Praxe mantry Vadžrasatvy pro očistu

Vadžrasatva – sanskrt: वज्रसत्त्व, anglický přepis: vajrasattva, tibetsky: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། Dordže Sempa (zkráceně རྡོར་སེམས། Dorsem) = diamantová bytost

Vizualizace Vadžrasatvy a recitace jeho mantry o sto slabikách jsou nejvyššími metodami k očištění zastření, následků negativních činů a narušených slibů. V tantrických textech a komentářích se píše, jak má praktikující tantrajány tuto mocnou praxi dělat správně a jaký z toho plyne přínos.

Výběr úryvků z posvátných textů (tanter) z klášterní knihovny pomůže nastínit význam a prospěch z recitace Vadžrasatvovy mantry:

„Vadžrasatva slíbil, že pokud někdo stoosmkrát najednou odrecituje Vadžrasatvovu mantru o sto slabikách, nebude recitaci narušovat obyčejnou řečí a zárověň bude setrvávat v jednobodové vizualizovaci božstva, určitě tak očistí všechna znečištění a nectnosti* z přestupků slibů života současného i těch minulých.“

(*jinými slovy negativní karma)

Patrul Rinpočhe v knize Slova mého dokonalého učitele

„Mantra o sto slabikách je jadrnou esencí všech buddhů a prostředkem k očistě všech zastření a citových neduhů a je proto považována za krále zpovědí, který očišťuje poškozené sliby a vysvobozuje z prohřešku zrození ve třech nižších říších. Recitujeme-li Vadžrasatvovu mantru a přijmeme-li ho za své vlastní meditační božstvo (jidam), udělí nám požehnání buddhové třech dob a budou nás považovat za své hlavní syny / dcery ještě v tomto životě a v životě dalším se určitě staneme předními držiteli Dharmy. Podobně pak pokud tantrický praktikující, který narušil své hlavní a vedlejší sliby tantrajány, provede vizualizaci Vadžrasatvy a odrecituje jeho mantru 21 krát denně dle instrukcí, očistí tak své narušené sliby a zabrzdí znásobování nectností. A recitací mantry stotisíckrát naprosto vyplení všechna znečištění.“

Tantra Dokonalé zpovědi

„Vizualizujete-li si Vadžrasatvu na trůně z měsíčního disku a bílého lotosu a recitujete při tom dle své dosažené úrovně jeho mantru 21 krát, očistí se následky nectnostkých činů a zastaví se jejich násobení. Proto provádějte tuto praxi neustále a dle pokynů mistra, který dosáhl potřebné úrovně. Recitace mantry stotisíckrát vás naprosto očistí a zvelební.“

Tantra zvaná Ozdoba esence

„Praktikující tantry může přejít buď do nižších říší či do pole buddhů – neexistuje pro něj třetí možnost. Proto je tak důležité vizualizovat si Vadžrasatvu jako své osobní božstvo a recitovat denně 21 krát jeho mantru o sto slabikách jako protilátku k narušeným slibům. Vnímat Vadžrasatvu jako sjednocené ztělesnění sta pokojných a hněvivých božstev a meditace na Vadžrasatvu jako vlastního kořenového gurua je definitivní praxí Guru Jógy.“

Drahocenná pokladnice ctností

„Zpovědí za použití čtyř silných protilátek lze očistit nejhorší nectnosti a zastření a také narušené sliby. Čtyři silné protilátky jsou:

  1. Poklony Vadžrasatvovi jsou silou podpory
  2. Vizualizace Vadžrasatvy a recitace jeho mantry jsou silou protilátky
  3. Upomenutí a lítost projevené ve zpovědi hříchů z minulosti je silou lítosti
  4. Přijetí pevného slibu, protože chápeme následky nekalostí, je silou rozhodnutí.

Očišťování nebude úspěšné, pokud se vaše oči a ústa zabavují něčím jiným nebo když vydáváte z úst pouhé zvuky. Proto je naprosto nezbytné do každé zpovědi čtyři silné protilátky zakomponovat, aby k očištění neduhů a zastření došlo. I jediná takto odrecitovaná mantra očistí zastření a všechny nectnosti, které se nashromáždily za nespočet věků, a to díky velkým modlitbám Vadžrasatvovým. Praxe, která následuje dokonalou metodiku, bude mít následující přínos:

  1. Nebudou vás trápit nemoci a vlivy zla
  2. Budete neustále ochraňováni ochránci Dharmy
  3. Nebudete trpět překážkami v praxi fáze vyvstání a zakončení
  4. Lehce dosáhnete poznání

Jednoduše řečeno praxí Vadžrasatvy dosáhnete osvícení. Od dob bez počátku jsme jako cítící bytosti nastřádali nespočet nectností, a proto se neustále doporučuje vyvíjet za přítomnosti čtyř silných protilátek úsilí v meditační a recitační praxi Vadžrasatvy.

Z Komentáře k přípravným cvičením termy Namčhö

Výběr úryvků z posvátných textů a překlad z tibetštiny do angličtiny: Padma Mani Translation Group, překladatelské skupiny z Ngagyur Nyingma Institutu (Namdroling Shedra), zdroj Palyul Times r. 2014, náš překlad do češtiny.

Mantra Vadžrasatvy o sto slabikách

vajrasattva100-tibetan

Přepis tibetské výslovnosti sanskrtského textu do češtiny:

OM BENZA SA TO SA MA JA MA NU PA LA JA

BENZA SA TOTE NO PA TIŠTHA

DRIDHO ME BHA UA

SU TOKAJO ME BHA UA

SU POKAJO ME BHA UA

ANU RAKTO ME BHA UA

SARUA SIDDHI ME PRA JATSA

SARUA KARMA SU TSA ME

TSITTAM ŠRE JAM KU RU HUNG

HA HA HA HA HO

BHA GA WAN SARUA TA THA GA TA BENZA MA ME MUNTSA

BENZI BHA WA MA HA SA MA JA SATO

A (HUNG PHÄT)