Mantra k obětování

Když zapálíte svíčku nebo vonnou tyčinku, můžete ji v mysli obětovat Třem klenotům, tj. Buddhovi, Dharmě a Sangze.

Další obětiny, které lidé nabízejí doma, na oltáři nebo v chrámech a na posvátných místech jsou květiny, voda, jídlo, nápoje apod.

Recitovat při v tom můžete 21x tuto mantru, která má nesmírný prospěch, když se recituje při nabízení obětin:

༄།ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ། ཨོཾ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུྃ།།

NAMA SARVA TATHÁGATHA AVALÓKITÉ ÓM SAMBHARA SAMBHARA HÚNG

Mantra pochází ze sbírky Buddhových nauk, které se zachovaly v kagjuru, v oddílu tantry.

floweroffering-unsplash

Jaký má tato mantra dopad

Nabízená věc se stane obětinou Buddhům, Dharmě a Sangze v deseti směrech. Tímto nashromáždíme nepředstavitelné množství zásluh.

Obětované jídlo a pití bude touto mantrou posvěceno.

Zásluhy jsou stejné, jako bychom chválili, vzývali a radovali se z kvalit Tří klenotů.

Buddhové nás budou nepřetržitě obdivovat, věnovat nám pozornost a myslet na nás jako rodič na vlastní dítě.

Božstva nás budou chránit a provázet.

Páramitá štědrosti bude dovršena.

Tato mantra se jmenuje Mocný velký král. Její funkcí je dovolit hostům přijmout váš dar dle vašich představ. Rovněž umožňuje jim tento dar přijmout tak, jak si přejí oni.

Buddha takto pravil Anandovi:

Anando, jak jsem tě tuto metodu učil, tak o ni podle toho přemýšlej, praktikuj ji, pamatuj na ni a odhal ji všem cítícím bytostem, aby směly tuto praxi vidět a slyšet. Lze takto dosánout nekonečných zásluh.

Zdroj

Související:

Mantry za mrtvá zvířata / maso

Dháraní pro každodenní život