Gutor a Losar

Nacházíme se v posledním týdnu tibetského roku. Je to období, ve kterém se na nás může projevit vliv těžkých, depresivních energií, které se za celý rok nashromáždily. Tibeťané se v tuto dobu připravují na oslavy nadcházejího roku: provádí důkladný úklid a opravy v domácnosti a pro některé vesničany v odlehlých horských oblastech je to čas na každořoční koupel (ano, jednou v roce na Losar).

Gutor

Zejména však se v klášterech připravuje rituál k vymítání těchto negativních energií, které by se jinak mohly přenést do roku nového. Gutor vrcholí 29. dne 12. měsíce a v Namdrolingu jsem tento úchvatný obřad zažila dvakrát.

Mniši několik dní předem připravují materiály na obětní obřad (cok / púdža) včetně ohromné tormy. Obětní maketa z mouky campa slouží jako výkupné pro zlé duchy a je jim během obřadu spolu se spoustou menších torem nabízena. Obřad zahrnuje čhamový tanec lámů, po němž se torma za slavnostního průvodu v kostýmech a za zvuků trubek z chrámu převáží na pole za zdmi kláštera.

img_20180214_141537909124768.pngimg_20180214_141312617244751.pngimg_20180214_1414331919381721.png

Zde obřad pokračuje dalšími rituály, modlitbami a čhamovými tanci a torma se nakonec na vatře spálí i se všemi překážkami a negativitami, které představuje. Tiše pozoruji mnichy, jak provádí zdlouhavý a propracovaný obřad, jemuž dopodrobna nerozumím a přesto prožívám vnitřně symbolický význam. Do Nového roku pak společně kráčíme s radostí, oddáváme se veselí, které k němu patří, a těšíme se na možnosti, které s sebou Nový rok přináší.

img_20180214_1415062027607722.pngimg_20180214_1416041922419571.pngimg_20180214_1305001571990488.png

Losar

  • První den prvního měsíce tibetského lunárního kalendáře.
  • Lo je tibetsky rok a sar je nový.
  • úterý 7. února 2019

Oslavy se odehrávají v rámci tří dnů: První den Losaru pokračují obřady, tentokrát se slavnostní hostinou a čhamovými tanci veselejšího charakteru. Druhý den už patří rodině a přátelům a obecnému veselí, tradičně v Tibetu včetně dostihů, zpěvů a představení. A v den třetí se tibeťané odebírají s obětinami na pouť do místních klášterů. Mniši v Namdrolingu při této příležitosti dostávají nové mnišské roucho.

Losar Namdroling

K jedné z tradic, která mi utkvěla v paměti, patří například polévka guthuk, kterou mniši vyrobily s těstovinovými taštičkami obsahujícími krátká hesla. Každý z hostů kolem stolu dostane talíř zeleninové polévky, ve které plave jedna taštička, a slovo ukryté uvnitř má pro něho být v novém roce klíčové. Pamatuji se, že jsem si naštěstí vybrala slovo pozitivního rázu a velmi trefné – přeloženo jako „expert“. Náramně potěšilo všechny mnichy kolem stolu, protože jsme spolu tou dobou odborně spolupracovali. Moc jsme se pobavili. A Losar je právě o tom – o zábavě a veselí. A protože tibeťané se veselí rádi, trvají oslavy celé tři dny!

Foto: Lama Tsultrim Palyul  z kláštera Namdroling

Související téma svátky

Dálší: Měsíc zázraků a Čhötrul Düčhen

3 komentáře: „Gutor a Losar

Komentáře nejsou povoleny.