Osm veršů výcviku mysli

napsal geše Langri Thangpa (1054 – 1123)

1. S pochopením, že všechny cítící bytosti

jsou k dosažení nejvyššího cíle

vzácnější než drahokam, který plní všechna přání,

nechť jsou mi vždy drahé.

2. Kdykoli budu v něčí společnosti,

budu sebe považovat za toho nejmenšího z nich

a celým srdcem

je v lásce budu chovat jako větší než jsem já.

3. Při každé činnosti budu bedlivě sledovat svou mysl,

a kdykoli vyvstanou ničivé emoce,

rázně se jim postavím a odvrátím je,

jelikož by jinak ublížily mně i druhým.

4. Kdykoli potkám nepříjemné lidi

nebo takové, kteří jsou pod vlivem těžkých hříchů či utrpení,

budu je chovat v lásce jako vzácnost,

jako bych našel neocenitelný poklad.

5. Kdykoli na mně někdo ze závisti

spáchá křivdu a zaútočí na mě či mě zesměšní,

vezmu na sebe porážku

a jemu dopřeji vítězství.

6. Kdykoli se ke mně někdo, komu jsem pomohl

nebo v koho jsem bezmezně věřil,

zachová velmi nespravedlivě,

budu tuto osobu vnímat jako pravého duchovního učitele.

7. V krátkosti – Nabídnu pomocnou ruku a štěstí

všem svým matkám, ať přímo či nepřímo,

a tajně na sebe vezmu

jejich strasti a trápení.

8. Naučím se udržovat všechny tyto praxe

neposkvrněné od osmi světských zájmů.

Nechť rozpoznám vše jako smyslový klam

a zbaven připoutanosti osvobodím se z okovů.

Asi před patnácti lety se mi do rukou dostala první kniha od dalajlámy – Transforming the Mind (v češtině vyšla jako Tranformace mysli). Těch osm slok jsem si tenkrát překopírovala na malé papírky a nosila je po kapsách, dokud jsem se je nenabiflovala nazpaměť. Nyní je pro mě velkou ctí a radostí nabídnout prostor pro šíření této moudrosti. Od 1. března 2018 spolu se ctihodnou Tenzin Palmo na Mantrajáně poskytujeme pro veřejnost audio kurz ctihodné Tenzin Palmo na toto téma a tímto vás na něj srdečně zveme. Registrujte se ještě dnes na Kurz Osm veršů.

Lo džong tshik gjema zná snad každý tibeťan. Jedná se o jedno z učení kategorie lo džong – cvičení mysli, jejíž vznik sahá k Atišovi (982–1054). Patří sem také Sedm veršů geše Čekawy (inspirované Osmi verši), Cesta bodhisattvů od Šantidévy a 37 praxí bodhisattvů od Gyalse Tokme Zangpo, které možná taky znáte.

Tak jako je to v mahájánovém buddhismu se všemi posvátnými texty, nezbytnou součástí Osmi veršů je komentář Mistra učitele. Jeho Svatost dalajláma na tato témata rád a často učí, a z jednoho takového učení vznikla i tato kniha. Nejdůležitější je ale samozřejmě zavést toto učení do každodenní praxe.

Náš překlad textu z angličtiny na zákládě následujících verzí překladů z tibetštiny:

  1. Transforming the Mind – Dalai Lama
  2. Lotsawa House
  3. FPMT

Obrázek:

eight verse pic

Čtěte dále:

Dalajláma mluví o svém oblíbeném textu Osm veršů o výcviku mysli

Související video:

Karmapa učí Osm veršů 2018 (YouTube)

Dalajláma (YouTube)

Dalajláma – kompletní učení v angličtině (web Jeho Svatosti)

Odkazy: Online audio kurz Osm veršů na Mantrajáně

Stránky kurzu

Související:

Buddhismus není náboženství

Dalajláma: Meditace jako duchovní disciplína