Meditace s mantrou OM MANI PADME HUM

V pondělí 24. září 2018 večer proběhlo první setkání při recitaci manter v rámci akce Milion manter pro dalajlámu. V prostorách Tibet Open House se sešlo na 25 účastníků akce i zájemců o meditaci z řad veřejnosti.

Společně s desítkami dalších, kteří nemohli být fyzicky přítomni, jsme v jednom pomysleném kruhu recitovali modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy a mantru ÓM MANI PADMÉ HÚM. Duchovní ředitel Tibet Open House, Geshe Yeshi Gawa, přijal pozvání vést naši meditaci. Jako žák a životopisec Jeho Svatosti navíc poskytl fundované informace na úvod.

Původní myšlenka vysílat živě selhala. Máme však k dispozici záložní záznam úvodní přednášky. Původní podoba s tlumočením do čestiny byla sestříhána na dvacetiminutové video čistě s gešeho přednáškou v angličtině. Český překlad je poskytnut v textu níže. Obsahuje i gešeho závěrečná slova, která ve videu chybí.

Přklad přednášky Geshe Yeshi Gawy do češtiny

„Dobrý večer.

Na začátek bych vás chtěl přivítat v Tibet Open House na dnešní recitaci za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy.

Před samotnou recitací manter by bylo dobré si říci něco o prospěchu a významu této mantry.

Scházíme se za účelem modlit se za dlouhý život dalajlámův. Je to podle mého názoru opravdu úžasná a skvělá akce (Milion manter pro dalajlámu) a aktivita (dnešní setkání).  Současně se však můžeme modlit, či recitovat tuto mantru, nejen za dalajlámu, ale také za ostatní osobnosti, které věnovali život světovému míru a ve prospěch cítících bytostí. A navíc se můžeme modlit za naše přátele a naše blízké, zvláště pak pro ty, kteří v nedávné době zemřeli, včetně zvířat, protože právě tato mantra jim může nejvíc pomoci.

Mantra ÓM MANI PADMÉ HÚM je mantrou Avalókitéšvary, a má se za to, že Jeho Svatost dalajláma je vtělením Avalókitéšvary (tibetsky Čenrezig), Buddhy soucitnosti.

Co znamená Avalókitéšvara

Minuta záznamu 02:30

V písmech se uvádí, že Avalókitéšvara je zosobněním Buddhovy soucitnosti. Popisují, jak z Buddhova srdce padlo světlo na Tibet. Z tohoto světla vznikl lotosový květ, jež se proměnil v (čtyřrukého) Avalókitéšvaru. Stalo se tomu tak proto, že v dobách, kdy Buddha působil, podíval se jednou s úsměvem severním směrem, načež se ho jeho žák zeptal: „Proč se usmíváš na sever?“ Buddha odpověděll, že v budoucnosti přijde Avalókitéšvara z Indie do Tibetu, tudíž severním směrem. A tak přišel Avalókitéšvara do Tibetu, aby chránil cítící bytosti.

04:50

Avalókitéšvara (bódhisattva) složil před buddhy deseti směrů slib, že dokud nebudou vysvobozeny všechny cítící bytosti, ani on si nepřeje dosáhnout dokonalého osvícení. Je to nejvyšší ze tří stupňů bódhičity, tzv. ovčákova bódhičita – taková jako když ovčák jde až za svým stádem. Slíbil tedy, že osvícení dovolí sobě teprve po té, co jej dosáhnou všechny ostatní cítící bytosti.

05:40

Odvedl tak ze samsáry mnohé bytosti. Prošel kvůli nim všechny říše existence – reinkarnoval se například jako zvíře, aby pomohl bytostem v říši zvířat apod. Jednoho dne byl už přesvědčený, že jsou všechny bytosti z kolotoče samsáry vysvobozeny a dosáhly stavu osvícení. Ale když se dobře podíval, viděl, že jich v samsáře stále zbývá nesčetné množství! V tu chvíli pocítil hluboké zklamání a byl odrazen. Měl pocit, že svůj slib nikdy nemůže splnit. Porušil tak svůj slib a výsledkem bylo, že se jeho tělo roztříštilo na tisíce kousků.

07:19

Buddha světla, Amitábha (tibetsky Öpamed), mu přišel na pomoc. Jeho tělo složil, ale vypadalo nyní jinak než dřív: mělo tisíc rukou a deset tváří. Jedenáctá tvář na vrchu jeho hlavy představuje Amitábhu. Tento příběh vysvětluje, proč máme různé manifestace Avalókitéšvary.

