Meditace s mantrou Bílé Táry

O listopadovém úplňku proběhlo v Tibet Open House výjimečné mantrování za účasti vzácných hostů. Součástí tohoto již 13. pravidelného setkání při recitaci manter za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy byl i tibetský obřad tsok a tradiční čajová oslava.

O dnešním setkání

Pravidelná úplňková setkání při recitaci manter v Tibet Open House pod vedením gešeho Yeshi Gawa jsou součástí akce Milion manter pro dalajlámu, kterou zahájila Mantrajána v červenci 2018, krátce po dalajlámových 83. narozeninách v reakci na jeho výzvu, abychom upevnili jeho život modlitbou za dlouhý život. Mantrajána vyzvala Českou republiku, aby denně recitovala mantry za dlouhý život Jeho Svatosti. V září 2018 proběhlo první setkání členů akce a veřejnosti a geše Yeshi Gawa a Tibet Open House se tak stali spoluorganizátory.

V červnu 2019 odjela do Dharamsaly skupinka zastupující 68 lidí, kteří společně nastřádali téměř 5 milionů manter, aby je tam osobně předali do rukou Jeho Svatosti jako dar k jeho nadcházejícím 84. narozeninám.

Dharamsala_cerven_2019.jpg
Skupina zastupující Českou republiku předává téměř 5 milionů manter do dalajlámových rukou. mantrajana.cz/milionmanter Foto: Office of His Holiness the Dalai Lama

Protože začátkem roku 2019 vyhlásila Tibetská exilová vláda rok 2019 rokem modlitby za dlouhý život Jeho Svatosti a akce Milion manter pro dalajlámu se toho stala přirozenou součástí, bylo rozhodnuto, že střádání manter v Čechách bude pokračovat alespoň do konce tibetského roku, tzn. února 2019. Účastníci tedy pokračují ve své denní recitaci manter a kdo může se účastní pravidelných úplňkových setkání (mantrování) z nichž listopadové bylo již třinácté.

13. mantrování se zúčastnil láma geše Gyaltsen, strýc gešeho Yeshi Gawa, který naše pravidelná setkání vede. Geše Gyaltsen žije v Dharamsale a do Prahy zavítal v rámci návštěvy Německa. Byl to právě strýc, který vzal Yeshiho Gawu na odvážnou a strastiplnou cestu z okupovaného Tibetu do Indie, když mu bylo deset let. Výjimečné bylo mantrování také proto, že 9. úplněk roku 2146 tibetského kalendáře připomíná 600. výročí zakladatele školy gelug tibetského buddhismu, Lámy Congkhapy.

Geshe Gyaltsen and Geshe Yeshi Gawa
Geše Gyaltsen s gešem Yeshi Gawa. Foto: Petr Králík

Poslechnout si zde můžete nahrávku v původním znění v angličtině. Pod ní naleznete souhrn v češtině.

Geše Yeshi Gawa: Na začátek si jako vždy připomeňme správnou motivaci. Nepřišli jsme sem jen kvůli sobě a své rodině, ale za všechny cítící bytosti a také za Jeho Svatost dalajlámu. Při následujících modlitbách dejte tomuto smyslu povstat.

Útočiště

SANG GJE ČHÖ DANG COG KJI ČOG NAM LA

V Buddovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění

DŽANG ČUP BAR DU DAG NY KJAP SU ČI

přijímám útočiště až do plného osvícení.

DAG GI DŽIN SOG GJI PE COG NAM KJI

Nashromážděním štědrosti a ostatních dokonalostí

DRO LA PHEN ČHIR SANG GJE DRUP PAR ŠOG (3x)

kéž stanu se Buddhou ku prospěchu všem cítím bytostem. (3x)

Čtyři nezměrné myšlenky

SEM ČEN THAM ČE DE UA DANG DE UE GJU DANG DHEN PAR GJUR ČIG

Kéž mají všechny bytosti štěstí a příčiny štěstí,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL DANG DUG NGEL KJI GJU DANG DEL UAR GJUR ČIG

kéž jsou odloučeny od utrpení a příčin utrpení,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL ME PE DE UA DANG MI DREL UAR GJUR ČIG

kéž nejsou nikdy odloučeny od štěstí prostého utrpení,

SEM ČEN THAM ČE NJE RING ČAG DANG NJI DANG DREL UE DANG NJOM LA NE PAR GJUR ČIG

a kéž setrvávají v bezmezné vyrovnanosti – stavu bez lpění na sobě blízkých a odporu ke vzdáleným.

