Citáty

„Dokud bude existovat vesmír,

dokud budou cítící bytosti,

nechť i já setrvám,

abych ukončil strasti tohoto světa.“

~ Šántideva

dorje

dudjomcitat
dorje
„Moudrost, soucitnost a nekonečnou čistotu naší pravé podstaty nemusíme hledat mimo přítomný okamžik. Tyto kvality vskutku nelze najít nikde jinde než v přítomném okamžiku. Stačí se zastavit a poznat, co je neustále přímo před našima očima. Toto je zásadní věc, protože meditace není o tom změnit to, čím jsme nebo stát se lepšími lidmi nebo dokonce zbavit se ničivých zlozvyků. Smyslem meditace je naučit se poznávat vlastní základní dobro v bezprostřednosti přítomného okamžiku a posléze pěstovat toto poznání, dokud nepronikne až do nitra našeho bytí.“
~ Jongej Mingjur Rinpočhe
minjur
dorje
Mnozí z nás vyhledávají rozrušení – navštěvujeme
města, cestujeme, díváme se na filmy atd. Pozná-li však někdo podstatu vlastní mysli, pak ta se stane pravou zábavou, pravým představením. Jen spočívat v mahámudře – podstatě mysli – je vším, co potřebujeme k pochopení všech situací v samsáře i nirváně. Pak už není třeba vyhledávat zábavu.
Když meditujeme tam, kde není živáčka, jsme v podmínkách, kdy lze poznat a stabilizovat povědomí o podstatě mysli. Z takového pohledu pochopíme význam Tilopových slov, že „nevidět jest nejvyšším vhledem“. Máme-li v naší praxi takové poznání, není třeba vyhledávat žádná rozrušení ani zábavu.
Garchen Rinpoche
~ Garčhen Rinpočhe
dorje
tulkuurgjen.jpg
 dorje
dilgo
„Pokud opravdu chcete pomáhat druhým, prvním krokem je sám dosáhnout duchovního poznání. Nejprve musíte nechat dozrát vlastní mysl – jinak druhým nebudete schopni pomoci. Nelze rozdávat vodu, dokud nemáte džbán s vodou. Je-li prázdný, můžete sice předvádět gesto nalévání, avšak voda z něho nepoteče.“
~ Dilgo Khjence Rinpočhe
„Na definitivní úrovni není učitel nikým jiným než podstatou tvé vlastní mysli, jež je sama podstatou buddhovství (tathagatagarbha). … Skrze vnějšího, relativního učitele a jeho jadrných instrukcí můžeme dosáhnout poznání vnitřního a definitivního učitele, jímž jest vědomí samo.“
~ Dilgo Khjence Rinpočhe

dorje

Dudžom Rinpočhe – Podstata mysli

Slovy nepopsatelná. Příkladem nevysvětlitelná.
Samsara ji nezhoršuje. Nirvana ji nezlepšuje.
Nikdy se nezrodila. Nikdy neustala. 
Nikdy se neosvobodila. Nikdy se nezmátla.
Nikdy neexistovala. Nikdy nebyla neexistující.
Nemá žádných hranic.
Nezapadá do žádné katogorie.

dorje

ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་གཅོད་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད༔
སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་ན་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་འགྱུར༔
སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་ཆོད་ཀུན་ཤེས་གཅིག་སྡུག་འགྱུར༔
གཅིག་པུར་འདུག་ན་སེམས་ལ་བརྟག །

Nestuduj podstatu věcí, studuj podstatu mysli.
Objevíš-li pramen mysli, poznáš to jediné, jež vše osvětlí.
Pokud však pramen mysli nenajdeš,
i kdybys třeba vše znal, chápat nebudeš nic.

~ Guru Rinpočhe / Padmasambhava

Padmasambava-looks-like-me

dorje

„V některých buddhistických exoterických textech existují popisy posmrtných stavů a procesu znovuzrození, ale ne toho, jak proměnit smrt v praktickou stezku ani toho, jak dosáhnout (optimálního) znovuzrození. Oproti tomu v Bardo thödrol je popsán detailně celý proces od smrti ke znovuzrození včetně způsobu, jak vést zemřelého od mezistavu k osvobození; i pokud je osvobození mimo dosah, jsou nabídnuty instrukce, jak si zvolit vhodnější znovuzrození. Dá se říci, že Bardo thödrol zcela zaplňuje mezeru v exoterických spisech.“

~ Khenčhen Tshultrim Lödrö Rinpočhe

dorje