Světový kouřový den a Mantra jména JS dalajlámy

Za červencového úplňku 16. července nám geše Ješi Daua (Geshe Yeshi Gawa) vysvětlil význam dnešního Světového kouřového dne a představil novou mantru, Mantru jména Jeho Svatosti 14. dalajlámy Tenzina Gjaccho, a modlitbu za jeho dlouhý život. Zuzana Čerňáková také na gešeho žádost krátce popsala setkání s Jeho Svatostí, které proběhlo 19. června v Dharamsale v rámci akce Milion manter pro dalajlámu.

Celá nahrávka zde:

Přepis nahrávky do češtiny obsahuje vedenou recitaci a související texty. Přidejte se!

Geshe Yeshi Gawa:

Svátek Dzamling čisang

První Světový kouřový den zavedl roku 1328 Karmapa Rangdžung Dordže, který složil text za účelem obětování kouře místním božstvům. Tento den se slaví každý rok v 15. den 5. měsíce. (Pálí se dnes sang, obětina kouřem, a tibeťané vychází na vrcholky kopců, kde házejí do větru modlitební praporky.)

00:03:00

Mantra jména Jeho Svatosti dalajlámy

Kancelář Jeho Svatosti dalajlámy v nedávné době vyhlásila (v rámci roku modlitby za dlouhý život), aby se recitovala tato mantra. Tudíž nyní veškerá tibetská komunita, tzn. všechny školy, kláštery atd. recitují tuto modlitbu:

རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་མཚན་སྔགས།
Mantra jména a dlouhého života Jeho Svatosti dalajlámy

༄༅། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ངག་ལ་དབང་འབྡོར་ཞིང་།།
བྡོ་གྡོས་བུམ་བཟང་ཡྗེ་ཤྗེས་བདུད་རིས་གཏམས།།
བསྟན་འཛིན་རྒྱ་ཆྗེན་རྡོལ་མཚོ་མཛས་པའི་རྒྱན།།
འཕགས་མཆྡོག་ཕྱག་ན་པད་མྡོར་གསྡོལ་བ་འདྗེབས།།

DŽAM PEL DOR DŽEI NGAK LA UANG DŽOR ŽING
LO DRO BUM ZANG JE ŠE DU CI TAM
TEN DZIN GJA ČEN ROL CO DZE PEI GJEN
PHAG ČOG ČAG NA PE MOR SOL UA DEB

ÓM Á GURU BENDZA DHARA BHATTÁRAKA MAŇDŽUŠRÍ VÁGINDRA SUMATI DŽŇÁNA ŠÁSANA DHARA SAMUDRA ŠRÍ BHADRA SARVA SIDDHI HÚM HÚM

༄༅། །སྟྡོང་ཉིད་སིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལ་།།
ཆྗེས་ཆྗེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྡོའི་མགྡོན།།
ཕྱག་ན་པད་མྡོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ།།
གསྡོལ་བ་འདྗེབས་སྡོ་བཞྗེད་དྡོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤྡོག །
TO NI NING DŽE ZUNG DU DŽUG PEI LAM
ČE ČER SAL DZE GANG ČEN TEN DROI GON
ČAG NA PE MO TEN DZIN GJA CO LA
SOL UA DEB SO ŽE DON LHUN DRUB ŠOG

PDF textu ke stažení>>>

00:05:00

Organizátorka Milionu manter pro dalajlámu prezentuje předání téměř 5-ti milionů manter, které se po celé republice za poslední rok nastřádaly. Celý rok jsme se také vždy při úplňku scházeli při recitaci manter, takže z toho budete mít radost. Proto bych byl rád, kdyby k tomu teď něco řekla. [V nahrávce šestá minuta]

Co Jeho Svatost vzkázala

Stránka Milion manter pro dalajlámu v angličtině

Děkuji za prezentaci. Dále bych ještě něco v krátkosti řekl.

