Terma –  skryté poklady Guru Rinpočheho

Ňjingma, nejstařší ze čtyř škol tibetského buddhismu, se vyznačuje jedinečnými druhy učení. Mimo historickou sbírku indických suter a tanter (tzv. kama) a jejich komentářů, na jejichž nauce stojí všechny školy, má ňjingma ještě jednu kategorii buddhistických nauk – terma.

Ter je tibetské slovo, která znamená poklad, pojmenování, které dobře vystihuje podstatu těchto učení: jsou vzácné, skryté k nalezení, lákavé a tajuplné. Proč se vyskytují hlavně ve škole ňjingma?

guru thangka.jpg

Guru Rinpočhe – Padmasambhava, thangka. Foto: Flickr

Vraťme se o 1300 let zpět. Zatímco intelektuální i duchovní praxe buddhismu po stovky let vzkvétaly a rozvíjely se v Indii a okolních zemích, za hradbami Himálaje to byla divočina. V osmém století však Tibetu vládl nebývalý král Trisong Detsen, jež soustředil ohromné úsilí na to zavést v Tibetu buddhismus. Ze světců, kteří byli pro tento účel do Tibetu z Indie pozváni, se to podařilo až Padmasambhavovi, tantrikovi, který se ukázal mít dostatečnou moudrost, moc a výdrž vzdorující Tibeťany konvertovat. Použil k tomu totiž zvyky a prvky místní kultury, které integroval do buddhistické praxe, a ta se tak naopak stala neoddělitelnou součástí místní kultury.

Během svého pobytu v Tibetu si Padmasambhava (který byl původem z Odyjány, dnešní Pákistán) získal neskutečný ohlas i řadu oddaných učedníků a uskutečnil neuvěřitelné změny, které pociťujeme dodnes. Padmasambhava totiž neměl v úmyslu pracovat pouze ku prospěchu místních, ale jeho vize sahala mnohem dál, za hranice tehdejšího místa i času. Za pomoci své hlavní studentky Ješe Cchogjal poschovával po Tibetu a okolních zemích jako je Nepál a Bhútán různé předměty a texty nauk, které byly určeny ku prospěchu lidí v budoucnosti. Do myslí svých 25-ti nejbližších učedníků vložil přímo své nauky či informace o tom, kde jsou poklady skryty, s úmyslem, že v konkrétní době, o stovky let později, až jich bude lidstvu potřeba, probudí se tyto informace v učedníkově mysli a ten je bude v dané době praktikovat a šířit.

DSCN0687

Klášter Samje, kde Padmasambhava působil

Zní to nepředstavitelně? Není to pohádka. Za 1300 let od doby, kdy Guru Rinpočhe termy poschovával, se objevily stovky tzv. tertönů (100 hlavních a 1000 vedlejších), kteří například za nadpřirozených okolností nalezli předměty či truhlice s posvátnými texty, které dokázali přečíst jen oni, a kteří věnovali zbytek života tomu, že je praktikovali a vyučovali dál. Nejslavnější z nich nenašli jen jednu termu, ale třebas i desítky. Texty těchto ohromných množství terem nalezených v různých časových obdobích byli posléze tertöny sepsány, praktikovány a předány. Obsahují velmi podobné informace i jednotnou strukturu a osvědčily se jako účinné. (Konkrétní případy odhalení terem hodlám představit příště.)

Jak to funguje? Vše je to v souladu s naukami buddhismu: Osvícené bytosti disponují bodhičittou – druhem mysli, která vzniká z bezmezné touhy obětovat se pro dobro druhých a jejich vlastní osvícení. Mají navíc určité schopnosti, které považujeme za nadpřirozené, protože cítící bytosti s obyčejnou myslí takové schopnosti nemívají a nejsou schopni je u druhých vnímat. Terma jsou výsledkem nadobyčejných schopností a úmyslu Guru Rinpočheho a jeho učedníků sloužit lidským bytostem v daleké budoucnosti – v naší současnosti.

Aby se zamezilo tomu, že hluboká učení a posvátné předměty tantry se v daleké budoucnosti zamění, poškodí či ztratí, a aby se uchovala čerstvá moc jejich požehnání pro budoucí následovníky, poschovával je Guru Rinpočhe spolu s Ješe Cchogjal. Realizovaní mistři je ve vhodnou dobu objevují silou svých schopností.

