Chvály jednadvaceti Tárám

Tárá (Drolma) je jednou z nejoblíbenějších tantrických meditačních božstev. Bódhisattva Tárá přísahala, že se vždy zrodí v ženském těle, aby zvláště ženám pomáhala dosáhnout osvícení.  Manifestuje se v 21 poklidných aspektech, z nichž nejznámější je Zelená a Bílá Tárá.

Zelená Tárá rovněž přestavuje všech 21 aspektů v jednom. Je známá jako velmi soucitná, přístupná a svižná, ochraňuje cítící bytosti před strachem a utrpením souvisejícím se zlými duchy, divokými zvířaty a přírodními živly. Je v aspektu mladé dívky, zatímco Bílá Tárá, která je božstvem dlouhověkosti, se objevuje jako zralá žena, matka. 

Mantra Zelené Táry je OM TÁRE TUTTÁRE TURE SVÁHÁ a znamená Om, Ó, Táro, modlím se Ó Táro, Ó ty rychlá, tak se staň!

Chvály jednadvaceti Tárám jsou snad nejznámějším textem v tibetském buddhismu. Obvykle se recitují dvakrát, třikrát a sedmkrát k navození přítomnosti božstva. Tárá sice bývá svižná natolik, že jen při vzpomínce na ni a pronesení jejího jména je okamžitě přítomna,  k výhodám recitace chvál však mimo jiné patří dosažení vysvobození ze strachu, umírnění negativity, přemožení zlých stavů existence a dosažení osvícení.

taramantrasheet

Chvály 21 Tárám

OM DŽE CÜN MA PHAG MA DRÖL MA LA ČHAG CÄL LO
OM klaním se Táře osvoboditelce.

ČHAG CÄL DRÖL MA NJUR MA PA MO
Sláva tobě, Táro svižná,
ČÄN NI KÄ ČIG LOG DANG DRA MA
s očima jak záblesk světla,
DŽIG TEN SUM GÖN ČHU KJE ŽÄL GI
ze slzy Čenrézigovy,
GE SAR DŽE UA LÄ NI DŽUNG MA
z lotosu zrozená dámo. 1

ČHAG CÄL TÖN KÄI DA UA KÜN TU
Sláva tobě, Táro hvězdná,
GANG UA GJA NI CEG PÄI ŽÄL MA
s úžasným světlem zářícím
KAR MA TONG THRAG COG PA NAM KI
a tváří jasnou jako
RAB TU ČHE UÄI Ö RAB BAR MA
stovky úplňků měsíčních. 2

ČHAG CÄL SER NGO ČHU NÄ KJE KI
Sláva tobě, Táro krásná,
PÄ MÄ ČHAG NI NAM PAR GJÄN MA
ruce tvé lotosy zdobí,
DŽIN PA CÖN DRÜ KA THUB ŽI UA
ztělesnění štědrosti,
ZÖ PA SAM TÄN ČÖ JÜL NI MA
úsilí a trpělivosti. 3

ČHAG CÄL DE ŽIN ŠEG PÄI CUG TOR
Sláva tobě, Táro mocná,
THA JÄ NAM PAR GJÄL UAR ČÖ MA
nekonečná zla ničící.
MA LÜ PHA RÖL ČHIN PA THOB PÄI
Dokonalostem všem vládneš,
GJÄL UÄI SÄ KI ŠIN TU TEN MA
bódhisattvy ochraňuješ. 4

ČHAG CÄL TÚTTÁRA HÚM JI GE
Sláva tobě, Táro vlídná,
DÖ DANG ČHOG DANG NAM KHA GANG MA
písmeny TÚTTÁRA a HÚM
DŽIG TEN DÜN PO ŽAB KI NÄN TE
sedm světů naplňuješ
LÜ PA ME PAR GUG PAR NÜ MA
a bytosti přitahuješ. 5

ČHAG CÄL GJA DŽIN ME LHA CANG PA
Sláva tobě, Táro ctěná,
LUNG LHA NA COG UANG ČHUG ČHÖ MA
Agnim, Brahmou, a Íšvarou,
DŽUNG PO RO LANG DRI ZA NAM DANG
duchy, bytostmi záhrobí,
NÖ DŽIN COG KI DÜN NÄ TÖ MA
gandharvy všemi chválená. 6

