Tárá jako cesta k poznání

Může se zdát troufalé tvrdit, že meditace na Táru dokáže snížit vnější překážky a rozpustit překážky vnitřní, které jsme nastřádali po mnohá samsárická zrození. Ale je tomu tak. Požehnání praxe Táry přichází tak rychle, že lze plného poznání čisté podstaty (neduální přirozenosti bytí) dosáhnout již v tomto životě, anebo alespoň při přechodu v době smrti.

Tárá je dokonalým ztvárněním neoddělitelnosti prázdnoty, vědomí a soucitnosti. Podobně jako použití zrcadla umožňuje vidět obličej, je i meditace na Táru prostředkem k uzření pravé tváře naší mysli, zcela zbavené iluze.

Pokud věříte v Táru a modlíte se k ní, je její propěch stejně tak rychlý a přímý jako kdy dřív v minulosti. Existují mnohá vyprávění o jejím zázračném konání, ale nemusíte věřit na zázraky, abyste pochopili, že je možné modlitbou  a meditací koncepty dualistické mysli rozpustit.

Až se začnout škodlivé myšlenky rozptylovat, sníží se frustrace a bolest ze ztráty. Až se zbavíte dualistické iluze, dosáhnete stavu širokého vědomí. Začnete poznávat, že vše to, co se jevilo jako pevné a těžké (včetně vlastního fyzického těla), má za svou základní podstatu prázdnotu, čisté vědomí a soucitnost. Až získáte poznání vlastní původní a čisté podstaty, nebude už nic vaší soucitnosti stát v cestě. Může snad být většího zázraku?

Čhagdüd Tulku Rinpočhe (1930–2002), rozšířil praxi Rudé Táry na západě. 
Související: