Setkání karmapů

Tento týden se odehrála historická událost, která značí konec jedné vleklé, bolestné éry. 17. karmapa Ogjen Trinle Dordže and 17. karmapa Trinle Thaje Dordže se poprvé sešli, aby zahájili nápravu dlouholetého rozkolu v linii karma kagjü.

Kagjü je jednou ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu, stará 900 let. Její zvláštní zaměření je na meditační praxi a chlubit se může celou řadou mocných realizovaných mistrů. Hlavou linie karma kagjü je historicky karmapa, reinkarnovaný láma. Tradici reinkarnových lámů založili prvně právě v karma kagjü, odkud byla později převzata ostatními školami, nejznáměji pak gelug v případě dalajlámů.

Má se za to, že karmapa je nepřetržité kontinuum osvícené mysli, které se po smrti záměrně reinkarnuje do dalšího lidského zrození. Zjednodušeně řečeno: karmapa po sobě před smrtí zanechá dopis s instrukcemi, kdy a kde bude jeho nová reinkarnace k nalezení. Tyto instrukce jsou svěřeny lámům jemu nejbližším a ti mají za úkol nového karmapu dle nich najít, uvést do funkce a náležitě se o něho do dospělého věku postarat.

Po smrti 16. karmapy v roce 1981 se našli dva kandidáti na jeho převtělení a došlo k neshodě, který z nich je ten pravý. Síly jako osobní přesvěčení a politika nepřály vzájemné dohodě. Každý z karmapů byl svými přívrženci uveden do funkce a následovníkům školy kagjü nezbylo nic jiného, než přidat se k jednoho ze dvou táborů.

Tento sekrářský rozkol se po desítky let jen prohluboval a způsoboval mnoho bolesti, škody a vzrůst moci sektářských extrémistů. Samotní nezletilí karmapové byli po dlouhá léta loutkami, což potvrdil ze svých úst v březnu tohoto roku 17. karmapa Ogjen Trinle Dordže (33). Překvapil upřímnou veřejnou výpovědí o trápení, které mu tato situace v životě způsobila, včetně selhání jeho opatrovníků. Vyjádřil zároveň své přání sejít se s Thaje Dordžem (35), druhým 17. karmapou nacházejícím se ve stejné situaci, a urovnat problém jednou pro vždy – pro vlastní klid i budoucnost tibetského buddhismu.

Toto vysněné setkání proběhlo tento týden na neutrální půdě – ve Francii. Oba karmapové o něm vydali ve společném dopise následující vyjádření, vyzývající k jednotě a nápravě, které se setkalo po celém světě s obrovskou vlnou nadšení.

Společné prohlášení karmapů z 11. října 2018

Oba nás velmi těší, že se nám podařilo setkat a navzájem se poznat, a to v tak klidném a uvolněném prostředí. Toto jsme si oba mnoho let přáli a jsme spokojení, že se nám nyní toto přání splnilo.

Účelem našeho setkání bylo hlavně strávit spolu čas, abychom mohli začít tvořit společný vztah. Jsme schopni hovořit spolu svobodně a poprvé se něco o sobě dozvědět. Jsme tak schopni začít mezi sebou vytvářet možnost silného vzájemného vztahu.

Při našem setkání jsme také hovořili o způsobech, jak postupovat, abychom napravili rozkol, který bohužel poslední léta v naší vzácné linii karma kagjü probíhá. Vnímáme jako naši zodpovědnost dělat cokoli pro to, aby se linie sjednotila.

Toto je kriticky důležité pro budoucnost linie karma kagjü a stejně tak pro budoucnost tibetského buddhismu i prospěch všech cítících bytostí.  Proto všechny v komunitě karma kagjü žádáme, aby se k nám přidali a snažili se upevnit a zachovat naši linii. Jsme společně zodpovědní za to, aby se obnovilo souznění v naší tradici, jež je linií moudrosti a soucitu.

Jeho Svatost Ogjen Trinle Dordže a Jeho Svatost Trinle Thaje Dordže

Více informací k tématu:

Wiki – Karmapa Controversy

YouTube – Karmapa’s special message March 2018

Tricycle