Jadrná podstata Sedmi vět

napsal Padmasambhava a jako poklad objevil tertön Čhökji Wangčhuk

S úctou se klaním jidamu!

Mé vznešené dítě, šťastný potomku věku budoucího,

přijmeš-li mne, páně odyjánského, za své útočiště,

odejdeš-li do samoty

a necháš své srdce zaplnit smutek z tohoto nestálého světa

a – a to je nejdůležitější – znaven budeš-li samsárou,

pak daruj mi svou mysl, své srdce, životní funkce svého bytí

a přijmi mne, páně Oddyjánského,

za toho, v něhož své naděje vložíš, za dokonalé útočiště.

Se svými nadějemi i zármutky přijď za mnou.

K čemu bohatství, k čemu obětiny a chvály!

S prostou oddaností těla, řeči a mysli

mě vzývej touto sedmivětou modlitbou:

„Húm

Při severozápadní hranici země Orgjen,

na pestíku lotosového květu usazen,

nejúžasnějších siddhi stal ses mistrem.

Jako „Z lotosu zrozený“ jsi proslaven

a bezpočtem dákiní obklopen.

Ve tvých šlápějích já kráčím

a „Přijď a žehnej!” se modlím.

Guru Pema siddhi húm”

Takto se ke mně opakovaně modli,

s velkou oddaností a slzami v očích,

a až bude silou víry tvá mysl myšlenek prosta,

vydechni “há!”, usaď se ve stavu čiré jasnosti

a sleduj bez vyrušení tu svobodnou a neposkvrněnou čistotu.

Je zbytečné snad říkat, že chráním

syny a dcery, které takto ke mně se modlí!

Stanou se potomky buddhů třech dob.

Se zplnomocněným vědomým, jenž jejich mysl získá,

se jejich soustředěnost pevně usadí a moudrost rozkvete.

Silou velikých a spontánních požehnání

dosáhnou zralosti.

Zaženou utrpení bytostí a stanou se jejich ochránci.

Až sami takovou projdou proměnou,

změní život i ostatním

a počnout tak dílo buddhovství.

Budou představovat všechny kvality ve své dokonalosti.

Nechť syn mého srdce nalezne a přivede na světlo tento mocný nástroj pro dozrání a svobodu ve stavu velikého osvícení – dharmakáji. Sedmivětá modlitba je nesmírně hluboká praxe plná mimořádných požehnání. Nechť tyto instrukce, poklad mého srdce, nalezne soucitný a moudrý Čhökji Wangčhuk.

Překlad Padmakara, z angličtiny naše redakce.

Zdroj: White Lotus (Pema Karpo), Mipham Rinpoche, ISBN 81-7472-173-8

Sedmivětá modlitba v tibetštině s výslovností zde

Související téma:

Guru Rinpočhe

Modlitby