Projekt „Na soucitnosti záleží“

Na soucitnosti záleží COMPASSION MATTERS je vzdělávací projekt Dalajlámova střediska pro soucitnost (Dalai Lama Centre for Compassion) v britském Oxfordu. Má za cíl podporovat výuku morálních hodnot na školách, v mládežnických organizacích, jednotkách pro zařazování žáků a speciální pedagogy, kteří se věnují žákům mezi 10 a 14 lety věku.

Projekt poskytuje učitelům výcvik, jak využít ve svých třídách poskytnuté učební zdroje tak, aby zlepšili společenskocitové dovednosti, akademické dovednosti a vnitřní pohodu.

Projekt Na soucitnosti záleží Compassion Matters byl spuštěn v září roku 2018 na třech spolupracujících školách. Od té doby se rychle kurz přebíral:

* přes 80 škol se na kurz zapsalo.
* více než 1600 dětí v současnosti kurz dělá na základních školách v Evropě, Středním východě, Africe a Asii. Mezinárodní školy s výukou v anglickém jazyce mívají největší zájem.
* přes 30 učitelů bylo k výuce kurzu vyškoleno
* přes 2500 dětí začne kurz studovat ve školním roce 2019-2020
* přes 30 hodin studijních materiálů bylo zatím vytvořeno
* získala se podpora od hlavních vzdělávacích fondů, aby se projekt dostal i k nejznevýhodněněnějším dětem

V současnosti má projekt hotovou studii, která představuje potenciální důsledky projektu.

Vyhodnocení vlivu projektu na společenskocitovou výuku provedené externím auditorem bude hotové na konci června 2019.

Obecně o projektu

Související:

Soucit a soucitnost

Dalajlámův dopis Gretě Thunbergové