Modlitba za dlouhé životy vadžrajánových mistrů

༈ ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

Libá píseň nesmrtelnosti

(modlitba za dlouhý život)

Mipham Rinpočhe

ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

hří: nangsi namdak lha ji kjilkhor du

Hrīḥ. V božské mandale dokonalé čistoty jevů a existence

སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་མཛད་པའི། །

go sum dordžer min čing dröl dzepe

dozráváš a osvobozuješ obyčejné tělo, řeč a mysl do tří vadžer.

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོན་པ་པོ། །

rik kün khjab dak gjü kji tönpapo

Pane všech buddhovských rodin, učiteli tanter,

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

dordže gjalpo taktu žabten sol

vadžra králi, nechť zůstává tvůj život navždy pevný!

རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གཞོམ་མེད་གསང་གསུམ་གྱི། །

dordže lü la žommé sang sum gji

Ve vadžra těle manifestuješ mandalu veleblaženosti,

བདེ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འབྱིན་པ་པོ། །

de čhen kjilkhor ngöndu džinpapo

tajné tělo, řeč a mysl, jež jsou nezničitelné.

རྡོ་རྗེ་ལུང་གི་བདག་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག །

dorje lung gi dakpo čhewé čhok

Nejvyšší pane vadžra přenosu,

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

dordže lobpön kal gjar žabten sol

vadžra mistře, nechť je tvůj život chráněn po sto éonů!

རང་རིག་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །

rang rig gjurmé deua čhenpö jing

Držiteli hlubokých a dokonalých instrukcí

རྩོལ་མེད་ལམ་ནས་མངོན་སུམ་གསལ་མཛད་པའི། །

tsolme lam né ngönsum sal dzepe

k přímému odhalení, skrze stezku bez úsilí,

རྫོགས་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོར་གཉེར་འཛིན་པའི། །

dzokpe mengak zabmor njer dzinpe

prostore veleblaženosti, neměnné vědomí,

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སྲིད་མཐར་བཞབ་བརྟན་གསོལ། །

palden lama si tar žab ten sol

slovutný guru, nechť je tvůj život chráněn do konce existence!

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ཞལ་སྐྱིན་རིན་པོ་ཆེ། །

gjü sum lame žal kjin rinpočhe

Vzácný představiteli guruů tří linií,

དུས་གསུམ་རྟག་པར་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །

dü sum takpar dordže kur ženg ne

nechť setrváváš navždy ve vadžra těle skrze minulost, přítomnost i budoucnost!

བརྒྱུད་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོ་གང་། །

gjü sum čhö kji gjaltshen čhenpo gang

A nechť vítězný prapor Dharmy třech přenosů

ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་རྟག་ཏུ་བསྒྲེངས་གྱུར་ཅིག །

sa sum žabpar taktu dreng gjur čhik

navždy vlaje po celých třech rovinách existence!

ཅེས་པའང་ས་བྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེས་གང་ཤར་བྲིས་པ་ཚུལ་འདིས་དོན་དང་ལྡན་པའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཚིག་འདིས་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ཙམ་གྱིས་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྱུང་དང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཕེལ་ལོ།

Tak napsal pátý den třetího měsíce roku zemské krysy patnáctého kalendářního cyklu (1888) Džampal Gjepe Dordže (Džamgon Mipham), co mu přišlo na mysl. Nechť pouhým modlením se těmito slovy vyvstanou vzájemně propojené okolnosti k tomu, aby životy pravých držitelů učení zůstaly chráněny po nespočet příštích éonů a aby nesmírně vzrůstala ctnost a dobrota.

Zdroj našeho překladu

Další díla Mipham Rinpočheho Lotsawa House Mipham series

Související téma