Vzácná Tajná mantrajána

Slyšte, vy šťastlivci tibetští!

Učení Tajné mantrajány se objevuje jen vzácně. Vadžrajánové vehikulum učení Tajné mantrajány se nepředalo za minulého Buddhy Mahákašjapy. A stejně tak je 84 milionů buddhů neučilo a ne všichni buddhové budoucí budou tuto nauku učit. Důvod je ten, že bytosti nejsou vždy způsobilými nádobami k jejímu přijetí.

Na počátku první kalpy se objevil Buddha Ngöndžungi Gjalpo (král, jež se objevil jako první). Toho času se Tajná mantrajána šířila. To samé se stalo (nyní) za Buddhy Šákjamuního. Posléze se tato učení objeví až za dalších milion kalp za Buddhy Maňdžušrího. Objeví se kdosi naprosto stejný jako já a ten bude toho času dalekosáhle Tajnou mantrajánu šířit.

Tajná mantrajána vzkvétá v kalpách, ve kterých se rodí bytosti, které si ji zaslouží, protože jsou vhodnými nádobami. Až na tyto 3 kalpy se jindy učení Tajné mantry neobjeví. A proto ti, kteří dosáhli vzácného lidského zrození v dobách, kdy žije učení Buddhy Šákjamuního, a vstoupili do bran Tajné mantrajány, by se nejvíc ze všeho měli snažit nepropadnout prokrastinaci.

Tato slova mimo jiné řekl Guru Rinpočhe v klášteře Samje mnichovi bikšu Namkhai Ňjingpo, králi Trisongu Deucenovi, dákiní Ješe Cogjal, Nanam Dordže Dudžomu a princi Mutri Cenpo. Ten je zapsal pro dobro příštích generací.