Slib Gurua Z lotosu zrozeného

Neocenitelnou sbírku citátů Padmasambhavy z různých zdrojů sesbíral Mipham Rinpočhe do svého nádherného komentáře k praxi Sedmivěté modlitby Bílý lotos. Zde mohu nabídnout jen výběr z množství úryvků inspirativních slov, která praktikujícím tímto způsobem Guru Rinpočhe zanechal.

Sedmivětá modlitba

HÚM Při severozápadní hranici země Orgjen,

na pestíku lotosového květu usazen,

nejúžasnějších siddhi stal ses mistrem.

Jako „Z lotosu zrozený“ jsi proslaven

a bezpočtem dákiní obklopen.

Ve tvých šlápějích já kráčím

a „Přijď a žehnej!” se modlím:

guru pema siddhi húm!

Citáty Guru Rinpočheho z knihy Bílý lotos

Já, Mistr oddyjánský, ztělesnění všech buddhů tří dob, jsem neoddělitelný od Samantabhadry, samovyvstané prvotní dharmakáji, jež od počátku jest naprosto osvobozená. V širé rozloze dharmakáji jsem přirozeně přítomen jako sambhogakája pěti linií. A přirozená záře sambhogakáji se manifestuje jako nepojmutelná přehlídka nirmánakáji. Taková je sféra buddhů a nikoho jiného.

Citát z vadžra slov Guru Rinpočheho

Znám jsem jako Padma samozjevující,

jenž emanoval se ze srdce Amitábhova,

lesk vysokého hlasu Avalókitova,

bratr dákiní a král dáků,

jsem činností buddhů třech dob.

Veliký Samantabhadra, nesrovnatelný Vadžradhara –

oběma jsem,

mocný a soucitný, zjevující se ve svých emanovaných formách.

Mé činnosti jsou silné a pomáhají bytostem dle jejich potřeb.

Jako přáníplnící klenot plním jejich naděje.

Citát z vadžra slov Guru Rinpočheho

Pro bytosti, které silně věří ve mně,

je má soucitnost rychlejší než všech ostatních buddhů.

Dokud nebudou tři světy samsáry bez bytostí,

soucitnost Padmasambhavova nebude vyčerpána.

Citát z vadžra slov Guru Rinpočheho

Všepostačujícím Králem modliteb je tato sedmivětá.

Mocí toužebnosti (aspirace) uvidíte přímo Guruovu tvář,

po sedm dní či jednadvacet tuto modlitbu recitujte.

Úspěchy a požehnání pršet budou na vás jako déšť

a od všech překážek budete volní.

Z termy Ngari Rigdzina Vnější sádhana Vidjádharova, jež ztělešňuje Osm Heruků

Zapěješ-li melodií plnou touhy těchto sedm vět a

za doprovodu damaru soustředěně vzýváš,

ze slavné hory v Ngajabu ti požehnám já oddyjánský

jako matka, jež nedokáže odolat

pláči svého milovaného děťátka.

Tak přísahám, nebo ať v peklech skončím!

Guru Rinpočhe vlastními slovy

V ten den všech dnů –

v desátý den měsíce opice, v roce opice

a každý desátý den lunárního měsíce – v těchto mocných obdobích

emanacemi zaplním svět

a nejvyšší a běžná siddhi štědře udělím.

Strávíš-li život praxí Učitele,

až nastane čas rozpuštění,

roztaješ do srdce mého – Gurua z Oddijany.

Citát z textu Guru jako sbírka tajemství

V době úpadku,

ať s jakoukoli sádhanou

jasně budeš meditovat,

budu před tebou.

Připravíš-li mandalu,

tormu a obětní materiály,

neměj pochyb: přijdu za tebou.

Medituj na ztělesnění

Padmasambhavy ve formě světla, ne masa

a buď si jist.

Přijdu – nedokážu odolat,

když v oddanosti se urputně

ke mně, Z lotosu zrozenému z Oddyjány, budeš modlit,

přijdu k tobě.

