Naše krédo

Mantrajána je nezávislý, soukromý, vzdělávací blog, který přibližuje autentické a nesektární směry tibetském buddhismu praktikujícím i široké veřejnosti. (Více v sekci O nás)

Mantrajána, vadžrajána, tantrický buddhismus, tantrajána, esoterický buddhismus jsou označení tradice tantry, které pochází ze středověké Indie, odkud se rozšířily po východní Asii. Do dnešní doby se její linie zachovaly pouze v Tibetu, odkud se pouze nedávno rozšířily po světě a jsou tak obecně známé jako tibetský buddhismus.

Autenticky – Nesektárně – Nepoliticky

Autenticky

Tibetský buddhismus se za posledních 40 let úspěšně uchytil daleko za hranicemi Tibetu, kde předtím po mnohá staletí vzkvétal izolován za hradbami vysokých hor. Tato účinná duchovní cesta je v dnešní době k dispozici každému, kdo má zájem. Není to však bezproblémový příběh. Je obecně známé, že tibetský buddhismus čelí úpadku, a nepůsobí na něj jen ničivé síly zvenčí. Padmasambhava sám předpověděl, že buddhismus ztrouchniví zevnitř. Jak? Ne vždy úplně záměrně, často spíš bezděky.

Podílejí se na tom například nezodpovědné chování autorit jako finanční a sexuální aféry autorit, chybná interpretace posvátných textů, která svádí ze zamýšlené cesty a samozvaní učitelé, kteří předkládají své vlastní verze učení, které vedou k šíření zavádějících pseudobuddhistických směrů, jež se časem prokazují jako škodlivé. Všechny tyto a další problémy ubližují praktikujícím až do takové míry, že ztrácejí víru, odrazují příznivce a posilují postoj odpůrců.

Autentický tibetský buddhismus znamená cestu, která byla zamýšlena Buddhou a předávána věhlasnými světci, jejichž životní styl, praxe a moudrost učení se za jejich života i postupem času osvědčily jako účinné na cestě k osvícení. Jejich učení prošla zkouškou ryzosti skrze aplikaci stovek následovníků.

Jak ale autentičnost poznat? Autentickou linii uznává tibetská buddhistická obec v čele s Jeho Svatostí dalajlámou. Jeho Svatost je bezesporu největší duchovní autoritou tibetského buddhismu dnešní doby. Po celý svůj život se bezchybně prokazoval pouze svými kvalitami, neoblomnou morální a duchovní integritou a úctu k němu chová nejen celá tibetská komunika, které je čelem, ale též autority duchovní, akademické i politické po celém světě. To vše, společně s jeho nesektárním krédem a širokou znalostí učení a praxí všech škol a liníí, mu dodává přirozenou autoritu v celé oblasti tibetského buddhismu. Jeho názorem se tedy bez obav můžeme řídit. Jeho Svatost se jasně vyjadřuje k tomu, co, koho a proč lze považovat za autentické. Na stránkách se tedy můžete seznámit s hodnotným a nezavádějícím obsahem.

Nesektárně

Různé interpretace buddhistických učení a důrazy na určité druhy praxí se vyprofilovaly do čtyř hlavních škol – ňjingma, gelug, kagju a sakja. Všechny mají však stejnou podstatu, smysl a výsledek.

Některé typy lidské mysli rády vidí pouze rozdíly a slepé prosazování vlastního směru se může vymknout z ruky. Historie Tibetu je tak protkaná sektářskými rozpory. V moderní historii, a stále častěji v dnešní, demokratické, době, se však razí směr tzv. rime, směr nesektárnosti a inkluze. Znamená to, že přestože někdo má osobní vazbu ke konkrétní škole a linii, přijímá a respektuje i všechny ostatní. Sektárnost rozděluje a utvrzuje ego, což je v naprostém rozporu s filozofií buddhismu. Stránky Mantrajána jsou rovněž naprosto inkluzivní, co se autentických směrů týče. Sama jsem studentkou učitelů všech čtyř škol, a tak přirozeně ctím všechny školy bez rozdílu. (Více o školách, sektářství a hnutí rime)

Nepoliticky

Dle příkladu Jeho Svatosti dalajlámy, který odložil svou roli politického vůdce tibetského lidu a přestal se vměšovat do politiky, aby se mohl bez překážek a naplno věnovat své roli duchovního vůdce, podporujeme vzkvétání tibetského buddhismu tím, že se straníme jakýchkoli nenávistných vyjádření dle kázání této mírumilovné víry. Poukazujeme ovšem objektivně na škodlivé směry a kulty příbuzné či napodobující autentický tibetský tibetský buddhismus,  za cílem informovat a varovat před nimi veřejnost.

Jako autoritu uznáváme Jeho Svatost 14. dalajlámu Tenzin Gjatsho a 17. karmapu Orgjen Trinle Dordžeho. 

Související:

Redakce

RIME – hnutí za nesektářství

Čtyři školy tibetského buddhismu

1 komentář: „Naše krédo

Komentáře nejsou povoleny.