmail.com.

Úplňky v roce 2019

pondělí 21. ledna
úterý 19. února
čtvrtek 21. března
pátek 19. dubna
sobota 18. května
pondělí 17. června

 

MilionMatnter text

∴∴∴

Informace týkající se mantrování minulých a budoucích se budou soutředit na této stránce, která se o ně bude pravidelně aktualizovat.

∴∴∴

Tématicky související materiály:

Modlitba za dalajlámův dlouhý život

1. úplňkové mantrování (září) video gešeho učení o Avalókitéšvarovi a mantře ÓM MANI PADMÉ HÚM

Avalókitéšvara – video učení Jeho Svatosti s českými titulky

Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu – modlitba

2. mantrování (říjen) bez učení, pouze pokračování recitace manter ÓM MANI PADMÉ HÚM. Pozvánka

3. mantrování (listopad) – audio nahrávka gešeho přednášky o Buddhovi medicíny a jeho mantře

Buddha medicíny – učení o mantře

Jak funguje praxe Buddhy medicíny

Požehnání léčiv mantrou

4. mantrování (leden 2019) Vizualizace s mantrou Vadžrasatvy (audio nahrávka v angličtině s překladem učení a postupu vizualizace, obsahuje leták s mantrou a modlitbami)

Praxe mantry Vadžrasatvy pro očistu

5. mantrování (únor 2019) na počest Buddhova svátku Čotrul Düčhen budeme na Den zázraků recitovat jeho mantru, mantru Buddhy Šákjamuniho

6. mantrování (březen) Zelená Tárá

Chvály jednadvaceti Tárám

Tárá jako cesta k poznání

7. mantrování (duben) Guru Rinpočhe, Padmasambhava

Mantra Vadžra Guru

Guru Rinpočhe – modlitby

Slib Gurua Z lotosu zrozeného – posvátný text

Jadrná podstata Sedmi vět – modlitba

Další související:

Milion manter pro dalajlámu– hlavní stránka

Dalajláma na pokraji vyčerpání

Dalajlámovo učení Meditace jako duchovní disciplína

Mála jako pomůcka v meditační praxi – co lze o buddhistickém růženci nalézt v tantrických spisech