Mantra Buddhy medicíny

Láma Zopa Rinpočhe vysvětluje, jak prakticky využít moc praxe Buddhy léčitele a prospět tak sobě i druhým.

Jak neomylně prohlásil Árja Buddha, je síla požehnání Buddhů medicíny větší a rychlejší v dobách úpadku.

Sedm Buddhů medicíny, kteří dosáhli blaženosti, se vroucně modlilo za relativní i definitivní štěstí vaše i všech cítících bytostí. Přísahali, že jejich modlitby se uskuteční během těchto dob úpadku, kdy učení Buddhy Šákjamuního uvadá. A protože svaté slovo buddhů jednou dané je nezvratné, můžete plně důvěřovat jejich moci rychle udělit požehnání ku prospěchu všech cítících bytostí v těchto dobách úpadku.

Budete-li se modlit k Buddhovi medicíny, rychle dosáhnete všeho, co si přejete. Jen zaslechnout svaté jmého Gurua Buddhy medicíny a zvuk jeho mantry uzavírá bránu k přerodu v útrpných nižších říších existence.

V písmu je psáno, že nemáme mít ohledně tohoto pochyb. Buddha Šákjamuní pravil v sútře jménem Guru léčitel lazuritové záře, že činy Buddhy jsou vždy čisté a naprosto neomylné, a proto bychom o nich neměli pochybovat. A poté prohlásil, že kdokoli zaslechne svaté jméno tohoto tathágaty, nespadne do nižších říší samsáry.

Proto je skvělé recitovat člověku během smrti do ucha jméno Buddhy medicíny a jeho mantru. Zarecitujte mantru a pak pofoukejte maso či třeba i staré kosti dávno mrtvých zvířat nebo lidí, což očistí jejich karmická zastření a oni se okamžitě přerodí z nižší říše do čisté země nebo jim to přinejmenším zkrátí čas trápení tam strávený. Nejlépe se má tato praxe odehrát s bódhičitou.

Recitací této mantry lze umocnit sílů léků, které berete nebo dáváte ostatním. ⇒ Praxe požehnání léčiv

Maňdžušrí, potkáš-li někoho, kdo je sužován nemocí, měl bys jej očišťovat, omývat a ústa mu vymývat. Měl bys za něho 108krát soustředěně recitovat tuto mantru, nad jeho jídlem, léky nebo vodou, ze kterých jsi vyjmul hmyz. Jakmile tuto vodu nebo jídlo požije, jeho nemoc zmizí. Pokud má pacient nějaké konkrétní přání a soustředěně zarecituje tuto mantru, bude splněno. Bude prost nemocí, mít delší život a po smrti se narodí v ráji Buddhy medicíny. Nikdy nespadne zpátky a časem dosáhne Dokonalého osvícení. Ten, kdo praktikuje Buddhu medicíny, by měl neustále tuto mantru recitovat.“

∼ Slova Buddhy ze Sútry Buddhy medicíny

Prospěch z recitace mantry

Buddha medicíny zahrnuje všechny buddhy. Znamená to, že když se k němu modlíme a recitujeme mantru, nastřádáme tolik zásluh, jako bychom skládali obětiny všem buddhům. Recitace mantry Buddhy medicíny přináší nesmírný prospěch.

Maňdžušrí požádal osm tathágatů (Šákjamuního a sedm Buddhů medicíny), aby představili jedinečnou mantru, která by urychlila splnění jejich modliteb z minulosti, zvláště kvůli bytostem zrozeným v dobách pěti úpadků, jež mají málo zásluh a jsou v moci různých nemocí a ubližují jim duchové. A všech osm tathágatů jedním hlasem učilo mantru Buddhy medicíny.

Pokud tedy budete tuto mantru recitovat každý den, budou si vás buddhové vždy všímat a vést vás. Všechny vaše negativní karmy budou umírněny a nikdy se nezrodíte ve třech nižších říších. Pouze zaslechnout recitaci jmen osmi tathágatů zmírní veškeré nemoci a duchy a všechna přání budou splněna.

Tato praxe je zvláště prospěšná, pokud pomáháte druhým, a zvláště pak pokud se zabýváte léčením. Pomůže vám být přesnějším a prospěšnějším. Získáte podporu ve schopnosti diagnózy a výběru správné metody léčby.

Z učení Lámy Zopy, zdroj

sherbdr

Jména sedmi buddhů medicíny (osmi tathágatů)

  1. Slovutný král proslulý vynikajícími znameními (zlatý s mudrou udělování)
  2. Král melodického zvuku (zlatý s mudrou dávání)
  3. Vynikající zlato bez poskvrny (zlatý s mudrou rozhlašování Dharmy)
  4. Vrcholná sláva zbavená smutku (růžový s mudrou meditace)
  5. Melodický oceán prohlášené Dharmy (bílý s mudrou učení)
  6. Nádherný král jasného vědění (rudý s mudrou dávání)
  7. Guru medicíny, král lazuritové záře (lazuritově modrý, v pravé ruce v mudře udělování drží za stvol léčivou bylinu aruru, v levé v mudře soustředěnosti s nádobou z lazuritu s nektarem)
  8. Buddha Šákjamuní, osmý z tathágatů

Mantra Buddhy medicíny (Sangje menla)

༅༅༎ ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ [་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ]། རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ།

Přepis sanskrtské mantry:  oṃ bhaišadžje bhaišadžje mahābhaišadžje (bhaišadžje) rādža samudgate svāhā

Tibetská výslovnost:

(TAJATHÁ) ÓM BHÉKADZÉ BHÉKADZÉ MAHÁ BHÉKADZÉ RÁDZA SAMUDGATÉ SÓHÁ

Pozn.: Slovo „tajata“ by se mělo vyslovovat v rámci dlouhé dháraní (níže), ale tibeťané jej běžně používají jako součást mantry.

Dlouhá dháraní se jménem Buddhy medicíny:

OM NAMO BHAGAVATE BHAIŠADŽJE / GURU BAIDURJA /

PRABHA RADŽAJA / TATHAGATAJA / ARHATE SAMJAKSAM

BUDDHAJA / TADJATHA / OM BHAIŠADŽJE BHAIŠADŽJE MAHA

BHAIŠADŽJE [BHAIŠADŽJE] / RADŽA SAMUDGATE SVAHA

Obvyklá tibetská výslovnost: om namo bagavate bekanze

guru baidurja / praba radzaja / tatagataja / arhate samjaksam

buddhaja / tajata / om bekanze bekanze maha

bekanze (bekanze) / radza samudgate soha

Související:

Meditace s mantrou Buddhy medicíny

Jak funguje praxe Buddhy medicíny

Požehnání léčiv – text