Guru Rinpočhe – modlitby

༄༅། །གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Sedmivětá modlitba

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

húm orgjen jul gji nubčang tsham

Hūṃ! Při severozápadní hranici země Orgjen,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

na pestíku lotosového květu usazen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

jamcen čhok gi ngödrub ňje

nejúžasnějších siddhi stal ses mistrem.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema džungne že su drak

Jako „Z lotosu zrozený“ jsi proslaven

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khor du khandro mangpö kor

a bezpočtem dákiní obklopen.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khje kji džesu dak drub kji

Ve tvých šlápějích já kráčím

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

džingji lab čhir šek su sol

a „Přijď a žehnej!” se modlím.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

guru pema siddhi húm

༈ རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས།

Šestivětá modlitba

Čhogjur Dečhen Lingpa

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

Dü sum sangje guru rinpočhe

Ztělesnění buddhů minulosti, současnosti a budoucnosti – Guru Rinpočhe,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrub kün dak dewa čhenpö žab

mistře všech siddhi – Guru veliké blaženosti,

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barčhé kün sel düdul drakpo cäl

ty, jenž odstraňuješ všechny překážky – Hněvivý krotiteli Márů,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

solwa deb so džingji lab tu sol

k tobě se modlím: Žehnej mi,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔

čhi nang sangwé barčhé žiwa dang

aby se každá má vnější, vnitřní a skrytá překážka odstranila

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gji drubpar džingji lob

a všechna má přání spontánně se vyplnila.

ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །

Toto bylo objeveno velikým tertönem Čhogjur Dečhen Lingpou na pravé straně skály Sengčhen Namdrag na hoře Rinčhen Cekpa. Tato modlitba je určena do současné doby a její požehnání je tak ohromné, že by se tento poklad měl stát denní praxí všech.

༄༅། །བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

Velmi krátká modlitba k odstranění překážek (Barčhe lamsel)

Do Khjence Ješe Dordže

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔ ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

om á húm: čhöku nangta longku čenrezik

Oṃ āḥ hūṃ! Dharmakájo Amitábho, sambhogakájo Avalokitešvaro,

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དྲག་པོ་རྩལ། །

tulku pema džungne drakpo tsäl

nirmánakájo Padmasambhavo—hněvivý Drakpo Cale,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུང་ལ། །

solwa deb so tukdže šuk čhung la

modlíme se k tobě: Silou tvé soucitnosti

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

čhi nang sangwe barčhe jing su söl

rozptyl všechny překážky vnější, vnitřní a skryté do prostoru!

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཚེ། །

dü ngen ňjikme drowa dukngal ce

Když bytosti trpí v této době temna a úpadku,

ཁྱེད་ལས་རེ་ས་མེད་དོ་སྙིང་ཁོང་ནས། །

kje le resa me do ňjing khong ne

ty jsi naše jediná naděje! Z hloubi našich srdcí

མོས་གུས་གདུང་བས་ལྷང་ལྷང་གསོལ་བ་འདེབས། །

mögü dungwe lhang lhang solwa deb

se k tobě s vroucí oddaností a touhou naléhavě modlíme:

འགལ་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བཟློག །

gälkjen čhi nang sangwe barčhe dok

Odvrať zlé okolnosti a vnější, vnitřní a skryté překážky!

ཚེ་བསོད་སྤེལ་ལ་རླུང་རྟ་དར་རྒྱས་ཤོག །

ce sö pel la lungta dargje šok

Nechť umocní se délka našeho života a objem zásluh a naše lungta sílí a nabývá!

ཅེས་པའང་གཏེར་མིང་འཛིན་པ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེས་སོ། །

Napsal ten, jenž nosí titul tertöna, Džalü Dordže.

Padmasambava-looks-like-me

༈ བསམ་ལྷུན་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།

Krátká modlitba za spontánní splnění přání

Mipham Rinpočhe

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། །

sangje kündü guru rinpočhe

K Ztělesnění všech buddhů, Vzácnému mistru,

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgjen pema džungne la solwa deb

k tobě, Z lotosu zrozenému guruovi odyjánskému se modlíme:

མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །

mitün galkjen barče žiwa dang

Uděl nám svá požehnání, urovnej nesoulad, neblahé okolnosti a překážky

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa lhün gji drubpar džingji lob

a spontánně splň všechna naše přání!

བསམ་ལྷུན་བསྡུས་པ་མི་ཕམ་པས་སོ། །

Toto je Miphamova modlitba, která spontánně plní přání.

padmasambhava (1)

Modlitba za dosažení úspěchů

Dodrupčhen Rinpočhe I.

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

orgjen rinpočhe la solwa deb

K odyjánskému guruovi se modlím:

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །

galkjen barčhe mindžung žing

Uděl nám bez překážek příhodné okolnosti

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང༌། །

thünkjen sampa drubpa dang

k splnění našich přání

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

čhok dang tünmong ngödrub col

a úspěchy všední i nejvyšší.

ཅེས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་ཙ་རི་ཏྲར་ཕེབས་སྐབས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་གཟིགས་པའི་དུས་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུངས་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། མངྒལཾ། །

Vzácný mistr Guru Rinpočhe se Dodrupčhen Rinpočheovi Džikme Trinle Özerovi zjevil ve vizi při návštěvě Khačhö Palgji Caridra. Ihned vyřkl slova této modlitby – takové je její požehnání. Mangalam!

cropped-guru-rinpoche-statue

Modlitba Tertöna Džigme Lingpy

Z kvetoucího lotosu oddanosti, ve středu mého bytí,

povstaň, ó soucitný pane, mé jediné útočiště!

Jsem ztrápen svým jednáním z minulosti a divokými city.

Ochraňuj mě před neštěstím

a buď klenotem na koruně mé hlavy,

mandalou veliké blaženosti,

Modlím se, vzbuď ve mně vše bdělé vědomí!

Zdroj: Rigpa, Lotsawa House překlad z angličtiny Zuzana Čerňáková

Související: Jadrná podstata Sedmi vět

Slib Gurua Z lotosu zrozeného

Samje a Guru Rinpočhe

Dháraní pro každodenní život