Citáty

„Dokud bude existovat vesmír,

dokud budou cítící bytosti,

nechť i já setrvám,

abych ukončil strasti tohoto světa.“

~ Šántidéva

„Buddha tě nevrhne do buddhovství, jako bys byl kamenem. Neočistí tě, jako bys byl špinavým kusem látky, a ani tě nevyléčí z nevědomosti, jako doktor podává lék pasivnímu pacientovi. Protože sám dosáhl plného osvícení, ukazuje cestu. Je jen na tobě, zda po ní půjdeš.“ ~ Dilgo Khjence Rinpočhe.
„Moudrost, soucitnost a nekonečnou čistotu naší pravé podstaty nemusíme hledat mimo přítomný okamžik. Tyto kvality vskutku nelze najít nikde jinde než v přítomném okamžiku. Stačí se zastavit a poznat, co je neustále přímo před našima očima. Toto je zásadní věc, protože meditace není o tom změnit to, čím jsme nebo stát se lepšími lidmi nebo dokonce zbavit se ničivých zlozvyků. Smyslem meditace je naučit se poznávat vlastní základní dobro v bezprostřednosti přítomného okamžiku a posléze pěstovat toto poznání, dokud nepronikne až do nitra našeho bytí.“
~ Jongej Mingjur Rinpočhe
Mnozí z nás vyhledávají rozrušení – navštěvujeme města, cestujeme, díváme se na filmy atd. Pozná-li však někdo podstatu vlastní mysli, pak ta se stane pravou zábavou, pravým představením. Jen spočívat v mahámudře – podstatě mysli – je vším, co potřebujeme k pochopení všech situací v samsáře i nirváně. Pak už není třeba vyhledávat zábavu.
Když meditujeme tam, kde není živáčka, jsme v podmínkách, kdy lze poznat a stabilizovat povědomí o podstatě mysli. Z takového pohledu pochopíme význam Tilopových slov, že „nevidět jest nejvyšším vhledem“. Máme-li v naší praxi takové poznání, není třeba vyhledávat žádná rozrušení ani zábavu.
~ Garčhen Rinpočhe
„Pokud opravdu chcete pomáhat druhým, prvním krokem je sám dosáhnout duchovního poznání. Nejprve musíte nechat dozrát vlastní mysl – jinak druhým nebudete schopni pomoci. Nelze rozdávat vodu, dokud nemáte džbán s vodou. Je-li prázdný, můžete sice předvádět gesto nalévání, avšak voda z něho nepoteče.“
~ Dilgo Khjence Rinpočhe
„Na definitivní úrovni není učitel nikým jiným než podstatou tvé vlastní mysli, jež je sama podstatou buddhovství (tathagatagarbha). … Skrze vnějšího, relativního učitele a jeho jadrných instrukcí můžeme dosáhnout poznání vnitřního a definitivního učitele, jímž jest vědomí samo.“
~ Dilgo Khjence Rinpočhe

Dudžom Rinpočhe – Podstata mysli

Slovy nepopsatelná. Příkladem nevysvětlitelná.
Samsara ji nezhoršuje. Nirvana ji nezlepšuje.
Nikdy se nezrodila. Nikdy neustala.
Nikdy se neosvobodila. Nikdy se nezmátla.
Nikdy neexistovala. Nikdy nebyla neexistující.
Nemá žádných hranic.
Nezapadá do žádné kategorie.

ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་གཅོད་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད༔
སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་ན་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་འགྱུར༔
སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་ཆོད་ཀུན་ཤེས་གཅིག་སྡུག་འགྱུར༔
གཅིག་པུར་འདུག་ན་སེམས་ལ་བརྟག །

Nestuduj podstatu věcí, studuj podstatu mysli.
Objevíš-li pramen mysli, poznáš to jediné, jež vše osvětlí.
Pokud však pramen mysli nenajdeš,
i kdybys třeba vše znal, chápat nebudeš nic.

~ Guru Rinpočhe / Padmasambhava

Padmasambava-looks-like-me

„V některých buddhistických exoterických textech existují popisy posmrtných stavů a procesu znovuzrození, ale ne toho, jak proměnit smrt v praktickou stezku ani toho, jak dosáhnout (optimálního) znovuzrození. Oproti tomu v Bardo thödrol je popsán detailně celý proces od smrti ke znovuzrození včetně způsobu, jak vést zemřelého od mezistavu k osvobození; i pokud je osvobození mimo dosah, jsou nabídnuty instrukce, jak si zvolit vhodnější znovuzrození. Dá se říci, že Bardo thödrol zcela zaplňuje mezeru v exoterických spisech.“

~ Khenčhen Tshultrim Lödrö Rinpočhe

„Klasický příklad z vadžrajány je, že duchovní stezka je jako ostření nože. Na ostření nože je potřeba brousek. Broušení je ve skutečnosti vzájemné opotřebovávání kamene a kovu. Při tomto vzájemném opotřebovávání se odehrává jev zvaný „broušení nože“. Co se týče stezky, obyčejně mluvíme o problému a jeho řešení. V tantrajáně je princip ten, že problém a řešení se musí navzájem opotřebovat. Protože pokud si s sebou nesete řešení jako suvenýr, znamená to, že problém stále ještě máte.“

~ Dzongsar Džamjang Khjentshe Rinpočhe

I když máte plné spíše a šatníky, v dané chvíli neužijete více než jedno jídlo a jedny šaty. Ve skutečnosti potřebujete jen dostatek výživy na přežití a ošacení na ochranu před živly. Co se týče dalších nezbytností, tak o ty se neobávejte. Buddha totiž slíbil, že nikdo nikdy neshledá kosti askety, který zemřel hlady či zimou. K čemu je zdráhat se kvůli obavám, že nebudeš mít co jíst, do čeho se obléct nebo kde spát? Dharma je ten nejlepší způsob, jak využít život – o tom neměj pochyb.
~ Dilgo Khjence Rinpočhe

„Tibetská kultura je založena na tom, co jsme se naučili od indických mistrů z velkolepé buddhistické klášterní univerzity Nálanda. Od osmého století jsme přeložili Buddhova slova do více než sta svazků kangjuru a do dalších více než 200 svazků tengjuru skládající se z vysvětlení těch prvních, které poskytli pozdější indičtí mistři. Dnes se vědci shodují na tom, že lidská podstata je soucitná. Proč tedy vytváříme tolik problémů? Dosáhneme-li jasnějšího chápání toho, jak funguje naše mysl a emoce, a co naši mysl rozbouří a zklidní, pak pochopíme, jak žít poklidnějším životem. Proto věřím, že učení prastarých mistrů má stálou hodnotu i pro dnešní dobu.“

~ JS dalajláma

Nalanda

Až si uvědomíte, že vaše mysl je buddha, nebude již třeba buddhu jinde hledat.

~ Padmasambhava

Přes den jednej dle nauk. Večer se ohlédni, jak ses přes den choval, mluvil a myslel.

Zásluhy ze všeho kladného věnuj všem bytostem a slib, že se příští den ještě polepšíš. Přiznej vše záporné a slib, že to napravíš.

Tímto způsobem den po dni postupují ti nejlepší praktikující, měsíc po měsíci průměrní praktikující a ti nejneschopnější rok po roce.

~ Dilgo Khyentse Rinpočhe o denní praxi