00:17:00

Jeho Svatost říká: „Každý den, když jste spokojení, pomyslete na altruismus.“ Tzn. myslete na spokojenost ostatních, spíše než jen na sebe, a přemýšlejte, jak ostatním pomáhat. „Když nejste spokojení, myslete na altruismus. Když takto strávíte celý život, jsem si jistý, že budete mít spokojený a smysluplný život.“ Říká, že majetek, renomé, postavení, vzdělání atd. nám nemohou poskytnout definitivní štěstí. Ale altruismus nám ho sposkytnou může. Toto je podle mě velmi důležitá myšlenka, kterou jsem s vámi chtěl sdílet. (Geše tuto myšlenku rozvádí na konci nahrávky.)

TOHmantrovani10

00:21:30

Recitace

Nyní začneme s recitací. Nejprve bych chtěl recitovat Útočiště a Čtyři nezměrné myšlenky, aby vyvstala naše motivace, protože dobrá motivace – dharmická motivace – je důležitá ke všemu, co děláme.

Útočiště

SANG GJE ČHÖ DANG COG KJI ČOG NAM LA

V Buddovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění

DŽANG ČUP BAR DU DAG NY KJAP SU ČI

přijímám útočiště až do plného osvícení.

DAG GI DŽIN SOG GJI PE COG NAM KJI

Nashromážděním štědrosti a ostatních dokonalostí

DRO LA PHEN ČHIR SANG GJE DRUP PAR ŠOG (3x)

kéž stanu se Buddhou ku prospěchu všem cítím bytostem. (3x)

00:24:30

Čtyři nezměrné myšlenky

SEM ČEN THAM ČE DE UA DANG DE UE GJU DANG DHEN PAR GJUR ČIG

Kéž mají všechny bytosti štěstí a příčiny štěstí,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL DANG DUG NGEL KJI GJU DANG DEL UAR GJUR ČIG

kéž jsou odloučeny od utrpení a příčin utrpení,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL ME PE DE UA DANG MI DREL UAR GJUR ČIG

kéž nejsou nikdy odloučeny od štěstí prostého utrpení,

SEM ČEN THAM ČE NJE RING ČAG DANG NJI DANG DREL UE DANG NJOM LA NE PAR GJUR ČIG (3x)

a kéž setrvávají v bezmezné vyrovnanosti – stavu bez lpění na sobě blízkých a odporu ke vzdáleným. (3x)

00:28:00

Mantra jména a dlouhého života Jeho Svatosti dalajlámy

Vysvětlení jména Jeho Svatosti dalajlámy:

GURU (Láma) BENDZADHARA (Dordže Čang, Vadžradhara) BHATTÁRAKA (Ctihodný)
MAŇDŽUŠRÍ (Mandžušrí, buddha moudrosti) VÁGINDRA (Ngawang – mocná řeč) SUMATI
(Losang – dobrá mysl) DŽŇÁNA (Ješe – ušlechtilá moudrost) ŠÁSANA DHARA (Tenzin – ten, kdo udržuje učení) SAMUDRA (Gjaco – oceán) ŠRÍ BHADRA (slavný a dobrý) SARVA SIDDHI (uděl dosažení) HÚM HÚM.

Abychom mohli přejít k vlastní mantře, je potřeba nejprve recitovat tyto 4 úvodní verše:

00:31:30

DŽAM PEL DOR DŽEI NGAK LA UANG DŽOR ŽING
LO DRO BUM ZANG JE ŠE DU CI TAM
TEN DZIN GJA ČEN ROL CO DZE PEI GJEN
PHAG ČOG ČAG NA PE MOR SOL UA DEB

ÓM Á GURU BENDZA DHARA BHATTÁRAKA MAŇDŽUŠRÍ VÁGINDRA SUMATI DŽŇÁNA ŠÁSANA DHARA SAMUDRA ŠRÍ BHADRA SARVA SIDDHI HÚM HÚM

00:40:30

Při recitaci si můžete představovat před sebou ve výši čela Jeho Svatost sedící na lotosu. Je manifestací buddhy soucitnosti Avalókitéšvary. Ve skutečnosti je buddhou soucitnosti, přestože v našich očích se jeví jako současný dalajláma. V jeho srdci je mantra, jejíž slabiky jsou sestaveny v kruhu jako korálky růžence. Světlo z nich očišťuje veškeré negativity, strasti, trápení a bolesti. Vše, co vás trápí, je očištěno. Současně získáváme soucitnost, moudrost, altruismus a všechny pozitivní vlastnosti a okolnosti. Nyní budeme při této vizualizaci recitovat mantru v tichosti asi 5 minut.

