Věnovací listina pro dalajlámu

Ve středu 19. června vrcholil v indické Dharamsale několikadenní obřad za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy. Sešli se zde tibeťané a dalajlámovi příznivci z různýc h koutů. Obřad se konal za největšího buddhistického svátku, saga dauaa byl součástí celoročního maratonu modliteb za dalajlámův dlouhý život. V ten den se s Jeho Svatostí dalajlámou setkala skupinka zastupující účastníky akce Milion manter pro dalajlámu. Důvodem setkání bylo předat Jeho Svatosti přání všeho nejlepšího a dlouhých let k nadcházejícím 84. narozeninám v podobě věnovací listiny.

Poděkování za grafickou úpravu a vyřízení výroby listiny patří účastníku akce, grafickému designerovi Matěji Bošinovi, který na její výrobu věnoval svůj drahocenný čas, talent i nadšení. Matěj je také autorkou rukou za plakáty na úplňkové mantrování. Nechal vyrobit luxusní sametové diplomové desky s logem akce tištěným zlatou barvou.

 

 

img_20190615_1929311292107171.jpg

stocky

Desky obsahovaly dva kvalitně tištěné archy.

picsart_06-12-061431643850.png

Levý arch

Levý arch stručně a formálně popisoval Jeho Svatosti podstatu a průběh akce těmito slovy:

Prague, 31 May 2019

Your Holiness,

Since July 2018, people of the Czech Republic have been praying for the long life of His Holiness 14th Dalai Lama and accumulating mantra recitations as part of the Million Mantras for the Dalai Lama initiative. Today we have come to present Your Holiness with the total number of 4.932.600 mantras dedicated to your long life and world peace, and to wish you happy 84th birthday.

 

We have held 8 public mantra recitation sessions at Full Moon each month. An important part of each session is a comprehensive Dharma teaching by the student and biographer of His Holiness’ from Dharamsala, Geshe Yeshi Gawa, now resident lama at Prague’s Tibet Open House, the co-organizer.

 

The Million mantras initiative, organized by Mantrajána in association with Tibet Open House, has got 68 people across the Czech Republic to participate, regardless of their status or faith, in a true all-inclusive and non-sectarian manner, with the one common aim – to gather sincere, heart-felt wishes for His Holiness’ long life. Our effort is going to continue with the same enthusiasm at least until Losar 2020.

 

V Praze 31. května 2019

Vaše Svatosti,

lidé v České republice od července 2018 střádají mantry věnované Jeho Svatosti dalajlámovi v rámci iniciativy Milion manter pro dalajlámu. Dnes jsme Vaší Svatosti přišli věnovat celkový součet 4.932.600 manter recitovaných za Váš dlouhý život a mír na světě a popřát Vám vše nejlepší k 84. narozeninám. 

Scházíme se za každého úplňku při společné recitaci manter. Důležitou součástí každého z osmi dosavadních setkání vždy bylo učení Dharmy Gesheho Yeshi Gawa, který byl v Dharamsale žákem a životopiscem Jeho Svatosti a v současné době působí jako rezidentní láma v pražském Tibet Open House, který je spolupořadatelem akce. 

Do akce Milion manter pro dalajlámu, kterou pořádá Mantrajána společně s Tibet Open House, se zapojilo 68 lidí představujících širokou veřejnost, pocházejících z různých koutů země a s různým duchovním přesvědcením, které spojuje stejný cíl, a to vytvářet společně upřímné a srdečné přání, aby Jeho Svatost žila dlouhým životem. V našem společném úsilí hodláme pokračovat s neutuchajícím nadšením alespoň do konce tibetského roku.

Pravý arch

Na pravém archu se hrdě vyjímal celkový počet 4.932.600 manter, nastřádaných od července 2018 do konce května 2019, a jmenný seznam 68-mi účastníků akce (na obrázku výše jsou zakryta z důvodu ochrany soukromí účastníků), z nichž každý nastřádal minimálně 1000 manter věnovaných Jeho Svatosti. List zakončoval seznam manter, které střádáme, a Modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy.

Předání

Jeho Svatosti jsme listinu přivezli do jeho sídla v Dharamsale. Naši skupinku šesti účastníků dalajláma srdečně přijal v altánku před svým dobře střeženým domem. Protože už o nás věděl, vysvětlila jsem mu jen stručně účel naší návštěvy a předala listinu, kterou si se zájmem prohlédl a s potěšením přijal. Nejprve vzpomněl svého drahého přítele prezidenta Václava Havla a posléze hovořil několik minut v reakci na otázku. Co po nás Jeho Svatost vzkázala, si můžete přečíst zde.

_dsc22751456543032.jpg

_dsc22771166097953.jpg

img_20190619_1512281222774503.jpg

Související odkazy:

Portfolio Matěje Bošiny

Setkání s dalajlámou

ČR se modlí za dalajlámu

Milion manter – zahájení

Milion manter pro dalajlámu POKRAČUJE!

 

 

Milion manter pro dalajlámu- hlavní stránka