ČHAG CÄL TRÄD ČE DŽA DANG PHÄT KJI
Sláva tobě, Táro nebojácná,
PHA RÖL THRÜL KHOR RAB TU DŽOM MA
tvé TRÄD a PHÄT vše zlé ničí
JÄ KUM JÖN KJANG ŽAB KI NÄN TE
S levou nohou nataženou
ME BAR THRUG PA ŠIN TU BAR MA
vírem ohně jasně planeš. 7

ČHAG CÄL TURE DŽIG PA ČHEN PO
Sláva tobě, Táro velká,
DÜ KI PA UO NAM PAR DŽOM MA
TURE démony v prach sráží,
ČHU KJE ŽÄL NI THRO NJER DÄN DZÄ
s hněvivým výrazem v tváři
DRA UO THAM ČÄ MA LÜ SÖ MA
ničíš odpůrce bez výjimky. 8

ČHAG CÄL KÖN ČHOG SUM CÖN ČHAG GJÄI
Sláva tobě, Táro smělá,
SOR MÖ THUG KAR NAM PAR GJÄN MA
s gestem nejvyšších vznešených.
MA LÜ ČHOG KI KHOR LÖ GJÄN PÄI
Tvé vlastní paprsky světla
RANG GI Ö KI COG NAM THRUG MA
všechny směry vždy rozzáří. 9

ČHAG CÄL RAB TU GA UA DŽI PÄI
Sláva tobě, Táro skvělá,
U GJÄN Ö KI TRENG UA PEL MA
s korunou skvostnou a třpytnou,
ŽE PA RAB ŽÄ TUTTÁRA JI
smíchem TUTTÁRA jen záříš
DÜ DANG DŽIG TEN UANG DU DZÄ MA
démony světů přemáháš. 10

ČHAG CÄL SA ŽI KJONG UÄI COG NAM
Sláva tobě, Táro zachránkyně,
THAM ČÄ GUG PAR NÜ MA NI MA
místní ochránce svoláváš.
THRO NJER JO UÄI JI GE HUM GI
S divokým výrazem a s HÚM
PHONG PA THAM ČÄ NAM PAR DRÖL MA
zbídačené zachraňuješ. 11

D-tara

ČHAG CÄL DA UÄI DUM BÜ U GJÄN
Sláva tobě, Táro ozdobená
GJÄN PA THAM ČÄ ŠIN TU BAR MA
půlměsícem a klenoty.
RÄL PÄI KHUR NA Ö PAG ME LÄ
Z uzlu vlasů tvých jen září
TAG PAR ŠIN TU Ö RAB DZÄ MA
světlem buddha Amitábha. 12

ČHAG CÄL KÄL PÄI THA MÄI ME TAR
Sláva tobě, Táro usazená
BAR UÄI THRENG UÄI Ü NA NÄ MA
v girlandě ohně planoucí,
JÄ KJANG JÖN KUM KÜN NÄ KOR GÄI
s pravou nohou uvolněnou
DRA JI PUNG NI NAM PAR DŽOM MA
a tou levou pokrčenou. 13

ČHAG CÄL SA ŽII NGÖ LA ČHAG GI
Sláva tobě, Táro pevná,
THIL GI NÜN ČING ŽAB KI DUNG MA
rukou země dotýkáš se,
THRO NJER ČÄN DZÄ JI GE HÚM GI
přísným pohledem přemáháš
RIM PA DÜN PO NAM NI GEM MA
sedm stupňů slabikou HÚM. 14

ČHAG CÄL DE MA GE MA ŽI MA
Sláva tobě, Táro klidná,
NJA NGÄN DÄ ŽI ČÖ JÜL NI MA
šťastná, ctnostná a pokojná.
SVAHA OM DANG JANG DAG DÄN PÄ
Předmětem praxe ses stala,
DIG PA ČHEN PO DŽOM PA NI MA
nad všemi zly zvítězila. 15

