Pán vlastního vnímání je pánem všech jevů

napsal Dilgo Khjentse Rinpočhe (1910 – 1991)

Mysl,

mysl neexistuje,

mysl je čirost.

∼ Pradžňápáramitá

To, co obvykle označujeme za mysl, je mysl zmatená – divoký vír myšlenek vyšlehaný připoutaností, zlobou a nevědomostí. Na rozdíl od osvíceného vědomí se taková mysl věčně nechává unášet jedním bludem za druhým. Myšlenky nenávisti a lpění vyvstávají náhle a bez varování. Spouští je okolnosti jako neočekávané setkání s nepřítelem či přítelem, a pokud je okamžitě nepřekoná nasazená protilátka, rychle se zakoření a šíří, čímž posilují návykové předpoklady mysli k nenávisti a připoutanosti a přidávají  se tak další a další karmické vzorce.

Jakkoli silné se tyto myšlenky mohou zdát, jsou pouhými myšlenkami, které se časem rozpustí zpět do prázdna. Dokážete-li rozpoznat přirozenou podstatu mysli, už vás vyvstávající a mizející myšlenky neobalamutí. Jako se mračna tvoří, chvíli přetrvávají a nakonec se rozplývají v prázdno oblohy, stejně tak se klamné myšlenky objeví, chvíli přetrvají a posléze zmizí do prázdna mysli. Ve skutečnosti vůbec nic neproběhlo.

Paprsek projde křišťálem a změní se na všechny barvy duhy. Nemají však nijakou hmotu, které bychom se mohli chopit. Podobně tak myšlenky všeho druhu (oddanosti, soucitu, násilí, touhy atd.) nemají žádnou hmotu. Neexistuje myšlenka, která by byla víc než prázdná. Uvědomíte-li si prázdnou podstatu myšlenek v té samé chvíli, kdy vyvstávají, opět se rozpustí. Připoutanost a nenávist tak nikdy nedostanou šanci mysl rozhodit. Bludné emoce se sami rozpadnou. Nebudou se nabalovat negativní činy, které způsobují trápení.

Pokud při své [meditační] praxi nepropadnete myšlenkám, začnete [odhalovat] svou buddhovskou podstatu. Až poznáte, že všechny jevy samsáry a nirvány jsou pouhými umělými výtvory mysli a že podstata mysli je prázdná, pak nebudete mít problém přeměnit nečisté vnímání v čisté – všechny jevy se jednoduše ukážou jako od počátku čisté. Obecně řečeno vám toto poznání přinese neomezenou vládu nad všemi jevy – hmotou, životem, karmou atd.

Pán vlastního vnímání je pánem všech jevů.

Až se vysvobodíte z rukou bludných myšlenek, budete schopni svou vůlí přeměnit elementy v hmotné předměty. Všechny ty zázraky, které 84 máhásiddhů předvedlo, aby dokázalo svou moc, by nebyly možné bez toho, aby prve nepoznali prázdnotu a osvobodili se z klamu. Posledním krokem je dosáhnout samotného osvícení.

Vlastní překlad ze zdroje „Heart Treasure of Enlightened Ones, commentary Dilgo Khyentse Rinpoche on Patrul Rinpoche’s verses!, str. 92. ISBN 81-7472-033-2

Související:

Meditace jako duchovní disciplína – dalajláma

Šamathá a vipassaná – Dzongsar Khjentse