Kult: „Moderní buddhismus“ Kadampa (NKT)

NEW KADAMPA TRADITION · NKT-IKBU · KADAMPA BUDDHISM · MODERN BUDDHISM · KADAMPA MEDITATION

Celosvětově rozšířený osobnostní kult, který je díky svým vnějším znakům snadno zaměnitelný za tibetský buddhismus.

Znaky kultu / sekty:

jediný guru Kelsang Gyatso, původně tibetský láma, dnes nezvěstný, je zakladatelem organizace s názvem New Kadampa Tradition (NKT) sídlící v Británii. Členové NKT přísahají oddanost tomuto jedinému mistrovi, který je uctíván jako samotný Buddha.
∴ V tibetském buddhismu je osobnost gurua velmi důležitá, nevylučuje však možnost mít neomezeně mistrů, ba naopak se to doporučuje.
jediná čistá Dharma Učení sekty je omezeno na literaturu vydanou jediným guruem. Kelsang Gyatso přepsal všechny známé klasické tibetské texty vlastní rukou a členové NKT smí studovat pouze tyto texty. Mají rovněž zakázáno poslouchat a číst učení jiných směrů. Jsou přesvědčováni, že pouze toto pojetí Buddhova učení je správné a je pro jejich dobro nemísit je s ostatními (podřadnými), aby nedošlo k nejasnostem.
∴ Praví mistři tibetského buddhismu radí, po vzoru Buddhy, aby žáci byli nezávislí a činili vlastní závěry na základě posuzování všech možných alternativ.
sami za sebe • Přestože se samo prezentuje jako buddhismus, NKT není součástí žádného buddhistického spolku, nespolupracuje a je pro svou nesnášenlivost, zvrácené pojetí buddhistického učení a chování vyloučeno z tibetské obce v čele s Jeho Svatostí dalajlámou.
nenávist k jiné autoritě Kelsang Gyatso svým přístupem a chováním jednoznačně porušil roli lámy jako pokorného představitele etických zásad a ohrozil integritu buddhismu jako světového náboženství. Tím se odřízl od celosvětové buddhistické obce, zvláště pak té tibetské v čele s Jeho Svatostí dalajlámou.

V dobách nejagresivnějších projevů sekty Jeho Svatost jasně varovala proti jejím nepřijatelným praktikám. Reakcí byly trapné výstupy členů NKT proti dalajlámovi. Pohrdání přerostlo v hlubokou nenávist k němu a všem odpůrcům a obecně všem jiným než vlatním. Jeden bývalý člen vypověděl, jak byl zpočátku nucen vyhodit své dalajlámovy knihy do koše a časem v něm byl odpor k Jeho Svatosti kultivován až v palčivou nenávist.
zneužívání členů Residenti center NKT jsou často materiálně zneužíváni – někteří z nich věnují organizaci veškerý svůj majetek, své domy a úspory. Posléze jsou nuceni v centrech pracovat zadarmo a platit vysoké nájmy za malé pokoje, přičemž ztratili možnost výdělku. Takovou zkušenost například popisuje bývalý člen NKT a aktivista Tenzin Paljor, tvůrce celosvětově uznávaného masívního blogu na toto téma.
psychologická manipulace Podobně jsou členové očesáváni i duševně. Britská klinická psycholožka Michelle Haslam označuje veřejné skupinové meditace NKT jako „řízenou sebehypnózu“. Mají za úkol navodit příjemné pocity a způsobit tak, aby se lidé (zvláště ti citově méně vyrovnaní) vraceli a postupně získávali na kultu závislost.

Haslam zvláště kritizuje přístup organizace k problémům ve společenských vztazích v rámci komunity a psychologickým problémům jedinců. Vina se svádí na člověka s problémy, který je souzen za špatného praktikujícího. Problémy se řeší tzv. duševním gaslightingem – svalují na vlastní špatnou karmu. Haslam také tvrdí, že NKT je živnou půdou pro jedince s narcistickými sklony. Organizace nemá protokol, jak řešit problémy v komunitě a zanedbává celou řadu personálních problémů a mentální zdraví rezidentů. Haslam nedávno vydala podrobnou akademickou zprávu , která dopodrobna odhaluje realitu poměrů v centrech NKT.
hierarchie na bázi oddanosti Učitelé meditace nejsou vybíráni na základě schopností a vzdělání, nýbrž dle stupně oddanosti kultu a schopnosti opakovat naučené texty jediného gurua bez vměšování vlastních myšlenek.
∴ V tibetském buddhismu naopak prochází budoucí učitel rigorózní přípravou a kultivací intelektu se schopností úsudku a filozofické debaty.
klamání NKT si uvědomuje, že je díky svým názorům a praktikám společensky nepřijatelnou sektou. Pro svůj růst dělá organizace vše, aby skryla svou pravou tvář. Využívá romantickou image tibetského buddhismu tak dokonale, že je na první pohled naprosto nemožné sektu odlišit. (Čtěte: Jak rozpoznám Kadampa (NKT)? ). Kadampa úzkostlivě skrývá před světem skutečnost o nenávisti k Jeho Svatosti a nestandardních praxích. Podle bývalých členů je to organizace založená na lžích a klamech veřejnosti i vlastním členům.

