Pravidla a podmínky akce

⇐ zpět na hlavní stráku akce

Aktualizace únor 2020: postupným dozníváním akce končí v únoru 2020.

Aktualizace 7. července 2019:

Delegace předala 19. 6. 2019 téměř 5 milionů manter v podobě listiny Jeho Svatosti dalajlámovi. Akce se tímto prodlužuje do konce února 2019. Pravidla zůstávají stejná. Účastníci denně recitují mantry věnované Jeho Svatosti a měsíční součty zasílají. Celkový počet manter je náležitě zveřejněn.

Aktualizace 6. dubna 2019:

Delegace předá konečný součet manter se jmény účasníků v červnu 2019 v Dharamsale Jeho Svatosti. Předávací listina bude obsahovat celkový součet manter a jmenný seznam účastníků bez udávání jednotlivých součtů u jmen. V zájmu ochrany soukromí nebudou jména účastníků nikterak zveřejňována ani nebudou nijak komentovány výkony jednotlivých účastníků. Účastníci jsou informováni o uzávěrce akce a vyzváni k zaslání součtů do konce května 2019.

Aktualizace 4. října 2018: 

  1. Akce nyní zahrnuje i recitaci manter Buddhy Šákjamuního, Buddhy medicíny, Guru Rinpočheho, Vadžrasattvy a Táry, dle doporučení Jeho Svatosti dalajlámy.
  2. Od září 2018 se zavádí společná setkání při recitaci manter.

Pravidla a podmínky akce Milion manter pro dalajlámu

14. července 2018

  1. Popis a účel akce

Veřejná akce Milion manter pro dalajlámu se zřizuje k datu 16. července 2018 na dobu 10 měsíců za účelem hromadného nastřádání minimálního počtu jeden milion manter OM MANI PADME HÚM nebo manter Buddhy Šákjamuního, Buddhy medicíny, Guru Rinpočheho, Vadžrasattvy a Táry jako dar Jeho Svatosti dalajlámovi k 84. narozeninám 6. 7. 2019. Uzavírka akce bude upřesněna, ale předpokládá se v květnu 2019, kdy se mantry sečtou a reprezentativním způsobem se dar buď zašle poštou, předá osobně či předá za pomoci pověřené osoby Jeho Svatosti dalajlámovi u příležitosti jeho narozenin, a to za podmínky, že veřejnost nastřádá minimálně jeden milion manter. Dar bude obsahovat blahopřání, vysvětlení akce, konečný počet manter a jména každého z účastníků, který nastřádal minimálně 1000 manter. Jména budou v seznamu seřazena sestupně, nejvyšším počtem manter počínaje a dle abecedy.

2. Registrace a komunikace

Účastnit se může každý bez rozdílu. Podmínkou účasti je úcta k Jeho Svatosti dalajlámovi a k ostatním účastníkům akce.

Účastník vstupuje do akce tak, že se přihlásí svým jménem na emailovou adresu k tomu zřízenou. Přihlášením a pokračováním v účasti účastník souhlasí s Pravidly a podmínkami účasti zde popsanými. Pokud s nimi nesouhlasí, odstoupí z účasti, a to písemnou formou na emailovou adresu výše.

Registrace účastníků a komunikace bude zajištována přes email. Každý z nově registrovaných účastníků obdrží na udanou emailovou adresu uvítací email s nezbytnými praktickými informacemi týkající se akce.

Pořadatel se zavazuje, že veškerá komunikace bude obsahovat pouze věcné a nutné informace k akci, a tudíž žádnou reklamu ani doporučení třetích stran se zištným zájmem!

Účastníci budou mít možnost akci aktivně sledovat na veřejné Facebookové stránce Milion manter pro dalajlámu a na webu mantrajana.cz a souhrn těchto informací budou dostávat jednou měsíčně v emailovém newletteru. Účastníci budou mít na těchto platformách možnost se aktivně podílet na vývoji a úspěchu akce.

3. Ochrana osobních údajů

Pořadatel se zavazuje maximálně chránit a respektovat soukromí účastníků a jejich osobní údaje, které nebude sdílet veřejně, ani s třetími stranami. K jménům a emailovým adresám bude mít přístup pouze pořadatel a budou výhradně pro nejnutnější potřeby akce.

4. Odstoupení z akce

Přeje-li si účastník odhlásit se z akce a přeje-li si, aby jeho údaje byly vymazány ze seznamu korespondentů, učiní tak písemně a pořadatel tak provede neprodleně a řádně.

Pořadatel si vyhrazuje právo odhlásit účastníka, který záměrně nedodržuje Pravidla a podmínky akce, řádné účastníky, způsobuje nesoulad mezi účastníky a haní smysl akce či osobu Jeho Svatosti dalajlámy a buddhismus.

4. Pravidla střádání a zasílání součtů manter

Účastník si bude zapisovat své denní součty manter. Na email pak zašle jednou měsíčně své jméno a měsíční součet manter, je-li vyšší než 1000. Na tyto emaily nebude pořadatel odpovídat. Aktuální celkový součet všech manter se bude pravidelně zveřejňovat. Ke konci akce budou účastníci vyzváni, aby pro kontrolu zaslali svůj celkový součet.

5. Pořadatel

Zřizovatelem a pořadatelem akce je nezávislá soukromá osoba Zuzana Čerňáková, správce a redaktor neziskového portálu o tibetském buddhismu Mantrajána (mantrajana.cz), za účelem veřejného prospěchu a bez jakékoli snahy o finanční či hmotný zisk.

6. Změny

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy v Pravidlech a podmínkách akce a které budou vyznačeny výše spolu s datem účinnosti.

Hlavní stránka akce ⇒