Milion manter pro dalajlámu

Vítejte na stránkách věnovaných akci střádání manter za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy.

Aktuálně:

červen 2021

Akce je oficiálně ukončena

Dřívější aktualizace:

Nový formulář na zasílání manter

Od srpna 2020 se k zasílání měsíčních součtů zřizuje jednoduchý formulář na platformě Google Forms:

>> FORMULÁŘ NA ZASÍLÁNÍ MANTER >>

Ruší se tímto posílání součtů přes email. Nový formulář požaduje pouze minimum informací: vaše jméno a počet manter za daný měsíc. Posílejte vždy celé stovky, např. 1300 – přebývající mantry si započtěte do dalšího měsíce.

Vaše mantry budou připočteny k aktuálnímu počtu manter, který je k dispozici na této stránce v pravém sloupci, na mobilu se zobrazuje dole na konci stránky po rozkliknutí widgetu.

MANTROVÁNÍ

Pravidelná úplňková setkání. V březnu 2020 jsme se po 16-té sešli při pravidelném setkání při recitaci matner. Od dubna plně přebírá organizaci úplňkového mantrování geše Yeshi Gawa z Tibet Open House, který dříve akci spoluorganizoval. Informace o dalším setkání naleznete na stránkách Tibet Open House.

Výzva v době pandemie

31. března 2020

Milí přátelé,
nacházíme se v nebývalých časech. Potýkáme se s problémy, na které jako moderní lidstvo nejsme zvyklí a kterým jsme jako jedinci nikdy v životě nemuseli čelit. Přirozenou reakcí na takový stav je strach, úzkost, hněv a další emoce, ze kterých nevychází nic dobrého ani konstruktivního.

Denní praxe recitace manter je pro nás zdrojem pozitivní mentální energie a nástrojem, jak přetnout proces, kterým tyto emoce vyvstávají, i proces internalizace negativních vjemů z vnějšku a tím docílit úlevy od mentálního přetížení. Zkrátka řečeno, navozováním si mysli soucitnosti a dalších kvalit získáváme pozitivní mentální sílu. Ta ovlivňuje naše chování a celé naše okolí a tím i celý svět.

Chtěla bych vás proto vyzvat, abychom se propojili ve virtuálním kruhu pravidelné denní recitace manter a věnovali naše zásluhy nejen Jeho Svatosti a všem bytostem, ale konkrétně pak cíleně k potlačení utrpení, kterým prochází náš svět pod vlivem pandemie nemoci covid-19.

Zasílání vašich měsíčních součtů má sloužit nejen k osobní motivaci. Je také připomínkou, že praktikujeme společně ve stejném kruhu. Hromadná praxe je mnohonásobně účinnější, než bychom praktikovali každý zvlášť sám. Ať se jedná o jakoukoli buddhistickou mantru, každá její recitace, spojená se správnou motivací a věnováním, je krůčkem ze tmy blíže ke světlu.

Dejte mi vědět, jak se máte nebo když budete potřebovat podporu. Využívejte také ke vzájemné podpoře naši uzavřenou facebookovou skupinu, ve které jsou pouze účastníci – přátelé. Děkuji vám za vaše emaily s měsíčními součty, které jsou přidávány na počítadlo v pravém sloupci na této stránce. Součty zasílejte na konci měsíce na email akce.

Jeho Svatost dalajláma včera vydal své prohlášení k pandemii. Z jeho slov je znát, jak vřele se za nás neustále modlí. Modleme se dále za něho a také za celý svět ve formě recitace manter.

Zůstaňte zdraví a silní a prozařujte svět.

Zuzana Čerňáková – Mantrajána

organizátor

Dřívější zprávy:

Nastřádané mantry putovaly v červnu 2019 do Dharamsaly

img_20190619_1512281222774503.jpg

Delegace Milionu manter pro dalajlámu se v jeho sídle sešla s Jeho Svatostí dalajlámou a předala mu téměř 5 milionů nastřádaných manter.

Co dalajláma vzkázal?

Co bylo v listině, kterou jsme mu dali?

Fotky 

Akce Milion manter pro dalajlámu se od  července 2018 účastní lidí různých zaměření z celé republiky i Slovenska.

Kolik už jsme nastřádali? Stav můžete sledovat zde na stránkách (na počítači vpravo po straně a na mobilu úplně dole pod textem rozkliknout widget). Aktualizuje se na konci měsíce.

Jaké mantry recitujeme:

ÓM MANI PADMÉ HÚM (Avalókitéšvara) a mantry Buddhy Šákjamuního, Buddhy medicíny, Guru Rinpočheho, Vadžrasattvy a Táry, dle vlastního výběru.

Pravidla účasti jsou jednoduchá. Každý den si každý z nás doma najde chvíli na to vytvořit si pozitivní motivaci a s láskou k Jeho Svatosti recitovat modlitbu za jeho dlouhý život a minimálně jednu málu (100 manter. Své měsíční součty zašleme na konci měsíce do společného soudku. 

Pravidla a podmínky ⇒

Smyslem této akce však není mantrový maraton. Kvalita je na prvním místě před kvantitou. Naše mysl má být při recitaci čistá a soustředěná na pozitivní kvality jako je láska a soucitnost, a oprostěná od běžného přemýšlení. Dokážeme-li tímto způsobem vytvořit společně naší myslí mocnou pozitivní sílu, bude to mít dopad na život Jeho Svatosti, nás samých i všech ostatních. To je to, co dává této akci smysl.

Akce skončila únorem 2020

Více o mantře ÓM MANI PADMÉ HÚM zde ⇒

Střádáme mantry za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy

mani mantra

Rok 2019 byl oficiálně vyhlášen rokem modlitby za dlouhý život Jeho Svatost dalajlámy. Jeho pevné zdraví a dlouhý život je vroucím přáním nás všech, které tato osobnost nějakým způsobem inspirovala a kdo cítíme, že takových osobností je na světě třeba. V buddhismu je tradicí se za vážené bytosti modlit; jsou to právě naše toužebná přání, která jsou podmínkou pro jejich setrvání mezi námi. A další skvělou tradicí je společné střádání manter. Spojme tedy tyto dva úžasné prostředky a vytvořme hromadu pozitivní energie jako jedinečný dárek pro Jeho Svatost!

Počin Milion manter pro dalajlámu vznikl 15. července 2018 jako reakce na zprávy o zdravotním stavu Jeho Svatosti, které blíže popisuje článek ⇒ Po vyhlášení roku 2019 jako roku modlitby za dalajlámův dlouhý život se akce přirozeně stala součástí celosvětového úsilí za vytváření pozitivní energie směrované na Jeho Svatost. Téměř pět milionů manter jsme již Jeho Svatosti předali. Naším slibem je pokračovat až do konce tibetského roku, tj. do konce února 2020.

Co účast obnáší?

Pravidla a podmínky akce zde ⇒

Je to akce pro buddhisty i širokou veřejnost. Každý den budeme věnovat chvilku myšlence na Jeho Svatost: zarecitujeme si krátkou modlitbu za jeho dlouhověkost a alespoň jednu málu (= 100 manter = růženec se 108 korálky) mantry ÓM MANI PADMÉ HÚM (či jednu z manter: Buddhy Šákjamuního, Buddhy medicíny, Guru Rinpočheho, Vadžrasattvy a Táry). Uvidíte, že hravě zvládnete 100 manter denně. Ideální stav je dokázat 1000 denně, což má jedinečný důsledek, jak vysvětluje Láma Zopa. Záleží na vaší situaci a možnostech. Důležité je, abychom se snažili poslat něco každý měsíc, nejméně však 1000. Svoje součty budete posílat ke konci měsíce spolu s Vaším jménem na email akce. Tato informace bude sloužit k aktualizaci počítadla.

Co budeme recitovat?

Více o mantře zde ⇒

Minimálně jednou denně modlitbu za dalajlámův dlouhý života a posléze 100 manter, ideálně až 1000.

K počítání se vám bude hodit tibetská mála o 108 korálcích. Jedna mála se počítá jako 100 manter, 8 je tam navíc na pokrytí chyb.

Mála se při počítání drží v levé ruce (ne oběma) ve výši srdce a korálky se počítají jeden za každou mantru směrem k sobě, palcem přes ukazovák.

Více o mále zde ⇒

dav

Mála z křišťálu nebo skla se pro tuto mantru doporučuje

Jeho Svatost dalajláma je ztělesněním buddhy soucitu, Avalókitéšvary. Učiňme tedy každý z nás osobní závazek recitovat denně minimálně 100x jeho mantru ÓM MANI PEDMÉ HÚM.

mani mantra

Recitací této mantry ve spojení s dobrou myšlenkou se vytváří pozitivní energie, kterou dnešní svět zoufale potřebuje. Ve výsledku z ní máme prospěch my společně se všemi nám blízkými i vzdálenými bytostmi.

Svoje součty se svým jménem posílejte vždy ke konci kalendářního měsíce.

Po každé recitaci věnujme zásluhy z naší praxe ku zdraví a vitalitě Jeho Svatosti a zároveň také ku prospěchu a svobodě nás a všech cítících bytostí.

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy

GANG RI RAWE KORWE ŠING KHAM SU

Ve svaté říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DEWA MALÜ DŽUNGWE NE

je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI WANG TENZIN GJATSHO JI

zosobnění Avalókitéšvary – Tenzin Gjaccho.

ŠAP PE SI THE BAR DU TEN GJUR ČIK

Pevný budiž jeho život až do konce samsáry!

Pomozte spřízněným duším, aby se k nám přidaly. Sdílejte, prosím, informaci mezi přáteli. V angličtině zde.

Těšíme se na společnou radost z recitace i originálního dárku, který tímto pro ‚Naši‘ Svatost vytvoříme.

Odkazy:

Stránky akce ⇒ Milion manter pro dalajlámu

Pravidla a podmínky akce Milion manter pro dalajlámu

Důvod, proč akce vznikla

Setkání delegace s dalajlámou

Informace o mantře ÓM MANI PADMÉ HÚM

Video z prvního Úplňkového mantrování v Tibet Open House

Facebooková stránka Milion manter ⇒ přesměruje na Facebook

Video: Dalajláma vysvětluje význam Avalókitéšvary (české titulky)

Mniši recitují mantru Om mani peme hum

Avalókitéšvara – zosobnění soucitnosti

Modlitba za dalajlámův dlouhý život