whitetara_karmapa
Kresba Bílé Táry od 17. karmapy, Orgjen Thinle Dordže

09:15

Praxe Bílé Táry je velmi efektivní k dosažení zdravého a dlouhého života. V buddhistických spisech se píše, že existují 3 druhy nemocí:

  1. vycházející z karmy
  2. způsobené špatnou životosprávou a nehodou
  3. způsobené překážkami

Praxe Bílé Táry spadá do třetí kategorie a je účinná na nemoci způsobené překážkami, zvláště pak démony (duchy). Takové nemoci lze léčit pouze duchovní praxí a léky na ně neplatí, na rozdíl od nemocí druhé kategorie. Démonické bytosti nemají tvar a nevidíme je, což ale neznamená, že nám nedokážou ublížit.

Existují také 3 kategorie způsobu úmrtí:

  1. karmické – nedostatek zásluh a moudrosti. Karmu nelze (za současného života) příliš ovlivnit.
  2. ze špatné životosprávy a nehodou – vychází z nesprávného smýšlení, jež vede k nesprávnému konání. Lze jej ovlivnit změnou chápání a konání.
  3. způsobené překážkami, což vysvětluje předčasnou smrt.

Praxe Táry je tedy i za delší život – dlouhověkost, protože odstraňuje překážky a tím předčasnou smrt.
Vaší praxí navíc dokážete pomoci komukoli, kdo je v karmickém spojení s vámi skrze:

  1. rodinné vztahy
  2. vztahy v Dharmě
  3. majetkové vztahy
  4. vztah mezi dvěma přáteli

Například můžeme efektivně provádět praxi za příbuzné a přátele a student dokáže svou praxí pomoci prodloužit život svému mistrovi. Tak je tomu psáno ve svatých spisech.

13. úplňkové setkání při recitaci manter. Foto: Petr Králík

19:00

Bódhičitta

DŽE SE NAM KHA NE PA DANG

Dokud bude přetrvávat vesmír

DRO UA DŽE SE NE GJUR PA

a dokud v něm budou cítící bytosti,

DE SE DAG NY NE GJUR NE

kéž i já setrvám,

DRO UE DHUG NGEL SEL UAR ŠOG

abych ukončil utrpení světa.

19:00

V květnu letošního roku strávil Jeho Svatost dalajláma několik dní v nemocnici v Dilí. Miliony lidí se modlily za jeho uzdravení. Při odchodu z nemocnice dalajláma na kameru prohlásil, že modlitby milionu lidí, kteří se o něho obávali, vedly k jeho rychlému uzdravení. (Video najdete zde >>). Právě tak vznikla akce Milion manter pro dalajlámu.

Související: Dalajláma na pokraji vyčerpání

Když po roce odjela skupinka za Jeho Svatostí do Dharamsaly, aby mu předala dar v podobě téměř milionu v Čechách nastřádaných manter věnovaných za Jeho dlouhý život, dalajláma měl velkou radost a bylo mu řečeno, že v akci budeme pokračovat. Dalajláma tedy o nás ví. Díky tomuto spojení mají naše mantry opravdový účinek.

Dnes je úplněk, což je den v měsíci zvláště vhodný pro praxi, protože se její moc násobí. Navíc je dnes 600. výročí narození Lámy Congkhapy, zakladatele školy tibetského buddhismu gelug. A proto dnes provedeme obřad k Lámovi (lama čhödpa / guru púdža) v rámci dnešní meditace s Bílou Tárou.

13. úplňkové setkání při recitaci manter. Foto: Petr Králík

Bílá Tára

Bílá Tára je jedním z trojice božstev dlouhověkosti společně s Buddhou dlouhověkosti Amitájusem, jehož mantru jsme za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy recitovali v říjnu, a Ušníšavidžajá, jejíž mantru plánujeme na leden. Mantra Bílé Táry je zvláště vhodná pro hojení, jak fyzické tak mentální.

