Meditace s mantrou Buddhy Amitájuse

O říjnovém úplňku jsme se v Tibet Open House sešli, abychom recitovali mantru Buddhy Amitájuse.

Nahrávka v angličtině je k dipozici zde, následuje její souhrn v češtině:

Náš průvodce večerem, Geše Yeshi Gawa, poděkoval všem přítomným za to, že obětovali nádherné podzimní nedělní odpoledne na to, aby se věnovali právě recitaci manter za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy a všech bytosti, včetně nás samotných.

Posléze vysvětlil, že Amitájus je jedním z trojice božstev dlouhověkosti společně s Bílou Tárou (tib. Dronkar) a Ušníšavidžajou.

V tibetštině existuje jeden překlad sanskrtského jména Buddhy Amitájuse – Tsepame. V překladu se vyskytuje několik výrazů, jako například Buddha dlouhověkosti, Buddha dlouhého života, Budha nekonečného života atp. Jedná se o složeninu slov amitá – nezměrný a aju – život, existence.

Praxe Buddhy Amitájuse přináší dlouhý a šťastný život. Je emanací (sambhogakája) Buddhy Amitábhy, Buddhy nekonečného světla. Je rudé barvy a v rukou drží vázu s nektarem nesmrtelnosti (amrtá), která symbolizuje dlouhý život. Na thangkách jej často vídáme v trojici s Bílou Tárou a Ušníšavidžajou, které mu stojí po boku a tvoří s nimi trojici božstev dlouhověkosti.

Když recitujeme mantru Buddhy Amitájuse za naše mistry, dokáže prodloužit jejich život a podpořit jejich zdraví.

Význam mantry

Mantra Buddhy amitájuse je trochu delší, než které jsme recitovali dříve, jako např. Om mani peme hum or Om tare tutare ture soha.

Mantra Amitájuse znamená: „Nechť díky vykonání ctnostné praxe recitace mantry Buddhy Amitájuse rychle dosáhnu stavu Buddhy Amitájuse a stejně tak všechny cítící bytosti“.

ÓM Á MA RA NY DZI VAN TY JE SÓ HÁ

Proč recitujeme modlitby za dlouhý život?

Možná znáte ze Sedmiramenné modlitby, že jednou částí je žádost, aby učitelé Dharmy dlouho setrvali. Dharma je jediným zdrojem věčného štěstí. Je velmi vzácná a je potřeba průvodce, který nás nasměruje správným směrem a povede nás k osvícení. A protože naše cesta je mahájána, naše osvícení je ve prospěch všem cítícím bytostem. A proto je dlouhý život mistrů důležitý pro všechny bytosti a modlitby a obřady za dlouhý život tomu mají napomoci.

(Pozn. Mimo všeobecné modlitby, která tvoří součást každé buddhistické praxe, je také tradicí, že významní učitelé mají dokonce vlastní modlitbu, kterou pro ně složil další významný učitel. Modliteb za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy složilo mistrů hned několik, z nichž nejznámější je ta, kterou recitujeme na konci každého úplňkového setkání)

Modlitby za dlouhý život Lotsawa House (anglicky)

Modlitba za dlouhé životy vadžrajánových mistrů (česky)

Modlitba za dalajlámův dlouhý život (česky)

00:15

Recitace

Útočiště

SANG GJE ČHÖ DANG COG KJI ČOG NAM LA

V Buddovi, Dharmě a Nejvyšším shromáždění

DŽANG ČUP BAR DU DAG NY KJAP SU ČI

přijímám útočiště až do plného osvícení.

DAG GI DŽIN SOG GJI PE COG NAM KJI

Nashromážděním štědrosti a ostatních dokonalostí

DRO LA PHEN ČHIR SANG GJE DRUP PAR ŠOG (3x)

kéž stanu se Buddhou ku prospěchu všem cítím bytostem. (3x)

Čtyři nezměrné myšlenky

SEM ČEN THAM ČE DE UA DANG DE UE GJU DANG DHEN PAR GJUR ČIG

Kéž mají všechny bytosti štěstí a příčiny štěstí,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL DANG DUG NGEL KJI GJU DANG DEL UAR GJUR ČIG

kéž jsou odloučeny od utrpení a příčin utrpení,

SEM ČEN THAM ČE DUG NGEL ME PE DE UA DANG MI DREL UAR GJUR ČIG

kéž nejsou nikdy odloučeny od štěstí prostého utrpení,

SEM ČEN THAM ČE NJE RING ČAG DANG NJI DANG DREL UE DANG NJOM LA NE PAR GJUR ČIG (3x)

a kéž setrvávají v bezmezné vyrovnanosti – stavu bez lpění na sobě blízkých a odporu ke vzdáleným. (3x)

00:24

Mantra Amitájuse

ÓM Á MA RA NY DZI VAN TY JE SÓ HÁ

00:35

Dháraní (dlouhá mantra)

OM NAMO BHAGAVATE APARIMITA AJUDŽJANA SUVINI SIDDHA TE DZO RADZAJA / TATHAGATAJA / ARHATE SAMJAKSAM BUDDHAJA / TAJATA / OM PUN JE PUN JE MAHA PUN JE / APARIMITA PUN JE / APARIMITA PUN JE / DŽJANA SAMBHA ROPA CI DE / OM SARVA SANSKARA PARI ŠUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUNGATE SVABH47AVA / VIŠUDHE MAHANAJA PARIVARE SOHA

00:47

ÓM Á MA RA NY DZI VAN TY JE SÓ HÁ

01:09

Věnování

GE UA DY JI NJUR DU DAG    

Touto ctností

CE PA ME GÜN DRUB DJUR NE

kéž stanu se rychle Buddhou nekonečného života

DRO UA ČIK KJANG MA LÜ PA

a uvedu všechny putující bytosti bez výjimky

DE JI SA LA GÖ PAR ŠOG

do tohoto osvíceného stavu!

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti 14. dalajlámy

GANG RI RA UE KOR UE ŽING KHAM SU

Ve svaté říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DE UA MALÜ DŽUNG UE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI UANG TENZIN GJACO JI
ztělesnění Avalókitéšvary –Tenzin Gjac’ho.

ŽAP PE SI THE BARDU TEN GJUR ČIK
Pevný budiž jeho život až do konce samsáry!

Závěrečné věnování ctnosti

Sonam diji tamče zigpa nji
tobne njepe dranam pam čene
kje ga na či balap drukpa ji
sipe cole droua droluar šo

Nechť díky této ctnosti docílí všechny bytosti osvícení

a porazí nepřítele – chybení a klam.

Nechť osvobodí se z oceánu samsáry

a jeho divokých vln zrození, stárnutí, nemoci a smrti.

Jak jsem již říkal na začátku, Amitájus je jedním ze třetice božstev dlouhověkosti spolu s Bílou Tárou a Ušnišavidžajou, jejichž mantrám se budeme věnovat na příštích dvou mantrováních.