Meditace na Amitábhu

Sakja Pandita Kunga Gjaltshen

 

Klaním se Mistrovi a Maňdžugóšovi!

Toto je výňatek ze Samantabhadrovy modlitby za dokonalé jednání Sangčhö Mönlam:

Až nadejde okamžik mé smrti,
nechť vytratí se veškerá má zatemnění,
abych sám spatřit mohl Amitábhovu tvář
a putovat bez meškání do Jeho Blaženého ráje – Sukhávatí.
V té čisté zemi, nechť zrealizuji každičkou
z následujících aspirací!“

Na základě těchto slov
vysvětlím následovně, jak meditovat na Amitábhu.

Když jdete v noci spát, lehněte si na pravý bok, přijměte Útočiště a rozviňte Bódhičittu.
Představujte si, že místo, na němž se nacházíte, je čistou zemí Sukhávatí (Deuačhen) a vizualizujte se ve formě božstva.
Považujte za to, že se před vámi nachází Amitábha na lotosu a měsíčním kotouči, barvy rudé, s oběma rukama v mudře Nestrannosti a držící žebrací misku naplněnou nektarem amrta. Nohy má zkřížené a je okrášlen ozdobami z klenotů.
Představujte si, že je obklopen Mistry, za nimiž jsou buddhové a bódhisattvové.
Proveďte v duchu tři poklony a třikrát zarecitujte Sedm větví obětování ze Sangčhö Mönlam, popřípadě Deset skutků Dharmy, které jsem složil.

Poté s výdechem uvažujte, že se vaše vlastní mysl rozpouští v Amitábhově srdci a neoddělitelně se sjednocují.
S nádechem z Amitábhova srdce vyzařuje světlo,
které putuje stezkou vašeho hlasu a rozpouští se vám do srdce,
takže Amitábhova mysl moudrosti se neoddělitelně spojí s vaší myslí (jejímž sídlem je srdce – pozn. překl.). Tento postup třikrát opakujte.
Na konci pak uvažujte, že buddhové a bódhisattvové (v pozadí Mistrů) se rozpouštějí do Mistrů;
Mistrové (obklopující Amitábhu) se rozpouštějí do Amitábhy;
a Amitábha se rozpouští do světla a světlo do vás.
I Vy se rozpouštíte do světla, považujíc Amitábhu, meditační božstvo a vaši vlastní mysl za neoddělitelně sjednocené.
Recitujte následující aspirační modlitbu:

V této krásné a radostné mandale buddhů,
zrozen zde z nádherného lotosového květu,
v této skvělé a veselé buddhovské říši
nechť mi sám Buddha Amitábha udělí proroctví,
které předpovídá mé osvícení!“

Usněte v tomto stavu, aniž byste své pozornosti dovolili bloudit.
Výsledkem této praxe se v budoucnu, kdy zanecháte své tělo za sebou, tak jako had shazuje kůži, zázračně zrodíte z lotosu v západním Blaženém ráji Sukhávatí, kde obdržíte nauky Dharmy od Amitábhy, jak je vysvětleno v Ratnakúta-sútře.
Tuto meditaci na Amitábhu složil Pán Dharmy, Sakja Pandita.

Sakja Pandita Kunga Gjaltsen (1182 – 1251), známý též jako Sapan,  byl tibetský mistr školy sakja. Jeden z nejvlivnějších učenců tibetského buddhismu, studoval pod vedením mistrů tibetských i indických. Byl tudíž nejen plodným spisovatelem, ale i významným překladatelem sanskrtu.

Z angličtiny přeložil Šrí Mantu Šakara Kaušala-sukírti 

Související ⇒ Modlitba za zrození v Amitábhově Blaženém ráji