Tára znamená tibetsky drolma = spasitelka.

Tára je rychlá a mocná ve své reakci na žádost o požehnání a dlouhý život.

Je jednou z 21 Tár. Zelená Tára je také velmi známá a její mantru jsme recitovali při úplňkovém setkání v v březnu.

Jeho Svatost často dává oblíbenou iniciaci Bílé Táry dlouhý život. Jeden z dalajlámových hlavních učitelů řekl, že pokud opravdu budeme trojici božstev dlouhověkosti denně praktikovat, pomůže to našemu vlastnímu zdraví a zdraví našeho mistra.

Tibeťané mají rčení, že když vám jde o život, máte se obrátit na přítele. A když k tomu není čas, máte se obrátit na Táru. Proto je jedním z jejích jmen Svižná.

Vizualizace

Bílá Tára má 7 očí: mimo běžné oči má také třetí oko na čele a na každé dlani a chodidle. Představují její soucitnou ostražitost, kdy okamžitě vidí, kdy je potřeba pomoci lidem v jejich utrpení.

Levá ruka má mudru (gesto ruky) ochrany a pravá ruka je v mudře nejvyššího darování. v levé ruce také drží za stvol 3 květy modrého leknínu (utpala), které představují poupě, rozvíjející se a plně rozvitý květ = buddhy třech dob (přítomnosti, minulosti a budoucnosti).

Bílá Tára sedí na lotosovém květu.

Mantra

Více o mantře Zelené Táry >>

Všeobecná mantra Táry, Zelené Táry a 21 Tár je ÓM TÁRÉ TUTTÁRÉ TURÉ SÓHÁ. Mantra je v sanskrtu, ale vyslovujeme ji tibetsky.

White Tara mantra

ÓM TÁRÉ TUTTÁRÉ TURÉ MAMA ÁJU PUNJA DŽÁNA PUTYM KURU SÓHÁ

ÓM je slabika složená ze 3 hlásek A-U-M, které představují Tělo, Řeč a Mysl buddhy a naše běžné tělo řeč a mysl a jejich jednotu a nerozdílnost.

TÁRÉ osvobození z utrpení samsáre

TUTTARÉ osvobození z 8 vnitřních a 8 vnějších nebezpečí

TURÉ osvobození z vnitřních a vnějších nemocí

MAMA já = chci mít následující kvality:

PUNJA zásluhy

DŽÁNA moudrost

PUTYM navýšit tyto kvality skrze tvoje požehnání

KURU staň se tak teď hned

SÓHÁ požehnání, ozdravení

Během naší meditace můžete buď meditovat na formu Bílé Táry nebo význam mantry. Můžete si také vizualizovat semennou slabiku Táry TÁM.

tam

Vizualizujte si Táru ve výši čela, jak sedí na lotosovém květu velmi soucitně se na vás dívá, vysílá energii a požehnání k vašemu srdci, které se rozpustí do vašeho centrálního kanálu a do těla. Očišťuje a odplavuje nemoci a utrpení, negativní karmu atd.

00:37

Vlastní praxe

Mantra Zelené Táry:

green_tare_matra

ÓM TÁRÉ TUTTÁRÉ TURÉ SÓHÁ

00:43

Mantra Bílé Táry:

White Tara mantra

ÓM TÁRÉ TUTTÁRÉ TURÉ MAMA ÁJU PUNJA DŽÁNA PUTYM KURU SÓHÁ

00:56

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti 14. dalajlámy

GANG RI RA UE KOR UE ŽING KHAM SU

V nebeské říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DE UA MALÜ DŽUNG UE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI UANG TENZIN GJACO JI
ztělesnění Avalókitéšvary –Tenzin Gjac’ho.

ŽAP PE SI THE BARDU TEN GJUR ČIK
Chráněn budiž jeho život až do konce samsáry!

01:05:00

Tsok

Na počest 600. výročí Lámy Congkhapy teď provedeme velmi krátký obřad, který je zvláště vhodný provádět za svého mistra nebo za své předky a za ty, kteří již nejsou mezi námi, včetně zvířat.

Dnešní sezení končí tradičním tibetským obřadem a čajovým dýchánkem. 

Úvodní foto: Petr Králík