Měsíc zázraků (část druhá)

(…pokračování první části)

Měsíc zázraků je jeden ze čtyř nejdůležitějších svátků v roce, které připomínají čtyři důležitá období v životě Buddhy Šákjamuního. V těchto obdobích se karmická síla skutků násobí 100 tisíci. Tibeťané se snaží maximálně vyvarovat neřestem a věnovat se ctnostem – odpírají si konzumaci masa a recitují mantru Čenreziga a sútry. Kláštery pořádají v tomto období modlitební festivaly Mönlam čhenmo a pohrouží se intenzivněji do modliteb a obětních rituálů. Připravují se svíce z jačího másla, které se za úplňku zapálí.

„Festival svící“, čhötrul düčhen, připadá na první úplněk v novém roce a je vyvrcholením období tzv. Bumgjur Daua – patnácti dní, během nichž Buddha předvedl patnáct nadpřirozených skutků, aby přesvědčil své odpůrce a upevnil víru svých oddaných. O prvních osmi jsme psali zde a toto je pokračování:

… Podníceno touto manifestací (magických schopností), zavrhlo 90 tisíc své učitele, aby namísto toho přijali Buddhovu Dharmu, přidali se k mnichům a později se stali arhaty. Pak po sedm dalších dní Buddha Šákjamuní předváděl další zázraky pro celé shromáždění, během čehož jim rovněž předával učení.
Devátého dne učinil Brahmá – král bohů (v říši bez forem) – obětiny Buddhovi. Buddha zvětšil své tělo natolik, že dosáhlo až do nejvyššího nebe. Poté vyzařoval světlo do všech směrů, zároveň přitom vyučujíc Dharmu.

Desátého dne Čtyři velcí králové, ochraňující Dharmu (jde pravděpodobně o krále bohů v říších touhy: Vaišravanu, Drišthástru, Virúdhaku a Virúpakšu) pozvali Buddhu, aby přednesl učení. Tentokrát Buddha zvětšil své tělo natolik, že zcela proniklo hloubkami samsáry. A opět emanoval světelné paprsky, které vyložily Dharmu.

Jedenáctého dne, velký patron (Dharmy) Anāthapiṇḍada učinil obětiny meditujícímu Buddhovi. Buddha zneviditelnil své tělo, ale vyzařoval zlaté světlo a vydával hlas tak, že Jej všichni slyšeli.

Dvanáctého dne vstoupil Buddha do meditace na velkou lásku a z Jeho těla zářilo zlaté světlo pronikající do (nejrůznějších) světů. Tyto světelné paprsky očišťovaly z přihlížejících tři jedy (= nevědomost, chtivost a odpor) a jejich místo zaujal velký soucit.

Třináctého dne Buddha, sedíc na lvím trůnu, vyzářil z pupku dva paprsky světla, které se rozvinuly do délky 7 ´Kathi´ (~ patnácti metrů), každý z nichž by zakončen  lotosem, na němž seděl buddha, který opět stejným způsobem emitoval dva paprsky světla a tak dále, přičemž každý z takto vyzářených buddhů vyučoval Dharmě, sedíc na lotosovém trůně. Tito buddhové zaplnili všechny světové systémy.

Čtrnáctého dne obětoval jeden král Buddhovi květiny. Buddha přeměnil tyto květiny v povozy naplněné skvoucími klenoty. Poté Buddha vyučoval Dharmě všechny bytosti po způsobu lékaře léčícího nemocné.

Patnáctého, posledního dne oslav příchodu jara, přijal Buddha nabídku obětin od krále Bimbisary: Buddha jej požádal, aby přinesl nádoby na jídlo, které se následně samy-od-sebe zaplnily jídly sta rozličných chutí. Když je shromáždění jedli, jejich těla a mysli byly naprosto uspokojené. Nato se Buddha otázal: “Proč zažíváme ve světě takové nezměrné utrpení?” Jeho požehnáním si všechny bytosti včetně démonů uvědomily, že to ony samy jsou původci svého trápení, skrze své pochybené jednání a skutky. Jakmile si toto uvědomili, všichni shromáždění rozvinuli mocnou důvěru.

Losarové termíny

Tibetský Nový rok zemského vepře začíná 5. února 2019 a Čhötrul düčhen se bude konat o úplňkovém dni, 19. února.

Zdroj : Samye Institute Překlad z angličtiny: Šrí Árvasattva Šajakírti

Hlavní foto: Lama Čhöpa púdža v klášteře Kopan o losarovém jitru. fpmt.org

Související články: Měsíc zázraků (část první)

Gutor a Losar

Lungta

1 komentář: „Měsíc zázraků (část druhá)

Komentáře nejsou povoleny.