Avalókitéšvara zřel vše utrpení v samsáře a uronil dvě slzy. Z jedné vzešla bohyně Bílá Tárá. Z druhé slzy vzešel lotos s jedenadvaceti okvětními plátky a z něj pak zelená Tárá (představující 21 Tár).

Avalókitéšvara má tedy tolik soucitnosti! Cítící bytosti jsou pro něho přednější než vlastní prospěch, více než by měl pro vlastní děti.

Význam mantry

10:05

manimantra

Každý buddha a bódhisattva má svou mantru. Avalókitéšvarova mantra je ÓM MANI PADMÉ HÚM. Mantru lze vysvětit na základě tří jejích částí nebo šesti slabik.

Tři části:

Óm – se zkládá ze tří hlásek (a-u-m), které představují tělo, řeč a mysl (tři brány mysli). Buddha disponuje čistým tělem, řečí a myslí, zatímco cítící bytosti je čisté nemají. Jejich podstata však čistá je. Znamená to tedy, že všichni máme buddhovskou podstatu, a naše nečisté tělo, řeč a mysl se mohou přeměnit v čisté tělo, řeč a mysl Buddhy. Jak toho docílit? To představují další dvě slabiky…

Mani padmé – k docílení dokonalého osvícení Buddhy je zapotřebí metody (tzn. soucitnosti, mani = klenot) a moudrosti (padma = lotos).

Húm – znamená kombinace metody a moudrosti jako způsobu, jak docílit stavu Buddhy, Avalókitéšvary.  Je to neoddělitelný pár, podobně jako dvě křídla, která dovolují ptáku létat.

14:30

Šest slabik (óm, ma, ni, pad, mé, húm) představuje šest říší samsáry. Recitací a meditací na mantru očišťujeme těchto šest říší.

15:30

Motivace

Než začneme recitovat, musíme si utvořit správnou motivaci, protože motivace dává našemu cvičení smysl a odpovídající výsledek, tj. bude-li obyčejná nebo ctnostná.

Existují verše, které nám pomohou se na ctnostnou motivaci zaměřit. Budeme je recitovat 3x tibetsky a jednou v češtině.

Nepřišli jste sem kvůli sobě, ale kvůli dlouhému životu Jeho Svatosti dalajlámy.

Modlíme se takto:

17:40

Kéž jsou všechny bytosti šťastny a mají příčiny štěstí,

Kéž jsou všechny bytosti prosty utrpení a příčin utrpení,

kéž nejsou nikdy odděleny od nejvyššího štěstí, které je prosté utrpení,

kež všechny přetrvávají ve stavu bezrozdílnosti, prosté lpění a odporu.

Vizualizace

19:10

Když mantru recitujeme, meditujeme na její význam a životní příběh Avalókitéšvary. Vizualizovat si můžeme Avalókitéšvaru jako neoddělitelného od Jeho Svatosti dalajlámy. Je před vámi na úrovni čela. V jeho srdci je mantra, z níž vyzařují paprsky světla, které se rozpustí do vašeho srdce a odstraňují překážky a neduhy, a šíří se dál ke všem cítícím bytostem, aby odstranily jejich trápení.

Kvantita není tak důležitá jako kvalita.

(Mimo nahrávku se geše nakonec rozloučil těmito slovy:)

Na konci každé praxe je důležité věnovat zásluhy, které jsme jí vytvořili. Věnujme náš čas a úsilí ve prospěch všech cítících bytostí, nechť docílí dokonalého osvícen. Nechť dosáhnu stavu Avalókitéšvary a pomohu všem bytostem také tohoto stavu dosáhnout.

Na závěr vám chci poděkovat za účast. Jako žák Jeho Svatosti jsem z jeho úst obdržel mnohá vzácná učení a mám k němu silnou vazbu. Cestoval jsem po světě a na vlastní oči viděl, jak je aktivita Jeho Svatosti důležitá pro dobro světa. Proto jsme šťastný, když potkávám lidi, kterým záleží na jeho životě a zdraví a něco pro ně dělají. Zvláště pak na místech jako zde, v České republice. Musím říci, že jste na mě udělali svou účastí ohromný dojem a navrhuji, že bychom se takto mohli scházet častěji, třeba každý měsíc.“

Příští, druhé, setkání při recitaci manter proběhne za úplňku 24. října od 19:30. Jste srdečně zváni!

Související:

Web Tibet Open House

Stránky akce Milion manter pro dalajlámu

Mantra ÓM MANI PADMÉ HÚM

Dalajláma: Meditace jako duchovní disciplína