00:55:30

K následující recitaci potřebujeme melodii.

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་
འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེ་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
Prosebná modlitba za dlouhý život nejvyššího
útočiště a ochránce, Jeho Svatosti dalajlámy –
melodie dosažení nesmrtelnosti

Pdf ke stažení >>> 6 stran

01:14:30

Nyní předposlední a poslední sloku česky a posléze nejkratší a nejznámější Modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti 14. dalajlámy:

GANG RI RA UE KOR UE ŽING KHAM SU

Ve svaté říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DE UA MALÜ DŽUNG UE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI UANG TENZIN GJACO JI
ztělesnění Avalókitéšvary –Tenzin Gjac’ho.

ŽAP PE SI THE BARDU TEN GJUR ČIK
Chráněn budiž jeho život až do konce samsáry!

01:30:00

Veškeré zásluhy, které jsme nastřádali ctnostnou činností, nyní musíme věnovat všem cítícím bytostem, pro dosažení osvícení, dlouhý a zdravý život Jeho Svatosti dalajlámy, naše rodiny a blízké a pro nás. Všimněte si, že my jsme až na konci, ne na začátku.

Závěrečné věnování ctnosti

Sonam diji tamče zigpa nji
tobne njepe dranam pam čene
kje ga na či balap drukpa ji
sipe cole droua droluar šo

Nechť díky této ctnosti docílí všechny bytosti osvícení

a porazí nepřítele – chybení a klam.

Nechť osvobodí se z oceánu samsáry

a jeho divokých vln zrození, stárnutí, nemoci a smrti.

ČHAG CAL UA DANG ČHÖ ČING ŠAG PA DANG

Jakkoli málo ctnosti jsem nashromáždil

DŽE SU JI RANG KÜL ŽING SOL UA JI

poklonami, přinášením obětin, zpovědí,

GE UA ČUNG ZE DAG GI ČI SAG PA

radováním se a prosbami,

THAM ČE DAG GI DŽANG ČHUB ČHIR NGO O

všechny je věnuji pro osvícení.

Závěr

Nakonec bych ješte rád v krátkosti něco řekl.

Chodíme sem, protože hledáme spokojenost, zdraví a dlouhý život, nejen pro dalajlámu ale i pro sebe. I když někdy štěstí pociťujeme, je vždy jen dočasné. Někteří z nás mají dobré postavení a slávu, zakouší však nespokojenost, obavy, stres a úzkost z toho, že své výdobytky ztratíAni ti nejbohatší lidé si nezaručí štěstí. Mnozí z nich berou prášky na spaní. 

Každý se snažíme najít štěstí, ale jdeme na to různými způsoby. Co děláme při našich setkáváních zde, je jedním ze způsobů, jak dosáhnout definitivního štěstí.  Je to správný způsob, jak najít opravdové štěstí. Musíme pěstovat naše vnitřní hodnoty, starost o druhé a snižovat vlastní důležitost. Neznamená to, že se musíme všeho vzdát. Takoví jsou bódhisattvové, kteří praktikují na tak vysoké úrovni, že dokážou obětovat vše, i své tělo, řeč i mysl. Ale my jsme obyčejní a něco takového nedokážeme. Ale můžeme jít krůček po krůčku, dokud nedojdeme na takovou úroveň, kdy začneme zapomínat na sebe, a v té chvíli už budeme pociťovat méně utrpení a strachu, protože utrpení a strach vycházejí ze sebestřednosti. 

Jeho Svatost dalajláma například měl v životě tolik nesnází. Když mu bylo 16 let, ztratil svobodu, ve 24 ztratil svou vlast a pořád slýchává nepříjemné zprávy o každodennm životě v Tibetu. Ale vždy má mysl poklidnou. Svůj život už totiž dávno obětoval ostatním.

Lidé, kteří meditují pro dobro ostatních jsou šťastní, i když přebývají v jeskyni. Nemají elektřinu natož Facebook, a přesto jsou tak klidní a spokojení. Spokojenost totiž nezávisí na vnějších okolnostech. Vnitřní štěstí přichází s vnitřní praxí.

Za překlad modliteb děkujeme ct. Tenzin Palmo.