Terma –  skryté poklady Guru Rinpočheho

Ňjingma, nejstařší ze čtyř škol tibetského buddhismu, se vyznačuje jedinečnými druhy učení. Mimo historickou sbírku indických suter a tanter (tzv. kama) a jejich komentářů, na jejichž nauce stojí všechny školy, má ňjingma ještě jednu kategorii buddhistických nauk – terma.

Ter je tibetské slovo, která znamená poklad, pojmenování, které dobře vystihuje podstatu těchto učení: jsou vzácné, skryté k nalezení, lákavé a tajuplné. Proč se vyskytují hlavně ve škole ňjingma?

pemasambhava-sher

Vraťme se o 1300 let zpět. Zatímco intelektuální i duchovní praxe buddhismu po stovky let vzkvétaly a rozvíjely se v Indii a okolních zemích, za hradbami Himálaje to byla divočina. V osmém století však Tibetu vládl nebývalý král Trisong Detsen, jež soustředil ohromné úsilí na to zavést v Tibetu buddhismus. Ze světců, kteří byli pro tento účel do Tibetu z Indie pozváni, se to podařilo až Padmasambhavovi, tantrikovi, který se ukázal mít dostatečnou moudrost, moc a výdrž vzdorující Tibeťany konvertovat. Použil k tomu totiž zvyky a prvky místní kultury, které integroval do buddhistické praxe, a ta se tak naopak stala neoddělitelnou součástí místní kultury.

Během svého pobytu v Tibetu si Padmasambhava (který byl původem z Odyjány, dnešní Pákistán) získal neskutečný ohlas i řadu oddaných učedníků a uskutečnil neuvěřitelné změny, které pociťujeme dodnes. Padmasambhava totiž neměl v úmyslu pracovat pouze ku prospěchu místních, ale jeho vize sahala mnohem dál, za hranice tehdejšího místa i času. Za pomoci své hlavní studentky Ješe Cchogjal poschovával po Tibetu a okolních zemích jako je Nepál a Bhútán různé předměty a texty nauk, které byly určeny ku prospěchu lidí v budoucnosti. Do myslí svých 25-ti nejbližších učedníků vložil přímo své nauky či informace o tom, kde jsou poklady skryty, s úmyslem, že v konkrétní době, o stovky let později, až jich bude lidstvu potřeba, probudí se tyto informace v učedníkově mysli a ten je bude v dané době praktikovat a šířit.

DSCN0687

Klášter Samje, kde Padmasambhava působil. Foto redakce

Zní to nepředstavitelně? Není to pohádka. Za 1300 let od doby, kdy Guru Rinpočhe termy poschovával, se objevily stovky tzv. tertönů (100 hlavních a 1000 vedlejších), kteří například za nadpřirozených okolností nalezli předměty či truhlice s posvátnými texty, které dokázali přečíst jen oni, a kteří věnovali zbytek života tomu, že je praktikovali a vyučovali dál. Nejslavnější z nich nenašli jen jednu termu, ale třebas i desítky. Texty těchto ohromných množství terem nalezených v různých časových obdobích byli posléze tertöny sepsány, praktikovány a předány. Obsahují velmi podobné informace i jednotnou strukturu a osvědčily se jako účinné. (Konkrétní případy odhalení terem hodlám představit příště.)

Jak to funguje? Vše je to v souladu s naukami buddhismu: Osvícené bytosti disponují bodhičittou – druhem mysli, která vzniká z bezmezné touhy obětovat se pro dobro druhých a jejich vlastní osvícení. Mají navíc určité schopnosti, které považujeme za nadpřirozené, protože cítící bytosti s obyčejnou myslí takové schopnosti nemívají a nejsou schopni je u druhých vnímat. Terma jsou výsledkem nadobyčejných schopností a úmyslu Guru Rinpočheho a jeho učedníků sloužit lidským bytostem v daleké budoucnosti – v naší současnosti.

Aby se zamezilo tomu, že hluboká učení a posvátné předměty tantry se v daleké budoucnosti zamění, poškodí či ztratí, a aby se uchovala čerstvá moc jejich požehnání pro budoucí následovníky, poschovával je Guru Rinpočhe spolu s Ješe Cchogjal. Realizovaní mistři je ve vhodnou dobu objevují silou svých schopností.

