Dháraní pro každodenní život

Dháraní (vyslovujte dháraný) jsou mocná posvátná buddhistická zaříkávadla, podobná mantrám.

Mantry jsou esencí božstva. Narozdíl od nich bývají dháraní delší a mají praktickou funkci – často obsahují část vzývání božstva a část výzvy k jeho jednání.

Dháraní a mantry pochází ze svatých spisů – súter, tanter a term. Slabiky a jejich složení mají specifický význam a funkci, není však pro výsledek zapotřebí rozumět jejich smyslu.

Jejich jazykem je sanskrt (zde s českou výslovností). Výslovnost sankrtských slov v tibetském podání se liší od originálu, a to díky nedostatku hlásek a nezvyk jazyka na shluky souhlásek. Už jste si možná kupříkladu všimli, že sanskrtské slovo vadžra se v tibetštině vyslovuje benza a víte možná, že je to proto, že tibetština nemá hlásku v ani džr. Podobně sváhá tibeťané vyslovují jako soha, kr a pr jako tr, tva jako to atd.

V češtině zase například nemáme zvyk aspirovat (souhlásky spojené s H). Samohladky s i se čtou tvrdě (např. MANI = many). Nezaměňujme hří za šrí, jedná se o jinou slabiku. Dlouhé slabiky jsou označeny čárkou nad samohláskou.

Struktura dháraní:

  • tadjathá (tib. tejáthá; česky: tak jest) značí začátek hlavní části. Před tímto slovem se nachází uctivý pozdrav / poklona. V Indii se původně pozdrav recitoval pouze jednou a hlavní dháraní pak mnohokrát. Tibeťané však chápali celý text jako dháraní a je zvykem opakovaně recitovat vše.
  • om je starou védickou slabikou oslovení a obvykle ji následuje jméno božstva v  pátém pádě.
  • svāhā (tib. soha) pochází ze su ahā = výborně řečeno

Příklady dháraní:

Dháraní proti zlým snům

NAMO SARVA BUDDHAJA / NAMO PRATYIHATA / ŠASANATI / TADJATHÁ / OṂ KHA KHA KHÁHI KHÁHI / DŽVALA DŽVALA HÚṂ HÚṂ TIṢṬA TIṢṬA/ PHAT PHAT SVÁHÁ

Stačí jednou recitovat k zahnání zlých snů.

Z Kangjuru

Dháraní pro zvýšení inteligence

NAMO MAŇDŽUŠRIJE / KUMÁRABHUTÁJA / BODHISATTVÁJA / MAHÁSATTVÁJA / MAHÁKARUṆIKÁJA / TADJATHÁ / OṂ ARADŽE / VIRADŽE / ŠUDDHE / VIŠUDDHE / ŠODHANI / VIŠODHANI / AMALE / VIMALE / NIRMALE / DŽAJAVATÍ / RU RU ČALE HÚṂ HÚṂ HÚṂ / PHAT PHAT PHAT SVÁHÁ

Z Khjenceho Základních dharmických praktik jogína

jampal-sher
Maňdžušrí

Dháraní nezměrné dlouhověkosti a moudrosti

OṂ NAMO BHAGAVATE / APARIMITA ÁJUR-DŽŇÁNA SUVINIŠČITA TEDŽVA RÁDŽÁJA / TATHÁGATAJA/ ARHATE SAMJAKSAṂBUDDHAJA/ TADJATHÁ/ OṂ PUṆJE PUṆJE/ MAHÁ-PUṆJE/ APARIMITA PUṆJE/ APARIMITA PUṆJE DŽŇÁNA SAṂBHAROPAČITE/ OṂ SARVA SAṂSKÁRA PARIŠUDDHA DHARMÁTE GAGANA SAMUDGATE SVABHÁVA VIŠUDDHE MAHÁ-NAJA PARIVARE SVÁHÁ

Dudžom Rinpočhe

Mantra ku prospěchu zvířat, jejichž maso konzumujeme

BHANA DHANA KUNDHANAJE SVÁHÁ

Recitace této mantry zajistí, že všichni, jejichž masa se náš jazyk dotkne, dosáhnou buddhovství.

Terma Ratna Lingpy

Dháraní Kšitygarbhy proti zemětřesení

OM SUMBHANI SUMBHA / HARA ČHARA/ MAHÁPÁŠA MARUTÁ / AMOGHA VADŽRASATTVA SVÁHÁ

Dháraní, která zvyšuje moc ctnostných aktivit

OM DHURU DHURU DŽAJA MUKHE SVÁHÁ

Recitace této dháraní před jakoukoli činností přinese úspěch a štěstí, přesně dle vašich představ.

Dháraní, která čistí veškeré negativní činnosti a zastření

OM BIPULA GARBHE MANI PRABHE/ TATHÁGATA DHARIŠANY / MANI MANI SUPRABHE VIMALA SAMGARA GAMBHIRA HÚM HÚM DŽVALA DŽVALA / BUDDHA VILOKITE GUHJA / ADHIŠTHITE GARBHE SVÁHÁ / PADMO DHARA AMOGHA DŽAJATI ČHURU ČHURU SVÁHÁ / OM AMIDEVA HŘÍ

Dháraní podstaty šesti dokonalostí (páramit)

NAMO DHARMAKÁJA SAMBHOGAKÁJA NIRMANAKÁJA / TADJATHÁ / DÁNA PÁRAMITÁ / ŠÍLA PÁRAMITÁ / KŠANTI PÁRAMITÁ / VÍRJA PÁRAMITÁ / DHJÁNA PÁRAMITÁ / PRADŽŇĀ PÁRAMITÁ SARVA DHARMA ŠÚNJATÁ SVÁHÁ

Dháraní Buddhy medicíny

OM NAMO BHAGAVATE / BHÉŠADŽJE GURU VAJDÚRJA PRABHA RÁDŽÁJA / TATHÁGATAJA / ARHATE SAMJAKSAMBUDDHÁJA / TADJATHÁ / OM BHÉŠADŽJE BHÉŠADŽJE / MAHĀ BHÉŠADŽJE / RÁDŽÁ SAMUŇGATE SVÁHÁ

Dháraní Avalokitešvary

NAMO RATNA TRAJÁJA / NAMÁ ÁRJA DŽŇÁNA SÁGARA VAJROČHANA BHJEHA RÁDŽÁJA / TATHÁGATAJA / ARHATE SAMJAKSAMBUDDHAJA / NAMÁ SARVA TATHÁGATA BHJÉ ARHATE BHJÉ SAMJAKSAMBUDDHE BHJÉ NÁMA ÁRJA AVALOKITESHVARÁJA / BODHISATTVAJA / MAHÁSATTVAJA / MAHÁKÁRUNIKÁJA / TADJATHĀ / OM DHARA DHARA / DHIRI DHIRI / DHURU DHURU / ITTE BITTE ČALE ČALE/ PRAČALE PRAČALE / KUSUME KUSUMA BARE ILI MILI / ČITI DŽVALA MÁPANAJA SVÁHÁ

Dháraní Buddhy Akšobhji

NAMO RATNA TRAJAJA / OM KAMKANI KAMKANYI / ROČANI ROČANI / TROTANI TROTANI / TRÁSANI TRÁSANI / PRATIHANA PRATIHANA / SARVA KARMA PARAM PARÁNIME SARVA SADVA NAŇČA SVÁHÁ

Jen spatřit tuto dháraní napsanou osvobozuje od strachu z nižších říší. Recitací se očistí všechny negativní činy a hříchy životů minulých.

Dháraní Buddhy se zdobným drdolem

NAMO RATNAŠIKHENE TATHAGATAJA ARHATE SAMJAKSAMBUDDHAJA / TADJATHA: RATNE RATNE RATNAŠIKHENE SVÁHÁ

Vzpomenete-li si na tuto dháraní během smrti, budete naprosto osvobozeni z (pádu do) nižších říší. Poté se narodíte jako bůh v nebi Třiceti tří.

Dháraní k dosažení Čtyř nezměrností

(Tyto dháraní zde nemají označené dlouhé slabiky)

  1. Dháraní milující laskavosti:

NAMA SARVA TATHAGATANA CURU CURU MURU MURU KARUNE KARUNJE CITTA MUDGADHAJA BHAGABATI SARVA BHAJO MENAŠAJA SVAHA

  1. Dháraní soucitnosti:

NAMA SARVA TATHAGATANAM NAMO BHAGABATI SARVA SATAPRIJE HANG MUDITA SVAHA

  1. Dháraní radosti:

NAMA SARVA TATHAGATANA MACINTJABIŠANA OM TURU TURU TRAM HULU HULU MULU MULU SVAHA

  1. Dháraní rovnomyslnosti:

NAMA SARVA TATHAGATA HŘIDAJA ANUGATE OM KURUM GINA SVAHA

Dháraní jsou přepsány do češtiny z anglického přepisu a se s volením Ericka Tsiknopoulose, k dispozici na buddha-nature.com.

Zdroj: Rigpa Wiki a buddha-nature.com

Související téma modlitby

Související články: Guru Rinpočhe – modlitby

Jadrná podstata Sedmi vět

Sútra v upomínku Tří klenotů

Saga Dawa a “Chvála činů Buddhy”

4 komentáře: „Dháraní pro každodenní život

Komentáře nejsou povoleny.