Znovu a znovu se takto ke mně modlete:

“V radostech i strastech , štěstí i nepokoji,

ve smrti, v životě, v tomto světě i příštím,

za jakýchkoli okolností dnešních i definitivních,

ve zdraví i nemoci jsi moje naděje, moje znalé útočiště.

Nemám jinou naději.

Ó, Guru z Oddyjány, ty, jenž víš, věřím ti.“

Když mě dosáhneš, dosáhneš všech Buddhů.

V obraze mém všechny ostatní Buddhy uvidíš,

sic já jsem ztělesněním všech Sugatů.

Všem těm, kteří mají oddaná srdce, říkám,

že jsem vždy s nimi.

Až v nejvzdálenějších koutech prostoru

jsou k nalezení cítící bytosti.

Dokud jsou karma a znečištění,

tak rychlé budou moje činnosti.

Citáty z Tajného průvodce dosažením Gurua

IMG_1303

 Obří thangka v Namdrolingu, foto: Namdroling Office

Přeješ-li si rychlé dokončení dvou sbírek,

dosažení nejzákladnějšího cíle,

pak lepší než tantry a jejich komentáře

výsledkového diamantového vehikulu tajné mantry

je meditovat na Gurua!

Z Poznámek k Praxi Gurua jako sbírky tajemství

V porovnání s meditací na stovky tisíc božstev

je meditace na jedinéhé Gurua nejvyšší.

Z Tantry pramene nektaru

Skrze mne, Z lotosu zrozeného,

a skrze mou ctnostnou myšlenku se ku konání dobra druhých

tertoni, emanace, v různých dobách objeví

a představí hluboké poklady.

Ve zkratce, způsoby, kterými pomáhám, jsou mimo veškeré chápání,

laskavost učitele, který přišel z Oddyjány je nemalá, ba ohromná.

Každá oblast má vysoké a vyhlášené místo,

pomník, kde si Orgjena připomínají.

Na každé hranici bude také pokladnice.

Ta také bude upomínat Orgjena.

V krátkosti řečeno, způsoby, jakými pomáhám, jsou nepředstavitelné

a ty všechny budou upomínkou na mě Gurua oddyjánského.

V časech budoucích, kdy lidé po mě touží

a s toužebnou láskou na mě pomyslí,

věz, že budu po jejich boku stát.

A nikdy neopustím žádné z těch,

kteří v desátý den přibývajícího měsíce

si vzpomenou a uctí moji památku.

Jsem Padmasambhava, já nelžu.

A proto, moji oddaní, radujte se.

A vzýváte-li mě Sedmivětou modlitbou,

moje požehnání tečou nepřetržitým proudem

a když moje požehnání dorazí a vaši meditaci rozzáří,

to je znamením toho, že jsem přítomen.

A přesto, co se mě týče, neexistuje odcházení ani přicházení,

vy mě potkáte, až vaše karma a zastření budou očištěny.

V souladu s modlitbami a relativním vnímáním

těch, které mám cvičit,

opravdu sídlím v zemi rakšasů.

A přesto, protože tok mé soucitnosti je nepřerušen,

jsem přítomen neustále s těmi, kteří ve mě věří.

A proto, desátý den v měsíci

mě vroucně vzývej,

ty, jež víš, žes klesl do samsáry,

dej mi svou mysl, své srdce, i základní energie svého bytí.

Z termy Ratna Lingpy Vzývání v desátý den

Naše foto a překlad úryvků z knihy „White Lotus“, Mipham Rinpoche, ISBN 81-7472-173-8. V této knize Mipham Rinpočhe do hloubky vysvětluje praxi Sedmivěté modlitby a praxi své vlastni termy, sádhany praxe Sedmivěté modlitby Déšť požehnání.

1417649

Související téma

Další: Guru Rinpočhe – modlitby (vč. Sedmivěté)

Jadrná podstata Sedmi vět

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s