Mantra Vadžra Guru

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

oṃ āḥ hūṃ vadžra guru padma siddhi hūṃ

Óm Á Húm Vadžra Guru Padma Siddhi Húm

Tibetská výslovnost: Om Á Húng Benza(r) Guru Pema Siddhi Húng

Mantra Óm Á Húm Vadžra Guru Padma Siddhi Húm je mantrou Guru Padmasambhavy. V osmém století přišel tento neobyčejný tantrika z Indie do Tibetu, aby zde na pozvání zavedl nauky buddhismu. Guru Rinpočhe, Vzácný Guru, jak se mu zde s láskou začalo říkat, si v tibetských zemích podmanil všech osm tříd duchů a přeměnil je v ochránce Dharmy. Zemi požehnal a začal v ní vzkvétat buddhismus a jeho dědictví se dnes dotýká celého světa.

Během svého pobytu v Tibetu Guru Rinpočhe poschovával ve prospěch budoucích generací do skal, vod, jeskyní i oblohy mnoho pokladů, tzv. terma. Bude prý ale velmi obtížné během dob úpadku splnit podmínky nezbytné k odhalení těchto nauk a bytosti tak budou připraveny o možnost tato učení získat. Nicméně má během tohoto období velkou moc mantra Vadžra Guru a pozitivní dopad této praxe je nedozírný. V termách je též psáno, že tato mantra přivolá esenci a zahrnuje v sobě podstatu všech božstev.

V porovnání s meditací na sto tisíc božstev,

meditace na jednoho jediného Guru je nejvyšší.

Tantra pramene nektaru

Význam mantry Vadžra Guru

Džamjang Khjentse Wangpo vysvětluje význam mantry takto:

Začíná slabikami ÓM Á HÚNG, což jsou semenné slabiky Tří vadžer, tj. těla, řeči a mysli.

VADŽRA představuje Dharmakáju, protože ji, tak jako nezničitelnou vadžru, nelze přetnout ani zničit myšlením a běžnou myslí.

GURU představuje Sambhógakáju, která je „obžežkána“ kvalitami Sedmi aspektů.

PADMA představuje Nirmánakáju, zářivé vědomí Odlišující moudrosti, která vyvstává jako Lotosová rodina osvícené řeči.

Všechny nejvyšší i všední úspěchy – SIDDHI – jsou k dosažení mocí této modlitby a přáním “HÚNG! Nechť jsou uděleny mému toku mysli a to v tuto chvíli.

Mipham Rinpočhe v textu vysvětlujícím praxi Sedmivěté modlitby ke Guru Rinpočhemu „Bílý lotos“ pak vysvětluje smysl mantry na několika úrovních:

        1. Doslovný smysl mantry

Guru je ten, kdo je „obtěžkán dokonalými kvalitami“, nepřekonatelný učitel.

Padma je první část jména mistra odjánského.

Siddhi znamená nejvyšší a nepřekonatelné úspěchy, které jsou naším cílem.

Húng invokuje drahocenného mistra  s touhou, aby nám udělil úspěchy.

       2. Smysl mantry na skryté úrovni

Prázdná podstata prvotní moudrosti, dharmakája za hranicí všech představitelných popisů, je Guru. Projevuje se jako zářivost, hra bez překážek. Tou je spontánně přítomná sambhógakája – která však není odlišná od definitivní šíře samotné a tudíž je neposkvrněná  konvenčními atributy. Toto je Padma. Neoddělitelnost těchto dvou je všeprostupující „soucitnost“, která vyvstává jako hra samsáry a nirvány. Jako kouzelný klenot plní všechny touhy a přání nekonečného množství bytostí. Toto je Siddhi. Slabika Húng, obdařená pěti moudrostmi, je semennou slabikoou osvícené mysli a symbolizuje samozrozenou prvotní moudrost.

Jak meditovat

Mipham Rinpočhe dále vysvětluje, jak obecně meditovat s představou Guru Rinpočheho:

Během meditačních sezení bychom si měli představit Guru Rinpočheho s jeho družinou dáků a dákiní. Měli bychom si ho navodit při jednobodové soustředěnosti a opětovně přijímat jeho požehnání a zplnomocnění. Toto by se mělo co možná nejvíce stát naší hlavní praxí. V období mezi meditacemi chápejte všechny jevy jako hru Guruovu, tak se budete cvičit v čistém vnímání, soucitnosti a bodhičitě. V tantře Křišťálová hora se praví: „Budeš-li meditovat na soucitnost a bodhičitu, požehná se tvá mysl. Budeš-li svůj domov považovat za Odjánu, tvé prostředí se požehná, a tvůj dům se požehná, pokud si ho představíš jako nezměrný palác. Budeš-li ostatní osoby vnímat jako božstva, budou požehnáni jako božstva moudrosti. A když budeš své jídlo a pití považovat za amritu, budou požehnané jako obětní materiály.“

Dopad recitace mantry

Guru Rinpočhe vlastními slovy řekl, že pokud se mantra recituje denně 100krát najednou bez přerušení, člověk zkrášlí a bude požehnán majetností a blahobytem.

Pokud se recituje více jak tisíckrát, bude schopen druhé přemoci a získat velké duchovní poznání.

A pokud se recituje více než milionkrát, bude schopen přemoci bytosti třech říší a ty ho budou poslouchat. Bude schopen poskytnout bytostem nezměrný prospěch podle jejich přání a nikdy nebude oddělen od buddhů třech dob.

Velký mistr Padmasambhava dále pravil:

Když bude během dob úpadku oddaný praktikující tantry, vysvěcený mnich či jakýkoli oddaný člověk v horách, u vody či na strašidelných místech recitovat s altruistickou myslí mantru Vadžra Guru, odstraní všechny negativní síly a tím vnese to těchto míst mír a blahobyt. Ti, kdo tuto praxi dovedou k dokonalosti, mě spatří osobně, ti s průměrným výsledkem mě uvidí ve vizích a ti s nejnižším mě budou vídat ve snech,dokud nedosáhnou nejvyššího stavu vidjádhary.

Za současných dob úpadku se vyčerpává pozitivní duchovní síla všech bytostí a pět jedů se šíří jako mor. V takovém případě je recitace mantry Vadžra Guru a praxe s ní spojená hlavním zdrojem útočiště. A protože Guru Rinpočheho nemůžeme vidět osobně, tato mantra má moc navodit ho a jeho požehnání, a pozitivní síla, kterou tím získáme, je nepředstavitelná.

Zdroje: Magazín Palyul Times, ročník 2015 /  Bílý lotos – White Lotus, Jamgön Mipham (2008, Shechen) / Rigpa Wiki

Související téma