Měsíc zázraků (část první)

Měsíc mágha / bumgjur daua Čhötrul Düčhen

První měsíc roku podle orientálního kalendáře je příležitostí nahromadit obrovské zásluhy.

V tomto zásluhy-násobícím měsíci (v sanskrtu mágha, tibetsky bumgjur daua) jsou všechny karmické následky činů násobeny 100 tisíci. Prvních patnáct dnů roku orientálního / lunárního kalendáře se oslavuje období, kdy Buddha prováděl zázraky za účelem inspirovat důvěru a oddanost mezi svými následovníky. (Toto období se nazývá Čhöthrul Düčhen a vrcholí v den prvního úplňku.) Nicméně není tomu tak, že bychom my buddhisté pouze slavili starověký svátek. Samozřejmě se upamatováváme na laskavost Buddhy a Jeho velkých následovníků.

A ještě důležitější je, že během tohoto údobí si oddaní praktikující obzvláště hledí svého jednání a věnují se meditaci. Tento měsíc nás obdarovává výjimečnou příležitostí nahromadit velké množství zásluh. Je to proto, že během tohoto měsíce všechny aktivity generují karmu stotisíckráte silněji (tibetské slovo bum znamená 100 tisíc). A tato násobnost se (navíc) vztahuje na (již tak násobící) auspiciózní dni v měsící (jako zejména 8., 10., 15., 25., 29. a 30. den). Takto můžeme svým praktikováním nashromáždit vskutku obrovské množství zásluh ve prospěch všech bytostí.

Akumulace zásluh během bumgjur daua

Všichni velcí Mistři učí, že ke skutečnému duchovnímu probuzení a přinášení užitku bytostem je zapotřebí hromadit jak zásluhy tak moudrost (dvojí akumulace: čím více máme moudrosti, tím efektivněji dokážeme hromadit zásluhy; a čím více máme zásluh, tím snadněji se hromadí moudrost). Máme se tedy z čeho radovat, objeví-li se taková ohromná příležitost jako v prvním měsíci roku dovedně jednat a praktikovat ve prospěch všech cítících bytostí. Můžeme se radovat z našeho vzácného lidského zrození a obnovovat svá předsevzetí, inspirujíce se z aktivit, které ulevují bytostem z jejich utrpení a přinášejí jim opravdové štěstí.

A můžeme používat dovedných prostředků, které vyučovali Buddha, Guru Padmasambhava a všichni velcí Mistři. Je obrovsky mnoho způsobů, kterak můžeme učinit tento měsíc mimořádně smysluplným. Můžeme činit (modlitby) vzývání, nabízet obětiny, jít na (duchovní) pouť, nabízet akty štědrosti Sangze a chudým a činit velké aspirace. Navíc můžeme toto vše násobit skrze vadžrajánové techniky jako jsou násobící mantry (ÓM DHURU DHURU DŽAJÁ MUKHÉ SWÁHÁ atd.).

Historie měsíce bumgjur daua

Asi sedm let po Buddhově probuzení Jej lídři šesti velkých nebuddhistických škol vyzvali na soutěž v činění zázraků. Ačkoliv Buddha obvykle nepředváděl své zázračné síly, usoudil, že se naskytla obrovská příležitost změnit víru lidí vně ‚své školy‘ a inspirovat své vlastní oddané. Buddha souhlasil s účastí v této soutěži ve městě Śrāvastī, kde byl klášter Džétavana. Jedna z verzí události popisuje následující zázraky:

Měsíc zázraků

Prvního dne Buddha zatlačil do země své zubní párátko, které se okamžitě nato proměnilo v nádherný strom plný květin a zralého ovoce.

Druhého dne emanoval Buddha dvě hory klenotů.

Třetí den Buddha vytvořil z klenotů jezero.

Čtvrtého dne se z jezera ozývaly hlasy vysvětlující všechny aspekty Dharmy.

Pátého dne vyzářil Buddha ze své tváře zlaté světlo, které naplnilo celý svět, očišťujíce hříchy všech cítících bytostí.

Šestého dne dal lidem schopnost číst si navzájem myšlenky.

Sedmého dne přeměnil své patrony ze svého rodu Šákjů v panovníky světa.

Osmého dne zatlačil Buddha na svůj trůn prsty pravé ruky. V tom okamžiku se šesti nevěřícím učitelů z máchnutí hořící vadžrou zjevil bódhisattva Vadžrapáni. Členové Vadžprapániho doprovodu rozprášili heretiky a zničili trůny jejich učitelů. Heretikové se strachy rozprchli. V tom okamžiku vyzářil Buddha 84.000 duhových světel, na špičce každého z nichž seděl buddha na lotosovém trůnu, každý obklopený následovníky. Svědkové viděli tyto buddhy vyučovat Dharmu a mnoho z nich bylo osvobozeno skrze pouhý tento pohled.

Devátého dne…. Pokračujte ve čtení: Druhá sada zázraků

Zdroj: Samye Institute, překlad z angličtiny: Šrí Árvasattva Šajakírti

Hlavní obrázek: Rigpa Wiki

Související články: Měsíc zázraků (část druhá)

Gutor a Losar

Festival Saga daua düčhen