Buddhismus není náboženství

 

Někdy slýchávám, že buddhismus je náboženství.

Náboženství podle mě znamená víru v něco nebo někoho vyššího, než jsme my sami. V podstatě někdo jiný je zodpovědný za náš stav a má také právo o něm rozhodovat. Takovou moc si máme neustále usmiřovat, chovat se dobře právě proto, abychom získali její přízeň.

I když se to tak na první pohled může zdát, buddhismus nepracuje s nadpřirozenou mocí. Není tak důležité, co se odehrává na očích, ale co se při tom děje uvnitř, v naší mysli.

Hlavní věc na buddhismu je totiž náhled a motivace. Ať děláme navenek jakkoli obřadní praxi, včetně obětování a oddanosti, je to právě správný filozofický náhled a cíl, který z ní dělá praxi buddhistickou.

Buddha neučil buddhismus, ale Dharmu – způsob myšlení a jednání založené na jednoduchém principu příčiny a následku, které vede k dokonalému osvobození od negativních stavů mysli, které jsou příčinou všeho trápení, tzv. osvícení – stav mysli, kterého sám dosáhl. Slovo buddhismus, které má označovat jeho učení (Dharmu) a praxe s ním spojené, zavedli až moderní západní učenci a zařadili tuto filozofii v praxi mezi světová náboženství. Pro praktikujícího buddhistu ale buddhismus není náboženství v klasickém slova smyslu. Je to životní náhled, závazek a směr.

Věda o mysli

Jeho Svatost dalajláma neustále opakuje, že buddhismus je věda o mysli.

Buddhismus je v současné době jediný duchovní směr na světě, který se naprosto zaměřuje na práci s myslí. Sám Buddha a pozdější zasloužilí mistři navrhli bezpočet způsobů, jak trénovat mysl, a proto dnes existuje tolik různých směrů a praxí.

Říká se, že existuje 84000 druhů učení, protože je 84000 druhů myslí bytostí. Někomu vyhovuje studium, jinému rituální praxe. Při sledování obětování či poklon je snadné si pomyslet, že jde o nějakou nábožeskou praxi. Jedná se však o metodu, jak pracovat s myslí.

Smyslem buddhismu je totiž docílit dokonalosti mysli. Jsou to druhy způsobů, které mají za cíl se vymanit či dokonce přetvořit zhoubné vlivy ega a negativních emocí.

Každá bytost je jedinečná a na každou platí něco jiného. Dobrý učitel vám vybere praxi, která je vhodná právě pro vás. Nebo s ní instinktivně začnete sami.

Já osobně nejsem moc na rituály. Respektuji je a účastním se jich, pokud je to ve prospěch ostatních, ale moje vlastní praxe doma je velmi jednoduchá a odehrává se uvnitř mysli a na povrchu není tolik znát.

 

Buddhismus nese prvky náboženství pro ty, kteří mají rádi náboženství

 

Jsou typy lidí, kteří si potrpí na okázalé obřady, používají různé rituální pomůcky a recitují dlouhé texty modliteb.

Jiní jsou zase hloubaví a jejich cestou je studium. Studují třeba dlouhá léta podrobnosti různých textů a rádi o tom debatují.

A další jsou zase uzavření a platí na ně meditace a samota, narozdíl od těch, kteří se potřebují navenek vyjádřit a slouží jim k tomu duchovní zpěv a tanec… způsobů je opravdu bezpočet.

Všechny však mají stejný cíl – dosáhnout dokonalého stavu mysli, která není zastřená negativními emocemi a vlastními zájmy. Říká se tomu osvícení. To je konečný cíl. Po cestě je ale spousta mezníků a každý z praktikujících je na nějaké úrovni.

Sebezničující stezka

Přestože v buddhismu vnímáme prvky náboženství, cílem buddhismu nábožeství není. Důkazem toho je, že na nejvyšší urovní je stezka navržena tak, aby se na konci sama rozpadla. Jak vysvětluje Dzongsar Khyentshe:

Klasický příklad z vadžrajány je, že duchovní stezka je jako ostření nože. Na ostření nože je potřeba brousek. Broušení je ve skutečnosti vzájemné opotřebovávání kamene a kovu. Při tomto vzájemném opotřebovávání se odehrává jev zvaný „broušení nože“. Co se týče stezky, obyčejně mluvíme o problému a jeho řešení. V tantrajáně je princip ten, že problém a řešení se musí navzájem opotřebovat. Protože pokud si s sebou nesete řešení jako suvenýr, znamená to, že problém stále ještě máte.“
Sám Buddha řekl, že duchovní praxe jsou jako vor, který nás přenese na druhý břeh.
Neponeseme jej s sebou dál, až tam dorazíme.

Až si uvědomíte, že vaše mysl je buddha, nebude již třeba buddhu jinde hledat.

~ Padmasambhava

Zuzana Čerňáková

Související: