Meditace s mantrou Guru Rinpočheho

O květnovém úplňku jsme se v Tibet Open House poosmé sešli při recitaci manter za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy.  Geše Yeshi Gawa před společnou recitací poskytl krátké vysvětlení o mantře Guru Rinpočheho, kterou budeme recitovat.

img_20190531_0937342044239340.png

Nahrávka mantrování s Geshe Yeshi Gawa v angličtině:

Přepis do českého jazyka:

Hovoří geše Yeshi Gawa: Děkuji, že jste dnes přišli. Dnes je sobota, je volno, ale vy jste se rozhodli, že ten čas strávíte dnes tady při recitaci manter za Jeho Svatost dalajlámu a proto vám chci moc poděkovat.

Proč se modlíme za dalajlámu

Milion manter pro dalajlámu je inciativa, kterou organizuje Mantrajána ve spolupráci s Tibet Open House. Podporujeme Jeho Svatost v jeho dlouhém životě. Zvláště pak v tomto roce, který je dle tibetské astrologie pro něho rokem rizikovým. Každý člověk má jednou za 12 let rizikový rok a tento rok připadá riziko na Jeho Svatost. Proto jeho příznivci recitují modlitby a mantry za jeho zdraví a dlouhý život.

V nedávné době vydala kancelář Jeho Svatosti žádost, aby všichni tibeťané recitovali modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti. A my už měli tato setkání.

Minulý měsíc Jeho Svatost skončila v nemocnici v Dillí. Zrovna se vrátila z návštěvy Dillí do Dharmasaly a hned druhý den na to byla odvezena do nemocnice v Dillí kvůli déle trvajícím zdravotním potížím. Když po několika dnech dalajláma nemocnici opouštěl, poděkoval všem, kteří se za něho modlili a vzkázal, že to pomáhá. Zapsal jsem si, co do kamery řekl:

Když mi nebylo dobře a skončil jsem v nemocnici, stovky tisíc, možná miliony lidí, kteří ve mě věří – Tibeťané v Tibetu a exilu a další lidé z různých koutů světa – se modlili za moje uzdravení. Chci vám všem poděkovat. Důvodem nemoci byla jakási chřipka, kterou jsem měl v Bódhgáji a které jsem se nemohl zbavit. Po důkladné kontrole, rentgenu a dalším vyšetření, se zde zjistilo, že je to nějaká plicní infekce. Když se na nemoc přišlo, dostal jsem náležitou léčbu a nyní se cítím skoro jako dřív. Jsem zcela zdráv. A tak můžete být všichni v klidu. Rád bych všem poděkoval za vaše upřímné obavy a modlitby za mne. Vaše zásluhy věnuji touto modlitbou:  „Abych se cvičil jako hrdinský Maňdžušrí, který zná skutečnost takovou, jaká je, a jako Samantabhadra, věnuji veškeré dobro přesně podle nich.“ Vaše upřímné modlitby za mé uzdravení a dlouhý život rozhodně pomohly. A proto děkuji vám všem.

Poslední věta byla vzkazem pro všechny z nás. Můžeme být na tento náš program náležitě hrdí. Protože my jsme v tom začali už minulý rok (v červenci). Původně toto mělo být poslední setkání při recitaci manter, ale než jsme dnes začali, jsem Zuzi (Čerňákovou) oslovil a rozhodli jsme se v tom pokračovat až do konce tohoto rizikového roku pro Jeho Svatost (tzn. do konce února 2020) a budeme se snažit tuto tradici udržet, jak jen to bude možné.

00:15:45

Mantra Guru Rinpočheho

Dnes budeme recitovat mantru Guru Rinpočheho, která je zvláště velmi mocná k odstraňování překážek a rizika, protože Guru Rinpočhe je Buddha, který odstraňuje překážky a zastření. Například mantra Maňdžušrího je mantra moudrosti, mantra Avalólitéšvary je mantrou soucitnosti, mantra Táry je mantrou dlouhého života a činnosti.

Nemusíme jít moc do podrobností, protože o významu mantry jste četli už zde >>>

Jen krátce a pro inspiraci: Guru Rinpočheho považujeme za druhého Buddhu po Buddhovi Šakjamunim. Byl také zakladateme buddhismu v Tibetu a školy ňjingma. Guru Rinpočhe se velmi staral o Tibet. Během osmého století ho tibetský král Trisong Deutsen pozval jeho a Šantarakšitu do Tibetu, kde Guru Rinpočhe odstaranil všechny překážky pro rozvoj buddhistické Dharmy v Tibetu. Na jeho radu a pod jeho dohledem byl postaven první buddhistický klášter Samje. a založil tradici ňjingma.

00:19:00

Obecné vysvětlení mantry

ÓM Á HÚM je obecná mantra, když obětujeme, tzn. děláme púdžu (obětování vody, obětování jídla etc.). Písmeno ÓM obětiny zvelebuje, Á je přemění v nektar a HÚM očistí negativity a nečistotu.

ÓM Á HÚM BENZA GURU PEMA SIDDHI HÚM

ÓM Á HÚM také představuje tělo, řeč a mysl Guru Rinpočheho

BENZA (sanskrt VADŽRA) = základní podstata učení Guru Rinpočheho a jeho mysli

GURU = kořenový učitel

PEMA = lotos

SIDDHI = duchovní úspěchy

HÚM = dovršení

ÓM Á HÚM odstraňuje pět klamů

BENZA odstraňuje agresi

GURU odstraňuje aroganci

PEMA odstraňuje touhu a lpění

SIDDHI odstraňuje závist

HÚM odstraňuje všechny klamy, které vyvstávají ze tří jedů

BENZA = dharmakája

GURU = sambóghakája

PEMA = nirmanakája, manifestané tělo Guru Rinpočheho

Když budete tuto mantru recitovat, bude očišťovat pět klamů a tři jedy, odstraní překážky, trápení a zastření.

Vizualizace

padmasambhava-sher

Jsou dvě možnosti vizualizace.

  1. Vizualizujte si Guru Rinpočheho nad vrcholem hlavy, sedí na lotosovém trůně čelem k vám, mantra se po směru hodinových ručiček točí v jeho srdci kolem slabiky HÚM (semenná slabika Guru Rinpočheho) a vyzařuje z ní nektarové světlo, které projde vrchem vaší hlavy a rozplyne se do těla – očišťuje zastření a pět klamů (agresi, aroganci, lpění, závist, [nevědomost]).
  2. Můžete si Guru Rinpočheho vizualizovat před vámi mírně nad úrovní čela. Opět sedí na lotosovém trůně a září. Z jeho srdce (dle předešlé vizualizace mantry) vyzařuje energie do vašeho srdce a odstraňuje vaše negativity a umocňuje pozitivity (lásku, soucitnost, altruismus etc.)

Za vizualizace a chápání významu mantry ji recitujte.

Hlubší vysvětlení o mantře Guru Rinpočheho naleznete zde: Guru Rinpočhe vysvětluje svoji mantru  a zde Mantra Vadžra Guru vysvětlená v posvátných textech)

Šestivětá modlitba

Já jsem gelugpa a moje praxe je gelug. Normálně recituji mantry Guru Rinpočheho a některé modlitby znám nazpaměť. Dnes se mi to možná nepovede, ale pokusím se:

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

Dü sum sangje guru rinpočhe

Ztělesnění buddhů minulosti, současnosti a budoucnosti – Guru Rinpočhe,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrub kün dak dewa čhenpö žab

mistře všech siddhi – Guru veliké blaženosti,

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barčhé kün sel düdul drakpo cäl

ty, jenž odstraňuješ všechny překážky – Hněvivý krotiteli Márů,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

solwa deb so džingji lab tu sol

k tobě se modlím: Žehnej mi,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔

čhi nang sangwé barčhé žiwa dang

aby se každá má vnější, vnitřní a skrytá překážka odstranila

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gji drubpar džingji lob

a všechna má přání spontánně se vyplnila.

Recitace mantry

Guru Rinpochemantra

ÓM Á HÚM BENZA GURU PEMA SIDDHI HÚM

00:30:00

Modlitba za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy

01:02:00

གངས་རི་ར་བས་སོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

GANG RI RAWE KORWE ŽING KHAM SU

Ve svaté říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །

PHEN DANG DEWA MALÜ DŽUNGWE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

ČENREZI WANG TENZIN GJATSHO JI
zosobnění Avalókitéšvary – Tenzin Gjaccho.

ཞབས་པད་སིད་མཐའི་བར་དུ་བརན་གྱུར་ཅིག།

ŽAP PE SI THE BAR DU TEN GJUR ČIK
Pevný budiž jeho život až do konce samsáry!

01:13:00

Bódhičitta

DŽE SE NAM KHA NE PA DANG

Dokud bude přetrvávat vesmír

DRO UA DŽE SE NE GJUR PA

a dokud v něm budou cítící bytosti,

DE SE DAG NY NE GJUR NE

kéž i já setrvám,

DRO UE DHUG NGEL SEL UAR ŠOG

abych ukončil utrpení světa.

Závěrečné věnování ctnosti

ČHAG CAL UA DANG ČHÖ ČING ŠAG PA DANG

Jakkoli malé ctnosti jsem nashromáždil

DŽE SU JI RANG KÜL ŽING SOL UA JI

poklonami, přinášením obětin, zpovědí,

GE UA ČUNG ZE DAG GI ČI SAG PA

radováním se a prosbami,

THAM ČE DAG GI DŽANG ČHUB ČHIR NGO O

všechny je věnuji pro osvícení.

01:15:50

Závěr

A na závěr tu mám jednu zprávu ze včerejška: Tibetská exilová vláda, komunita a představitelé všech škol tibetského buddhismu věnovali Jeho Svatosti obřad za dlouhý život. Během projevu dalajláma řekl, že se mu zdál sen, že plaval (přestože ve skutečnosti plavat neumí) a na zádech měl Palden Lhamo (Šrí Dévi), jedna z oficiálních ochránců Tibetu (rudá barva na tibetské vlajce představuje Palden Lhamo. Modrá pak představuje druhého ochránce Tibetu, Nečhunga. Oba jsou zároveň dalajlámovými osobními ochránci). Při tom plavání mu Palden Lhamo řekla, že bude žít do 110 let. Dalajláma sám potvrdil, že hodlá žít dlouho, aby mohl pokračovat činit se za světový mír a pomáhat lidstvu. Více sii přečtěte zde >>>

Příští setkání

Příští úplněk (17. června 2019) je Saga daua, nejdůležitější buddhistický svátek –  oslava Buddhova narození, osvícení a maháparinirvány. Delegace pojede do Dharamsaly předat Jeho Svatosti naše nastřádané mantry.  Tibet Open House má každoročně na Saga Daua program a úplňkové mantrování bude letos součástí tohoto celodenního programu. V reakci na výzvu Kanceláře Jeho Svatosti dalajlámy a tibetské exilové vlády budeme recitovat mantru a modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti. Chtěl bych recitování manter rozdělit na několik sezení během dne: jedno dopoledne, druhé odpoledne a další večer. Pokud tedy budete mít čas, srdečně vás zvu.

Související: 

Mantra Guru Rinpočheho

Guru Rinpočhe vysvětluje svoji mantru

Mantra Vadžra Guru

Dalajláma

Milion manter pro dalajlámu POKRAČUJE!

ČR se modlí za dalajlámu

Hlavní stráka akce: Milion manter pro dalajlámu

Saga daua

Festival Saga daua düčhen

Saga Dawa a “Chvála činů Buddhy”