– Tulku Thondup

Guru Rinpočhe si uvědomoval, že textové tradice indických súter a tanter, které v té době v Tibetu pečlivě zaváděl, i jeho vlastní učení podléhají časové zkáze. Je přirozené, že ve světě, kde čas způsobuje úpadek, degenerují všechny složené věci, včetně posvátných textů a předmětů. Při přepisu textů se nepozorností mnichů vloudí chyby, někde část začne chybět a jinde zase přibude a textová tradice súter i tanter začne takovou degenerací ztrácet svou původní moc. Podobně tak posvátné předměty se poškodí, ztratí či zneuctí. Padmasambhavův úmysl byl uchovat esenci Dharmy před zubem času a odhalit ji, až přijde ten správný čas. Termy jsou tedy posvátné předměty a nauky čerstvé, neposkvrněné a mocné tak, jako by je předal právě teď.

Termy jsou jako podzimní úroda. Každým rokem se těšíme z čerstvé úrody, která patří ke svému ročnímu období. Nauky terma byly schovány tak, aby se našly v určitých pozdějších obdobích historie, a vypadají tak, aby co nejvíce vyhovovaly konkrétním obdobím, ve kterých se objevují.”

Dzongsar Khjentse Čhokji Lödrö

Termy mohou být fyzicky nalezené předměty a texty, které jsou majetkem současné reinkarnace tertöna a bývají uctívány v jejich klášterech. Například Karma Lingpův Bardo Thödol, terma známá jako Tibetská kniha mrtvých, kterou možná dobře znáte a která vstoupila v široké povědomí obecné veřejnosti, je jedna z hrstky terem, které již byly přeloženy. Nebo jsou také termy mysli, kdy kouzelná šifra či znamení ve snu odemkne v mysli tertöna celou kaskádu učení přímo od tantrických božstev, jak se to přihodilo například tertönu Namčhö Migjur Dordžemu v útlém věku třinácti let.

Sogjal terma

Předměty (kutsab) schované Padmasambhavou a nalezené na přelomu 19. a 20 století tertönem Sogjalem Lerab Lingpou jsem měla to štěstí spatřit na vlastní oči. Foto redakce

Nejnovějším tertönem v historii byl Düdžom Rinpočhe Džigdral Ješe Dordže (1904-1987), přímá reinkarnace tertöna Düdžom Lingpy (1835-1904), který byl reinkarnací jednoho z 25 učedníků Guru Rinpočheho. Düdžom Rinpočhe v roce 1929 „doobjevil“ ve své mysli termu svého předchůdce, tzv. Düdžom Tersar, když byl ještě v Tibetu a tyto nauky později v exilu předával i svým západním studentům. Tudíž ještě dnes máme možnost setkat se s lidmi, kteří ho znali osobně, a získat transmisi těchto praxí když ne z první, tak hned z druhé ruky, od jeho dnešní reinkarnace či kvalifikovaných mistrů, kteří jeho transmisi mají. Tak čerstvá je tato linie nauk.

Pro studenty, kteří mají to štěstí se s ní spojit, otevřel jsem tajnou pečeť truhlice, jež spontánně vzešla z prostoru mého vědomí.

Dudžom Rinpočhe

My sami se s učením terma můžeme spojit pomocí linií, jejichž nositeli jsou reinkarnace tertönů, kteří však sami tertöny nejsou. Například Sungtrul Rinpočhe, který nedávno navštívil Prahu, je reinkarnací a nositelem linie terčhena (velkého tertöna) Pema Lingpy, na jehož fascinující příběh ještě narazíme v příštím vyprávění.

Terma tedy nejsou určeny jen pro Tibeťany, ale jsou míněny pro lidstvo dnešní doby jako takové. Nauky a praxe v termách popsané jsou na rozdíl od klasických súter a tanter v mnoha ohledech vhodnější pro určité druhy praktikujících a zvláště v dnešní době. Terma je přímo určena do dnešního světa. V dobách úpadku, ve kterých se nacházíme, má mít výjimečně mocný účinek.

Příklady a úryvky z terem už jsme vydali:

Guru Rinpočhe – modlitby

Jadrná podstata Sedmi vět

Slib Gurua Z lotosu zrozeného

Související články:

Čtyři školy tibetského buddhismu

Samje a Guru Rinpočhe

Související téma Guru Rinpočhe