Guru Rinpočhe vysvětluje svoji mantru

༄༅། །སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་བཛྲ་གུ་རུའི་ཕན་ཡོན་དང་འབྲུ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།།

Vysvětlení mantry Vadžra Guru a jejích slabik

Tuto termu Guru Rinpočheho (Padmasambhavy) objevil Karma Lingpa (1326–1386)

Klaním se Guruovi, Jidamu a Dákiní.

Já, podřadná žena Ješe Cogjal, jsem učinila velké vnější, vnitřní a skryté obětování mandaly a poníženě požádala:

“Ó, Mistře Z lotosu zrozený, vykonal jsi zde v Tibetu ohromné dílo pro dobro cítících bytostí těchto i budoucích životů. Nikdo s tak neuvěřitelnou laskavostí k nám ještě nikdy nezavítal a už nezavítá. Praxe, které jsi nám předal, jsou jako základní nektar. Přestože jsem pouze podřadná žena, nemám o tom pochyb. V budoucnosti se však cítící bytosti budou topit v myšlenkách a hrozné agresi. Budou mít na Dharmu zlý pohled a budou hanět nejvyšší učení tajné mantry. Toho času bude všude mezi cítícími bytostmi rozšířen mor, hladomor a válka, a konkrétně pak Čína, Tibet a Mongolsko budou zničeny jako mraveniště a Tibeťané se dočkají strašlivého utrpení.

Hovořil jsi o mnoha způsobech, jak takové neduhy vyléčit, ale bytosti v budoucnosti nebudou mít čas praktikovat. Ti, kteří budou mít byť nepatrný sklon k praxi, budou sužováni mocnými překážkami. Bytosti spolu nebudou vycházet, budou docházet zásoby a suroviny. Takové strašlivé časy bude neskutečně těžké odvrátit. V takových časech, Guru, jaké poplynou výhody ze spoléhání se čistě na praxi mantry vadžra guru? Ve prospěch budoucích lidí s omezeným intelektem tě pokorně vyzývám, abys nám to odhalil.“

Tak pravil Mistr z lotosu zrozený:

“Ó, Věrná dámo, co říkáš, je naprostá pravda. V časech budoucích bude tato praxe (mantry vadžra guru) cítícím bytostem ku krátkodobému i dlouhodobému prospěchu. Přestože jsem skryl mnohé zemské poklady, vodní poklady, skalní poklady, nebeské poklady atd., které obsahují neuvěřitelné jadrné pokyny a metody praxe, v časech úpadku bude pro šťastlivce těžké najít podmínky a okolnosti s naukami se setkat. Bude to znamení, že bytostem dochází zásluhy.

Ale v právě takových časech bude mít tato základní mantra vadžra guru nepředstavitelný přínos a moc, pokud se bude recitovat s velkou motivací bódhičitty na významných posvátných místech, v klášterech, na vrcholcích vysokých hor a na březích velkých řek, na místech, kde žijí bohové, démoni a zlý duchové, nad údolími, geofyzikálními křižovatkami atd. a pokud ji budou recitovat jógíni s čistou samajou, vysvěcení mniši, věřící muži, ženy dobrých kvalit a jim podobní, a recitovat ji kolikrát je libo – stokrát, tisíckrát, desettisíckrát, stotisíckrát, desetmilionkrát, stomilionkrát apod. Všechny země budou ochráněny před morem, hladomorem, válčením, ozbrojeným násilím, špatnou úrodou, špatnými znameními a zlými zaklínadly. Pršet bude včas, úroda a dobytek budou dobré a zemím se bude dařit. V tomto životě, příštích životech a na cestách bardem mě šťastní praktikující budou opakovaně potkávat – nejlépe přímo nebo alespoň ve vizích či přinejmenším ve snech. Až postupně zdokonalí stupně a stezky, nebude pochyb o tom, že vstoupí do řad mužských a ženských Držitelů vědomí v Ngajab Lingu.

Sto recitací denně bez přerušení vás učiní pro ostatní atraktivním a jídlo, bohatství a vymoženosti se bez úsilí objeví. Budete-li tuto mantru recitovat denně tisíckrát, desettisíckrát či více, podmaníte si svou brilancí ostatní a požehnání a moci budete získávat bez ustání a bez překážek.

Provedete-li sto tisíc, deset milionů a více recitací, podmaníte si tři světy a tři roviny existence, bohové a duchové vás budou poslouchat, bez problémů zvládnete čtyři způsoby osvícené činnosti a budete schopni nezměrně prospívat všem cítícím bytostem, jak bude potřeba.

Dokážete-li 30 milionů, 70 milionů a více recitací, budete neoddělitelní od buddhů tří dob a ode mě, a tímto se podřídí vaším rozkazům bohové a duchové osmi tříd, budou vás chválit a udělají pro vás jakoukoli práci.

Nejlepší praktikující dosáhnou duhového těla. Pokud to se nepodaří, tak během smrti se setkají záře jako matka se synem. Přinejmenším mě uvidíte v bardu a se všemi vjemy osvobozenými v základní podstatě se zrodíte v Ngajab Lingu a budete nezměrně prospívat cítícím bytostem.“

Tak pravil.

guru-yum-sher

“Velký mistře, děkujeme ti, že jsi nám řekl o těchto nekonečných dobrodiních a mocích. Jsi nesmírně laskavý. Přestože není možno dokonale pochopit vysvětlení dobrodiní a mocí jednotlivých slabik mantry Gurua Padmy, pokorně tě žádám, abys nám je pro dobro cítících bytostí budoucnosti krátce vysvětlil,“ požádala.

Na tož Velký mistr pravil:

“Ó, Vznešená dcero, mantra vadžra guru není jen mantrou mé esence, ale je základem života všech božstev čtyř tříd tantry, devíti vehikulů, 84000 aspektů Dharmy atd. Základní esence všech buddhů třech dob, lámů, božstev, dákiní, ochránců Dharmy apod. je v této mantře obsažena. Důvodem je následující. Dobře poslouchej a vem si to k srdci. Recituj mantru. Piš ji. Řekni ji cítícím bytostem v budoucnosti.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ je nejvyšší esence osvíceného těla, řeči a mysli.
VADŽRA je nejvyšší esence Vadžra rodiny.
GURU je nejvyšší esence Ratna rodiny.
PADMA je nejvyšší esence Padma rodiny.
SIDDHI je nejvyšší esence Karma rodiny.
HŪṂ je nejvyšší esence Buddha rodiny.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ je dokonalá Sambhogakāja Pěti buddhovských rodin.
ĀḤ je dokonalá neměnná Dharmakāja.
HŪṂ je dokonalá Nirmāṇakāja—Guru Rinpočhe.
VADŽRA je dokonalé shromáždění božstev Heruka.
GURU je dokonalé shromáždění božstev Láma držitelů vědomí.
PADMA je dokonalé shromáždění Ḍākinī a mocných ženských božstev.
SIDDHI je srdcem všech božstev hojnosti a ochránců skrytých pokladů.
HŪṂ je srdcem každičkého ochránce Dharmy.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ je srdcem třech tříd tantry.
VADŽRA je srdcem vinaji a sútry.
GURU je srdcem abhidharmy a krijá jógy.
PADMA je srdcem upá a jóga tantry.
SIDDHI je srdcem mahá a anu jógy.
HŪṂ je srdcem dzogčhenové ati jógy.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ očišťuje zastření třemi mentálními jedy.
VADŽRA očišťuje zastření nenávistí a odporem.
GURU očišťuje zastření arogancí.
PADMA očišťuje zastření touhou a lpěním.
SIDDHI očišťuje zastření závistí.
HŪṂ očišťuje zastření nevědomostí a rušivými emocemi.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ uděluje docílení třech kájí.
VADŽRA uděluje docílení moudrosti podobné zrcadlu.
GURU uděluje docílení nestranné moudrosti.
PADMA uděluje docílení rozlišující moudrosti.
SIDDHI uděluje docílení všedovršující moudrosti.
HŪṂ uděluje docílení všeho, co pochází z prvotní moudrosti.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ podmaňuje bohy, duchy a lidské bytosti.
VADŽRA přemůže gandharvy a duchy ohně.
GURU přemůže pána smrti a démonické duchy.
PADMA přemůže nebezpečné vodní bohy a duchy, kteří panují mysli.
SIDDHI přemůže mocné démony, kteří straší na horských hřebenech a průsmycích.
HŪṂ přemůže planetární démony a bohy oblastí.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