– Tulku Thondup

Guru Rinpočhe si uvědomoval, že textové tradice indických súter a tanter, které v té době v Tibetu pečlivě zaváděl, i jeho vlastní učení podléhají časové zkáze. Je přirozené, že ve světě, kde čas způsobuje úpadek, degenerují všechny složené věci, včetně posvátných textů a předmětů. Při přepisu textů se nepozorností mnichů vloudí chyby, někde část začne chybět a jinde zase přibude a textová tradice súter i tanter začne takovou degenerací ztrácet svou původní moc. Podobně tak posvátné předměty se poškodí, ztratí či zneuctí. Padmasambhavův úmysl byl uchovat esenci Dharmy před zubem času a odhalit ji, až přijde ten správný čas. Termy jsou tedy posvátné předměty a nauky čerstvé, neposkvrněné a mocné tak, jako by je předal právě teď.

Termy jsou jako podzimní úroda. Každým rokem se těšíme z čerstvé úrody, která patří ke svému ročnímu období. Nauky terma byly schovány tak, aby se našly v určitých pozdějších obdobích historie, a vypadají tak, aby co nejvíce vyhovovaly konkrétním obdobím, ve kterých se objevují.”

Dzongsar Khjentse Čhokji Lödrö

Termy mohou být fyzicky nalezené předměty a texty, které jsou majetkem současné reinkarnace tertöna a bývají uctívány v jejich klášterech. Například Karma Lingpův Bardo Thödol, terma známá jako Tibetská kniha mrtvých, kterou možná dobře znáte a která vstoupila v široké povědomí obecné veřejnosti, je jedna z hrstky terem, které již byly přeloženy. Nebo jsou také termy mysli, kdy kouzelná šifra či znamení ve snu odemkne v mysli tertöna celou kaskádu učení přímo od tantrických božstev, jak se to přihodilo například tertönu Namčhö Migjur Dordžemu v útlém věku třinácti let.

Sogjal terma

Předměty (kutsab) schované Padmasambhavou a nalezené na přelomu 19. a 20 století tertönem Sogjalem Lerab Lingpou jsem měla to štěstí spatřit na vlastní oči.

Nejnovějším tertönem v historii byl Düdžom Rinpočhe Džigdral Ješe Dordže (1904-1987), přímá reinkarnace tertöna Düdžom Lingpy (1835-1904), který byl reinkarnací jednoho z 25 učedníků Guru Rinpočheho. Düdžom Rinpočhe v roce 1929 „doobjevil“ ve své mysli termu svého předchůdce, tzv. Düdžom Tersar, když byl ještě v Tibetu a tyto nauky později v exilu předával i svým západním studentům. Tudíž ještě dnes máme možnost setkat se s lidmi, kteří ho znali osobně, a získat transmisi těchto praxí když ne z první, tak hned z druhé ruky, od jeho dnešní reinkarnace či kvalifikovaných mistrů, kteří jeho transmisi mají. Tak čerstvá je tato linie nauk.

Pro studenty, kteří mají to štěstí se s ní spojit, otevřel jsem tajnou pečeť truhlice, jež spontánně vzešla z prostoru mého vědomí.

Dudžom Rinpočhe

 

Düdžom Rinpočhe, tertön a jeden z nejuznávanějších a nejschopnějších učitelů a učenců Dharmy dnešní doby Foto: Rigpa Wiki

My sami se s učením terma můžeme spojit pomocí linií, jejichž nositeli jsou reinkarnace tertönů, kteří však sami tertöny nejsou. Například Sungtrul Rinpočhe, který nedávno navštívil Prahu, je reinkarnací a nositelem linie terčhena (velkého tertöna) Pema Lingpy, na jehož fascinující příběh ještě narazíme v příštím vyprávění.

Terma tedy nejsou určeny jen pro Tibeťany, ale jsou míněny pro lidstvo dnešní doby jako takové. Nauky a praxe v termách popsané jsou na rozdíl od klasických súter a tanter v mnoha ohledech vhodnější pro určité druhy praktikujících a zvláště v dnešní době. Terma je přímo určena do dnešního světa. V dobách úpadku, ve kterých se nacházíme, má mít výjimečně mocný účinek.

…Blíže o kategoriích terem, konkrétních tertönech a termách budu psát příště…Osobně jsem praktikující termy Namčhö, o které také něco napíšu. … Pokud vás téma zajímá, přihlaste se na blogu k odběru emailem či sledujte Facebook

Text a foto: Zuzana Čerňáková

Příklady a úryvky z terem už jsme vydali:

Guru Rinpočhe – modlitby

Jadrná podstata Sedmi vět

Slib Gurua Z lotosu zrozeného

Související články:

Čtyři školy tibetského buddhismu

Samje a Guru Rinpočhe