Meditace s mantrou Buddhy medicíny

༅༅༎ ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། མཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ [་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ]། རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱཧཱ།

(TADJÁTHÁ) OM BHEKANDZE BHEKANDZE MAHA BHEKANDZE RADZA SAMUDGATE SOHA

23. listopadu proběhlo třetí společné setkání při recitaci manter v rámci akce Milion manter pro dalajlámu, tentokrát to bylo učení a mantra Buddhy medicíny, kterou jsme v sále Tibet Open House recitovali za vedení gešeho Yešhi Gawa za Jeho Svatost dalajlámu, za naše nejbližší, zesnulé, za sebe, naše mazlíčky i všechny bytosti a celý svět.

Současně se k nám přidali ze svých domovů účastníci, kteří se nemohli dostavit osobně. Jejich účast je plnohodnotná, jako ta osobní. Zvláště pro ně jsme pořídili nahrávku gešeho učení a meditaci na Buddhu medicíny, kterou si můžete poslechnout zde:


medicine_buddha_MatejBosina_mensi

Obraz Buddhy medicíny vytvořil Matěj Bošina

Geše je žákem Jeho Svatosti dalajlámy z Dharamsaly a vysvěcení Buddhy medicíny získal právě od něho. Nejprve nám fundovaně a s citem popovídal o Buddhovi medicíny a jeho mantře, abychom pochopili smysl praxe, do které jsme se poté měli pohoroužet. Připomněli jsme si také důležitou motivaci a stav mysli během meditace. Obohaceni tímto chápáním jsme se pustili do vedené meditace na Buddhu medicíny a jeho léčivou moc a recitovali při tom mantru Buddhy medicíny. Sezení končilo recitací mantry ÓM MANI PADMÉ HÚM  a modlitbou za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy. Na závěr jsme veškreré dobro náležitě věnovali všem cítícím bytostem, Jeho Svatosti, sobě a svým nejbližším, abychom byli zbaveni trápení tělesného i duševního.

Příští setkání proběhne o úplňku 22. prosince a budeme recitovat mantru Vadžrasattvy ÓM VADŽRASATTVA HÚM společně s jeho mantrou stoslabičnou. Na programu bude 30 minut úvod a 60 minut vedená meditace s mantrou.

Pravidelná úplňková setkání v Tibet Open House byly součástí akce Milion manter pro dalajlámu. Účastníci akce denně recitují mantry, které se společně střádaali a byly předány osobně Jeho Svatosti.

Související informace k Buddhovi medicíny