Mantrování

POZOR ZMĚNA!

V březnu 2020 jsme se po 16-té sešli při pravidelném setkání při recitaci manter. Od dubna plně přebírá organizaci úplňkového mantrování geše Yeshi Gawa z Tibet Open House, který dříve akci spoluorganizoval. On nynějška budou setkání vyhlašována na stránkách Tibet Open House.

Nejnovější

Zorganizovali jsme jedinečné online setkání při recitaci manter sobotu 27. února 2021. Chcete se dozvědět víc?

Dřívější oznámení

Dar pro Tibet Open House

Tibet Open House, resp. Linhartova nadace, v dubnu přijala sponsorský dar 5000 Kč na meditační stolečky od organizace a účastníků mantrování při akci Milion manter pro dalajlámu. Stolečky nechala vyrobit a zčásti také z velké části sponzorovala Tereza Kazan, které patří velké díky. Vyjádřili jsme tak společně vděčnost Tibet Open House za možnost scházet se zde bez poplatku již mnoho měsícůMeditační stolečky nyní slouží návštěvníkům Tibet Open House k odkládání meditačních textů. 

mantrovani10TOH

∴∴∴

Všechny nahrávky a materiály z předešlých mantrování jsou k dispozici ke konci této stránky ⇓

∴∴∴

Na Silvestra 2018 proběhl za přítomnosti Jeho Svatosti v Bodhgaji významný obřad za jeho dlouhý život pořádaný Tibetskou exilovou vládou a za účasti představitelů všech exilových klášterů v Indii. I my jsme se v tento den přidávali se svými modlitbami. Více o této události zde ⇒ .

∴∴∴

Mantrování

Úvod

Od července 2018 denně recitujeme mantry za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy v rámci akce Milion manter pro dalajlámu.

GesheYeshiGawa

Od září 2018 jsme se rovněž začali fyzicky setkávat při společné recitaci manter.

Pravidelná uplňková setkání při recitaci manter pořádá Mantrajána ve spolupráci s Tibet Open House.

Setkáváme se každý měsíc za úplňku v Tibet Open House, kde recitujeme vždy jinou mantru pod vedením rezidentního lámy Geshe Yeshi Gawy, který je bývalým žákem a životopiscem Jeho Svatosti dalajlámy z Dharamsaly a v současné době plnohodnotným učitelem Dharmy s nejvyšším titulem „geše“. Právě pro jeho sklon a vzdělání jsme požádali gešeho, zda by nás při mantrování fundovaně učil a meditacemi vedl.

Všechna učení Buddhova a veškerá buddhistická praxe spadá do jedné ze dvou kategoriií: čištění karmy a střádání zásluh. Jsou to dvě aktivity, které musíme na stezce konat, abychom dosáhli osvícení.                                                                                    ∼ Geshe Yeshi Gawa

Program

Každé úplňkové setkání věnujeme jednomu z druhů manter, které střádáme:

 • Avalókitéšvara – ÓM MANI PADMÉ HÚM – proběhlo 2x, bude se opakovat 2019. (Nahrávky: 24.9. a 24.10.2018)
 • Buddha medicíny – ÓM BHÉKANDZÉ BHÉKANDZÉ MAHÁBHÉKANDZÉ RADZA SAMUDGATÉ SÓHÁ (Nahrávka: 23.11.2018)
 • Vadžrasattva – ÓM BENZASATO HÚM (Nahrávka: 21. 1. 2019)
 • Buddha Šákjamuni – Ó MUNI MUNI MAHÁMUNI JÉ SÓHÁ (19. 2. 2019)
 • Tárá – ÓM TARÉ TUTTARÉ TURÉ SÓHÁ (21. 3. 2019)
 • Guru Rinpočhe – ÓM Á HÚM BENZA GURU PEMA SIDDHI HÚM (18. 5. 2019 a 10.1.2020)
 • červen 2019: v Dharamsale jsme předali doposud nastřádané mantry Jeho Svatosti dalajámovi k nadcházejícím narozeninám. Přečtěte si o tom zde >>>
 • Maňdžušrí – ÓM Á RA PA CA NA DHÍ (15. 9. 2019)
 • Amitájus – ÓM Á MA RA NI DZI VAN TI JE SÓ HÁ (13. 9. 2019)
 • Bílá Tárá – ÓM TÁRÉ TUTTÁRÉ TURÉ MAMA ÁJU PUNJA DŽÁNA PUTYM KURU SÓHÁ (12.11.2019)

Na úvod geše představí danou mantru a božstvo a vysvětlí stav mysli / vizualizaci při následné recitaci. Tyto poznatky mají obohatit nejen náš prožitek při společné meditaci, ale v následných dnech i naši domácí praxi. Na závěr zpíváme modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti a věnujeme zásluhy.

Ti, kteří se nemohou dostavit, jsou vítáni účastnit se v danou dobu v duchu z domova. Následně mají k dispozici nahrávku učení. Jejich účast v jedné mandale, byť na dálku, se považuje za plnohodnotnou.

Své mantry toho večera nastřádané můžete poslat do společného soudku na milionmanter@gmail.com, nebo je můžete přičíst ke svým měsíčním součtům, které posíláte na konci měsíce.

Příspěvek

Po prvních pár setkáních, kdy účastníci gešemu vyjádřili za jeho roli ohromnou štědrost, geše opakovaně řekl, že není nutné mu pokaždé něco dávat. Vysvětlil také, že odpírat vám možnost praktikovat štědrost také není správné. Zásluhy z praxe štědrosti jsou ohromné, a proto využijte příležitost při jedné z vašich návštěv věnovat gešemu v obálce nějaký příspěvek.

Zanechte, prosím, v boxu u dveří drobný příspěvek Tibet Open Housu na provoz a za občerstvení.

Termíny

Termín mantrování spadá vždy na úplňkový večer, a proto se může odehrávat kterýkoli den v týdnu. Vyhlašuje se jako Facebooková událost na stránce Milion manter pro dalajlámu, Mantrajána a Tibet Open House, popřípadě tištěnými letáky a plakáty, a rozesílá se přihlášeným účastníkům akce a účastníkům předešlých mantrování na email.

Úplňky v roce 2019

pondělí 21. ledna
úterý 19. února
čtvrtek 21. března
pátek 19. dubna – Velký pátek
sobota 18. května
pondělí 17. června
neděle 21. července
čtvrtek 15. srpna
pátek 13. září
neděle 13. října
úterý 12. listopadu
čtvrtek 12. prosince

Úplňky v roce 2020

pátek 10. ledna
neděle 9. února
pondělí 9. března
středa 8. dubna
čtvrtek 7. května
pátek 5. června
neděle 5. července
pondělí 3. srpna
středa 2. září
čtvrtek 1. října
sobota 31. října
pondělí 30. listopadu
úterý 29. prosince

MilionMatnter text

∴∴∴

Informace týkající se mantrování minulých a budoucích se budou soutředit na této stránce, která se o ně bude pravidelně aktualizovat.

∴∴∴

Tématicky související materiály

Modlitba za dalajlámův dlouhý život

1. úplňkové mantrování (září 2018) video gešeho učení o Avalókitéšvarovi a mantře ÓM MANI PADMÉ HÚM

Avalókitéšvara – video učení Jeho Svatosti s českými titulky

Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu – modlitba

2. mantrování (říjen 2018) bez učení, pouze meditace s recitací manter ÓM MANI PADMÉ HÚM. Pozvánka

3. mantrování (listopad 2018) – audio nahrávka gešeho přednášky o Buddhovi medicíny a jeho mantře.

Související:

Buddha medicíny – učení o mantře

Jak funguje praxe Buddhy medicíny

Požehnání léčiv mantrou

4. mantrování (leden 2019) Vizualizace s mantrou Vadžrasatvy (audio nahrávka z večera v angličtině s překladem učení a postupu vizualizace v textu, obsahuje leták s mantrou a modlitbami)

Praxe mantry Vadžrasatvy pro očistu

5. mantrování (únor 2019) na počest Buddhova svátku Čötrul düčhen budeme na Den zázraků recitovat jeho mantru, mantru Buddhy Šákjamuniho.

Nahrávka – Mantra Buddhy Šákjamuního v Den zázraků Čhötrul düčhen

Čhötrul düčhen – Svátek zázraků

6. mantrování (březen 2019) Zelená Tárá

Nahrávka – meditace s mantrou Táry

Chvály jednadvaceti Tárám

Tárá jako cesta k poznání

7. mantrování (duben 2019) bez nahrávky

8. mantrování (květen 2019) Guru Rinpočhe, Padmasambhava

Nahrávka z mantrování 18.5.

Mantra Vadžra Guru

Guru Rinpočhe – modlitby

Slib Gurua Z lotosu zrozeného – posvátný text

Jadrná podstata Sedmi vět – modlitba

9. mantrování (červen 2019) proběhlo v rámci oslav největšího buddhistického svátku saga daua v Tibet Open House.

 • červen 2019: v Dharamsale jsme předali doposud nastřádané mantry Jeho Svatosti dalajámovi k nadcházejícím narozeninám. Přečtěte si o tom zde >>>

10. mantrování (červenec 2019) slavíme svátek Dzamling Čisang – světový kouřový den. Představujeme novou mantru jména Jeho Svatosti dalajlámy.

11. mantrování (září 2019) mantra Maňdžušrího 

12. mantrování (říjen 2019) mantra Buddhy Amitájuse za dlouhý život

13. mantrování (listopad 2019) mantra Bílé Táry. Naši hosté provedli požehnání dlouhého života při obřadu tsok. Večer jsme zakončili tradičním tibetským čajovým dýchánkem.

14. mantrování (prosinec 2019) Naldžorma + věnování manter Guru Rinpočheho proti požárům v Austrálii

15. mantrování (proběhne v lednu 2020) Mantra Táry věnovaná proti hrozbě epidemie koronaviru.

Další související:

Milion manter pro dalajlámu– hlavní stránka

Dalajláma na pokraji vyčerpání

Dalajlámovo učení Meditace jako duchovní disciplína

Mála jako pomůcka v meditační praxi – co lze o buddhistickém růženci nalézt v tantrických spisech