Dalajlámův dopis Gretě Thunbergové

31. května 2019Thekčhen Čhöling, Dharamsala, HP, Indie – Jeho Svatost dalajláma v dopise vyslovila úctu Gretě Thunbergové za její snahu zlepšit povědomí o klimatické krizi, které všichni čelíme.

“Je velmi povzbudivé vidět, jak inspirujete mládež, aby se k vám přidala a nechala se slyšet. Díky vám si lidé začínají uvědomovat, co většina vědců a jak moc je naléhavé na to reagovat“, píše dalajláma.

“Rovněž vroucně podporuji ochranu životního prostředí. My lidé jsme jediným živočišným druhem, který má tu moc zničit zemi, jakou ji známe. Ale pokud máme schopnost zemi zničit, máme i schopnost ji ochránit.

“Je povzbudivé vidět, jak jste donutila svět, aby si začal uvědomovat, jak naléhavé je chránit naši planetu – náš jediný domov. Zároveň jste inspirovala tolik mladých bratrů a sester, aby se k tomuto hnutí přidali.”

Na závěr dopisu Jeho Svatost nabídla slečně Thungergové svou srdečnou podporu, modlitbu a pozdravy.

Zdroj

Jeho Svatost se posléze s Grétou sešla virtuálně 10. ledna 2021:

Čtěte dál: Dalajlámův vzdělávací projekt pro základní školy „Na soucitnosti záleží“