Lungta

Co je to Lungta

Lungta jsou papírové nebo látkové praporky s vyobrazením lungty – větrného koně. Lungta je tibetským symbolem dobrého osudu a pohody a doslovně znamená větrný kůň nebo kůň ve větru. Slovo lung má v tibetštině více významů: v běžném životě znamená vítr, v buddhismu označuje vitální energii – jeden z pěti základních elementů, a v medicíně jednu ze tří základních složek lidského těla. Slovo ta v tibetštině označuje koně.

Znamená to v podstatě energii našeho života. Je-li zkrocený náš kůň, je zkrocena i naše mysl. Papírové praporky (lístečky) s obrázkem lungty Tibeťané rozhazují do větru a textilní praporky lungty rozvěšují na významných buddhistických místech, v průsmycích a zejména na vrcholcích hor.

Pět barev praporků má více významů: pět vrstev nebo pět prvků, jsou možné i další významy jako např. pět buddhovských rodin nebo prvků, ze kterých je stvořen tento “samsarický” svět a zároveň naše tělo a bytí. Věší se většinou v pořadí těchto barev – modrá – představuje nebe (v přeneseném slova smyslu – éter – všeobjímající síla, prostor), BÍLÁ představuje vodu, ČERVENÁ oheň, ZELENÁ vzduch a ŽLUTÁ zemi. U některých budhistických škol se barvy elementů liší.

Tsurphu

Tsurphu: Lungty se v Tibetu nejvíce nacházejí na posvátných místech, kolem klášterů, na vrcholcích hor a v průsmycích.

Kdy se Lungty aplikují?

Lungty nejsou dekorace ale praxe. Jejich účinkem je umocnění štěstí a prosperity na daném místě, popř. dané osoby. Mají několik pravidel, která je třeba dodržovat, aby fungovaly:

Lungty je nejprve třeba zplnomocnit. Pokud takovou možnost nemáte nebo sami neznáte potřebné praxe, je možné, že i Lungty z obchůdku zplnomocněné jsou – zeptejte se obchodníka. Nemějte špatné svědomí, když nemáte zplnomocněné praporky. Pamatujte na to, že je nejdůležitější dobrý záměr a bdělá přítomnost, tím vkládáte do praporků vetší a upřímnější sílu.

Věší se nejčastěji v prvních 14-ti dnech tibetského Nového roku a vždy pouze v dopoledních hodinách. Dále je můžeme věšet během roku v období přibývajícího měsíce a za jedné ze tří nejlepších astrologických kombinací, které vám prozradí tibetský kalendář. Některé dny jsou přímo nevhodné pro věšení praporků. Věšení v nevhodnou dobu (odpoledne či v astrologicky nevhodné dny) může mít i opačný účinek, totiž že roznášejí negativitu. Je nasnadě, že moc dní v roce ideální podmínky nenajdeme, tak je dobré si věšení lungt trochu naplánovat dopředu.

img_20180218_215543407034641.png

Mobilní aplikace tibetský kalendář ukazuje mimo jiné nevhodné dny na věšení praporků.

Jak a proč?

Lungty můžeme věnovat sobě nebo nějaké osobě (příbuzným, přátelům či dokonce i lidem, se kterými máme nějaké problémy), aby se zvýšilo její štěstí a prosperita. Dotyčný o tom ani nemusí vědět. Každý praporek podepíšeme do rohu jménem osoby, pro kterou je věšíme.

Lungty se nepřivazují na obyčejné budovy, do místností, nepokládájí se na zem a nejsou součástí oděvu. Nepřivazujte je na kmeny stromů, ale pouze na větve. Pokud se lungty dají na kmen, tak tím, jak kmen sílí, se do něj zařezávají a poškozují ho. U postraních větví to pro strom není tak fatální. Ideálně používejte kůly, které za tím účelem vztyčíte. Vyvarujte se překážek (větve, listy, houští), praporky mají volně vlát ve větru.

Everest lungta

Lungty vlají pod Everestem

Při věšení je důležitý opět dobrý záměr, myslete na osoby, které jste napsali na praporky. Máte-li možnost, tak na všechny cítící bytosti. Modlete se, říkejte mantry (OM MANI PADME HUM), jak je Vám libo, hlavně buďte bděle přítomni.

Konec dobrý, všechno dobré

Vše je pomíjivé a platí to i u modlitebních praporků. V horských úžinách a úpatích Tibetu vlají mnoho let a v podstatě zmizí. Pokud je ovšem máme na očích, vidíme, jak vlivem počasí a elemetů odcházejí. Lungty proto většinou asi tak po roce sundáme. Nenecháváme je viset po mnoho let. Pokud jsou na plastovém provázku, tak je z provázku odstraníme, a potom je spálíme. Pokud je provázek z přírodních materiálů, můžete jej spálit také.

Krásný Nový rok psa!

Text: Matěj Bošina

Foto: Zuzana Čerňáková

zdroj: Čhögjal Namkhai Norbu a Rigpa Wiki

Související články: Gutor a Losar

Měsíc zázraků (část první)

1 komentář: „Lungta

Komentáře nejsou povoleny.