S OṂ ĀḤ HŪṂ se docílí šesti dokonalostí.
S VADŽRA se docílí všech smiřujících činností.
S GURU se docílí všech obohacujících činností.
S PADMA se docílí všech magnetizujících činností.
Se SIDDHI se docílí všech osvícených činností.
S HŪṂ se docílí všech hněvivých činností.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ odvrací bodák magie buddhistů a bönistů.
VADŽRA odvrací nebezpečné síly božstev moudrosti.
GURU odvrací nebezpečné síly bohů a démonů osmi tříd.
PADMA odvrací nebezpečné síly světských bohů a duchů.
SIDDHI odvrací nebezpečné síly nāgů a bohů oblastí.
HŪṂ odvrací nebezpečné síly všech tří: bohů, démonů a lidí.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ drtí síly pěti jedů.
VADŽRA drtí síly nenávisti a odporu.
GURU drtí síly arogance.
PADMA drtí síly touhy a lpění.
SIDDHI drtí síly závisti.
HŪṂ drtí síly bohů, démonů a lidí.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

S OṂ ĀḤ HŪṂ se dosáhne docílení osvíceného těla, řeči a mysli.
S VADŽRA se dosáhne docílení pokojných a hněvivých božstev.
S GURU se dosáhne docílení Lámů Držitelů vědomí.
S PADMA se dosáhne docílení ḍākinī a ochránců.
Se SIDDHI se dosáhne nejvyšších a běžných docílení.
S HŪṂ se dosáhne jakýchkoli docílení, která si přeješ.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

OṂ ĀḤ HŪṂ přenáší do prvotní čisté země.
VADŽRA přenáší do východního Buddha-pole radosti.
GURU přenáší do jižního Buddha-pole slávy.
PADMA přenáší do západního Buddha-pole blaženosti.
SIDDHI přenáší do severního Buddha-pole všedovršující činnosti.
HŪṂ přenáší do středního Buddha-pole neměnnosti.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

S OṂ ĀḤ HŪṂ se docílí úrovně Držitele vědomí Tří kājí.
S VADŽRA se docílí úrovně Držitele vědomí Přetrvávajícího v rovině.
S GURU se docílí úrovně Držitele vědomí Nesmrtelnosti.
S PADMA se docílí úrovně Držitele vědomí Velké pečeti.
Se SIDDHI se docílí úrovně Držitele vědomí Spontánního bytí.
S HŪṂ se docílí úrovně Plně zralého Držitele vědomí.

O Ā VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HŪ

Jedna recitace mantry vadžra guru udělí fyzické tělo a vstup do tohoto světa. Jakákoli cítící bytost, která uvidí, uslyší nebo pomyslí na tuto mantru bude určitě na cestě dosáhnout hodnosti mužských a ženských Držitělů vědomí. Tato neomylná mantra je slovem pravdy (slibem) – pokud se ti nesplní to, co jsem slíbil, pak jsem já, Padma, podvedl cítící bytosti – a to je absurdní! Nepodvedl jsem vás, stane se, jak jsem slíbil.

Pokud nejste schopni mantru recitovat, nadepište s ní vlajky a praporky. Bezpochyby všechny cítící bytosti, kterých se dotkne stejný vítr, budou osvobozeny. Jinak ji tesejte do svahů, stromů a kamenů a nechte je vysvětit. Každý, kdo poté jen kolem projde a zahlédne je, bude očištěn od nemoci, posedlostí duchy a zastření. Duchové a démoni, kteří oblast obývají, nabídnou bohatství. Napište ji zlatem na indigové stránky a vyvěste. Démoni a ti, kdo dělají překážky, nebudou pak moci vám ublížit. Položíte-li mantru na tělo hned po smrti a zůstane-li tam při kremaci, uvidíte záblesky duhových barev a vědomí (zesnulého) bude s jistotou přeneseno do Amitábhova Blaženého ráje. Dobrodiní z psaní, čtení a recitace mantry vadžra guru jsou nezměrná. Pro dobro cítících bytostí budoucnosti jsem toto sepsal a ukryji. Nechť se toto setká s těmi, kdo mají to štěstí a zásluhy. Samaja gja gja gja

Toto je zapečetěno tajemstvím proti těm, kdo nejsou dobrého přesvědčení. Gja Gja Gja

Těm, kdo mají čistou samaju, je toto svěřeno. Gja Gja Gja

Tento poklad vyjmul a ze zlatého svitku přepsal Tulku Karma Lingpa.

Zdroj

Související: 

Další vysvětlení o mantře Guru Rinpočheho

Terma –  skryté poklady Guru Rinpočheho

Nahrávka recitace mantry (Mantrování)

Téma: Guru Rinpočhe