ČHAG CÄL KÜN NÄ KOR RAB GA UÄI
Sláva tobě, Táro obklopená
DRA JI LÜ NI NAM PAR GEM MA
svobodnými, radostnými.
JI GE ČU PÄI NGAG NI KÖ PÄI
Řeč tvou krášlí deset slabik,
RIG PA HÚM LÄ DRÖL MA NI MA
vědoucím HÚM zachraňuješ. 16

ČHAG CÄL TUREI ŽAB NI DEB PÄ
Sláva tobě, Táro dupající,
HÚM GI NAM PÄI SA BÖN NJI MA
TURE všem vyhlašující,
RI RAB MANDÁRA DANG BIG DŽE
hory Meru, Mandára a Vindhja,
DŽIG TEN SUM NAM JO UA NI MA
tři světy se zachvívají. 17

ČHAG CÄL LHA JI CO JI NAM PÄI
Sláva tobě, Táro zachránkyně,
RI DAG TAG ČÄN ČHAG NA NAM MA
v rukou jemných lunu držíš.
TÁRA NI DŽÖ PHÄT KJI JI GE
Vyslovením TÁRA a PHÄT
DUG NAM MA LÜ PAR NI SEL MA
všechny jedy rozptyluješ. 18

ČHAG CÄL LHA JI COG NAM GJÄL PO
Sláva tobě, Táro jasná,
LHA DANG MI AM ČI JI TEN MA
na niž všichni spoléhají.
KÜN NÄ GO ČHA GA UÄI JI GJI
Spory všechny zažehnáváš
CÖ DANG MI LAM NGÄN PA SEL MA
zlé sny všechny rozptyluješ. 19

ČHAG CÄL NI MA DA UA GJÄ PÄI
Sláva tobě, Táro přelíbezná,
ČÄN NI PO LA Ö RAB SÄL MA
tvoje oči jasně září
HARA NI DŽÖ TÚTTÁRA JI
světlem slunce a měsíce,
ŠIN TU DRAG PÖI RIM NÄ SEL MA
nemoci zlé rozptyluješ. 20

ČHAG CÄL DE NI SUM NAM KÖ PÄ
Sláva tobě, Táro moudrá,
ŽI UÄI THÜ DANG JANG DAG DÄN MA
mocí klidu obdařená,
DÖN DANG RO LANG NÖ DŽIN COG NAM
ničíš zástupy zlých duchů,
DŽOM PA TURE RAB ČHOG NI MA
TURE, skvělé a nejvyšší! 21

CA UÄI NGAG KI TÖ PA DI DANG
Tak se chvála uzavírá
ČHAG CÄL UA NI NI ŠU CA ČIG
a také dvacet jedna poct.

greentara-sher

Chvála v jedné sloce

KU JI KJON PANG CEN DANG PE DŽE DANG
Tělo dokonalé, znaky zářící.
SUNG GI KJON PANG KA LA PING KAI JANG
Řeč dokonalá jak píseň skřivánčí.
THUG GI KJONG PANG ŠE DŽA THA DAG ZIG
Mysl dokonalá vidí vše, co lze.
TRA ŠI PHEL BAR MAI TRA ŠI ŠOG
Tvá příznivá síla kéž nás provází.

Mantra Táry

OM TÁRE TUTTÁRE TURE SVÁHÁ

OM TÁRE TUTTÁRE TURE SÓHÁ

green_tare_matra858581560.jpg

Mantru Táry recituje Jeho Svatost dalajláma (zdroj Zencast.org):

a Ani Čojing Drolma:

Překlad chvál: ctihodná Tenzin Palmo

Související téma – Tára

Související téma – modlitby

1 komentář: „Chvály jednadvaceti Tárám

  1. Ctihodná Tenzin Palmo, děkuji za Tvůj překlad 21 chvál a možnost recitovat tyto chvály v češtině
    Děkuji za ukázku revitace mantry Táry Jeho svatostí Dalajlámou i zpívanou chválu Ani Čojing Drolmou
    Vždycky mi vyhrknou slzy vděčnosti

    Líbí se 1 osoba

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s