Kadampa využívá důvěry a náklonnosti, kterou v lidech vzbuzuje tradice tibetského buddhismu. Tváří NKT jsou členové, kteří jsou na první pohled naprosto nerozpoznatelní od buddhistických mnichů. Tito členové jsou sektouu považování za mnichy, ve skutečnosti se však pravými buddhistickými mnichy nikdy nestali.

Organizace je dokonalá PR machine, která se umí přizpůsobovat trendům. Slogany jako „moderní buddhismus“ a důraz na meditaci jako cestě ke štěstí je skvělý marketing. Ve skutečnosti však sekta nabízí omezené pojetí buddhismu a meditace samotná je technikou k chvilkovému odpočinku. Jméno organizace se navíc pravidelně obměňuje, aby se předcházelo snadnému odhalení kontroverzních skutečností při vyhledávání na internetu. Svělé také ovládá možnosti internetu. Například URL jsou koncipované tak, aby stránka dosáhla ve vyhledávačích prvních příček (např. zkuste vyhledat „meditate in London“ a na první příčce naleznete stránku Londýnského NKT, která má v odkazu samotná slova „medite in london“, atd.).

Rovněž autorita samotného jediného gurua Kelsanga Gyatso je v současnosti iluze, kterou organizace již těžko udrží pohromadě. Je totiž léta nezvěstný, což sekta zoufale před svými členy popírá.
vyhrožování Členové sekty, kteří se rozhodli odejít, se stávají terčem anonymních výhrůžek a agresivních útoků na osobu a reputaci. Veřejní kritici jsou stíháni a nelibými způsoby umlčováni a trestáni. Na jméno již zmíněné psycholožky Michelle Haslam, která je jednou ze současných nejhlasitějších kritiků, byla například zřízena webová stránka, kde je obviňována z akademického podvodu. Podobně tak její nadřízený obdržel řadu anonymů snažících se poškodit její reputaci. Podle jejích slov se jedná o běžnou praxi.

učí bez struktury a překroucená učení. Postupná stezka je v buddhismu zásadní, a pro učitele je jedním z nejhorších přestupků vyučovat nejvyšší filosofii a praxe nepřipravené studenty. Učitel buddhismu prochází mnohaletým formálním vzděláním založeným na Buddhových metodách. Instruktoři NKT mají omezenou nebo dokonce vůbec žádnou průpravu a běžně představují novým studentům pokročilé metody meditace, které duševně nepřipraveným začátečníkům v mnoha případech přivozují mentální újmu, viz například svědectví.

Informace zde uvedené pochází ze svědectví stovek bývalých členů, kteří se nazývají New Kadampa Cult Survivors (přeživší kultu), a poznatků autorky, která se problematice dlouhodobě věnuje.

⇒ Čtěte dále: Jak rozpoznám NKT?

Sekta NKT v Praze – od ledna 2020 má sekta program v Praze.
Informujte se:

NKT není součástí žádného buddhistického spolku: EBU European Buddhist Union / Network of Buddhist Organizations UK / Deutsche Buddhistische Union DBU

Odkazy:

Celá zpráva dr. Haslamové „Potenciální duševní a fyzická újma hrozící z kontaktu s New Kadampa Tradition“

Meditace podle NKT

Definitivní stránka k tématu

Kompletní přehled historie kultu

Je NKT kult?

Příběh jednoho mnicha NKT

Wikipedia

Článek v magazínu Tricycle

New Kadampa Truths – výpovědi přeživších

Psychologická zpráva ze života v kultu s profily nejznámějších přeživších

Video Dr. Haslamové „NKT vás získá díky traumatu, a pak vás ještě víc traumatizuje“

Hledám buddhistickou meditaci. Co mám dělat?

Na stránkách Mantrajána představujeme autentické směry tibetského buddhismu, v čele s Jeho Svatostí dalajlámou. Máte-li pochybnosti, obraťte se na nás.

Středeční meditace Tergar tibetského učitele Mingyur Rinpočheho v Praze.

Studijní skupina tibetského buddhismu Longdol Lama tibetského učitele Lámy Zopy.