Tibeťané pořádají obřad za dalajlámův dlouhý život

Tibeťané a příznivci Jeho Svatosti dalajlámy po celém světě zakončí letošní rok významnou událostí. Tibetská exilová vláda pořádá na 31. prosince společnou modlitbu za dalajlámův dlouhý život. Tento složitý obřad, tibetsky zvaný tenšug, se bude odehrávat za přítomnosti Jeho Svatosti v severoindické Bódhgaji, a na dálku se přidají rovněž členové exilových komunit a klášterů ze všech koutů světa.

„Tenšug pořádaný Centrálním tibetským úřadem (CTA) bude představovat společné přání šesti milionů Tibeťanů a jejich vroucí modlitby za dlouhý život a zdraví Jeho Svatosti“, vyjádřila se ve zprávě vláda.

Jeho Svatosti bude z rukou hlavních představitelů exilové vlády předán obřadní dar v podobě 113 soch Buddhy, které mají symbolizovat dalajlámovo vlastní nedávné veřejné potvrzení, že bude žít alespoň do 113 let.

Součástí obřadu bude též předání soch Buddhy do všech tibetských klášterů v Indii.  Události se budou účastnit představitelé a zástupci všech 276 registrovaných tibetských klášterů z celé Indie.

Dalajláma přijel 16. prosince na třítýdenní pobyt v Bódhgaji. Během plánovaného pásma učení a iniciace 28. – 31. 12. si však musel udělat ze zdravotních důvodů den pauzu. Jeho fyzická stránka v poslední době často podléhá vlivům náročného programu a stále častěji jeví známky vyčerpání. Jeho Svatost nedávno potvrdila, že je na svůj věk ve skvělé kondici, na druhou stranu ale také varuje, že přehnané plánování se podepíše na délce jeho života. (⇒ psali jsme o tom zdePři dnešním požehnání k dlouhému životu vypadala Jeho Svatost opět ve formě.

Tenšug je propracovaný tradiční obřad, který mniši připravují za dlouhý život svého mistra. Za Jeho Svatost se tento obřad organizuje pravidelně. Počátkem tohoto roku (16. ledna) například obřad pořádali mniši z kláštera Namgyal v rámci pásma iniciací Jeho Svatosti v Bódhgaji.

Zdroj

K modlitbám se může přidat každý, komu na Jeho Svatosti záleží. A to nejen v tento den. Přidejte se k desítkám Čechů a Slováků, kteří se po dobu 10-měsíců denně modlí za dlouhý život a zdraví Jeho Svatosti. Nastřádali jsme společně již téměř 3 miliony manter. Celkový počet, kterého dosáhneme do června 2019, budeme předávat Jeho Svatosti k 84. narozeninám. Přidejte se! Více info: hlavní stránka Milion manter pro dalajlámu

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy

GANG RI RAWE KORWE ŽING KHAM SU

V nebeské říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DEWA MALÜ DŽUNGWE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI WANG TENZIN GJATSHO JI
zosobnění Avalókitéšvary – Tenzin Gjaccho.

ŽAP PE SI THE BAR DU TEN GJUR ČIK
Chráněn budiž jeho život až do konce samsáry!

Související:

Milion manter pro dalajlámu

Dalajláma na pokraji vyčerpání

Dalajláma v nemocnici

Modlitba za dalajlámův dlouhý život