Tibetský kalendář

Tibetský kalendář je lunisolární. Znamená to, že rok je rozdělen na 12 měsíců, které jsou lunární, ale jednou za 2 či 3 roky je do kalendáře přidán měsíc třináctý, aby roky počtem odpovídaly létům solárním.

Rok

Každému roku náleží astrologické znamení a element a Nový rok (losar) začíná v únoru či březnu. Rok 2018 je rokem zemského psa, očíslován jako 2145 let po Buddhově osvícení, a začal 18. února.

V astrologii je 12 znamení, z nichž každé je spojeno s jedním z pěti elementů. Znamení se mění rok po roku a elementy každý druhý rok. Na letošní rok připadá znamení psa, spojeného s elementem země. Když se prostřídají všechna znamení se všemi elementy (12×5), je to jeden cyklus o šedesáti letech. Mluví-li se tedy tradičně o datech, vystačí zmínit znamení a element roku a číslo cyklu (viz. na konci posledního příspěvku „Tak napsal pátý den třetího měsíce roku zemské krysy patnáctého kalendářního cyklu Džampal Gjepe Dordže“, což lze vypočítat jako rok 1888).

Měsíce

Měsíc začíná novoluním, kdy prvních 15 dní měsíce energie elementů narůstají, o úplňku (tj. 15. dne) vrcholí a posléze opět klesají až po den 30., kdy měsíc končí. Každý měsíc má také element a znamení. Jak bylo zmíněno, některé roky mají mimo běžných dvanácti i rok třináctý.

Dny

Každý běžný měsíc je rozdělen na několik svátků, které se každý měsíc opakují.

Narozdíl od našeho křesťanského roku, který je rozdělen na týdny o sedmi dnech a mešním dnem je vždy neděle, tibeťané mají měsíc rozdělen na sváteční dny následovně: den 8., 10., 15., 25., 29. a 30 každého lunárního měsíce. Každý z těchto dnů je věnován určité praxi a účinek pozitivních a negativních činů se násobí 100x.

8. den tibetského kalendáře je věnován praxi Buddhy medicíny nebo Táry. Recitace Chvál jednadvaceti Tárám.

10. den – den Guru Rinpočheho. Padmasambhava, který zavedl tradici vadžrajány v Tibetu, sám při odchodu z Tibetu slíbil, že se k praktikujícím vrátí, kdykoli ho přivolají, a zvláště pak v desátý den každého měsíce, což je slib, který se opakuje v několika jeho termách. Každý měsíc se pak oslavuje jiná manifestace Guru Rinpočheho. Recitace mantry Vadžra Guru.

15. den (úplněk) – den Buddhy Amitábhy – zpověď, očista, ochrana života. Meditace na Amitábhu a recitace modlitby za Deuačhen.

25. den – den Dákiní (Vadžrajóginí, Vadžraváráhí, Simhamukha apod.) – slaví se podobně jako den Guru Ripočheho

29. den – den Ochránců Dharmy (Dharmapala) – rituální obřad obětování tsok (púdža), půst, očista, zpověď.

30. den – den Buddhy Šákjamuního – zvláště mniši se tento den věnují zpovědi a očistě (sodžong).

Často se stane, že některé dny se buď objevují dvakrát či naopak v daném měsíci úplně chybí. Například: sedmého tibetského lunárního měsíce tohoto roku (srpen) jsme měli 2x 10. den. V takovém případě se praxe dělá v den první, můžeme pokračovat i druhým dnem. Pokud den chybí, dělá se praxe v den předešlý.

Elementy

Astrologové také na každý rok vypočítávají energetické úrovně každého z kalendářních dnů. Zda jsou v daný den elementy v souhře či v konfliktu jsou pro praktikující Dharmy a tibetské medicíny důležitá informace. Určité dny jsou totiž energeticky vhodné pro určité druhy činností a praxí a jiné naopak nevhodné – mohou být neefektivní nebo dokonce mít opačný, negativní účinek.

Máme tedy dny negativní jenkong a černé ňjinak, které jsou nevhodné pro důležité světské a duchovní aktivity, pak dny příznivé a nepříznivé k vyvěšování modlitebních praporků lungtra, stříhání vlasů, komunikace s nágy, rituály pro zeznulé apod.

Různé kalendáře

Praktikující si proto každý rok pořizují kalendář určený přesně na daný rok.

Každá tradice tibetského buddhismu pak slaví určité svátky spojené s osobnostmi dané tradice, většinou jejich narození a úmrtí, tzv. parinirvana. V tyto dny se koná v klášterech tsok = púdža, speciální mše, která neslouží jen k uctění jejich památky, ale hlavně k prohoubení pouta osobního i k dané linii a pro její zachování.

Mocné dny

Během tibetského roku narazíme na několik astrologických jevů, které mají jedinečný charakter. Existují určité praxe, které se během těchto dní či období doporučují, protože karmická energie pozitivních a negativnách činů se násobí, třeba i stotisíckrát či milionkrát.

Patří do nich částečné a úplné zatmění slunce a měsíce, dny riši apod.

Mocné měsíce (daua bum)

Čtyři buddhistické svátky spojené s narozením, učením a parinirvánou Buddhy. Začínají prvním dnem měsíce a vrcholí 15. den tzv. düčhen. V tomto období se dělají praxe, púdži, ochraňuje se život (nejí se maso a osvobozují se živočichové odsouzení ke smrti), chodí se pouti k posvátných místům, dávají se finanční dary apod.

V každém tibetském kalendáři na daný rok jsou všechny hlavní dny vyznačeny. Některé obsahují i astrologické informace pro pokročilé o rovinách elementů na každý den.

Astrologie je velmi hluboká věda, která vychází z informací v sútrách a tantrách, které jsou důležité třeba v tibetskě medicíně. Tibetský kalendář, se kterým přijeme do styku, je zjednodušená forma astrologického kalendáře, který nám pomůže v praxi. Je vydávám většinou určitou tradicí, tzn. že mimo obecné svátky jsou tam i svátky vztahující se k dané tradici (například narozeniny mistrů dané tradice apod.).

Sehnat lze tištěný, na webu nebo jako mobilní aplikace. Mohu ze zkušenosti doporučit:

Tibetský kalendář na webu

Tibetský kalendář mobilní aplikace zdarma

Zajímavý tip: Jak vypočítat vlastní datum narození podle tibetského kalendáře?

V mobilní aplikaci lze zadat jakékoli datum a ukáže se vám jeho tibetský protějšek.

Související téma