Meditace s mantrou Vadžrasatvy

 

Geshe Yeshi Gawa

GesheYeshiGawa

Všechna učení Buddhova a veškerá buddhistická praxe spadá do jedné ze dvou kategoriií: čištění karmy a střádání zásluh. Jsou to dvě aktivity, které musíme na stezce konat, abychom dosáhli osvícení. Očista je tedy ve vadžrajáně nesmírně důležitá a nejvyšší praxí očisty je Vadžrasatva.

Tato praxe je přínosná nejen pro buddhisty. Všichni bez rozdílu totiž potřebujeme odstranit překážky, způsobené negativní karmou.

Jak provádět tuto tantrickou praxi i bez iniciace nám ukázal Geshe Yeshi Gawa z pražského Tibet Open House.

 

Nahrávka z lednového mantrování s učením Gesheho Yeshi Gawa na téma vizualizace a recitace mantry Vadžrasatvy, pouze v angličtině:

Následuje přepis gešeho učení do češtiny:

S (Mantrajánou) organizujeme každý měsíc za úplňku meditační sezení s mantrou za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy. Dnes (21. února) je rovněž úplněk, tentokrát výjimečný tím, že je to poslední úplněk letošního tibetského roku Zemského psa 2146. Příští měsíc bude Losar, tibetský Nový rok (5. února). Dnešní sezení bude tedy záverečným sezením tohoto roku.

Dnes se budeme věnovat mantře Vadžrasatvy. Začneme veřejným učením o tom, jak při recitaci vizualizovat. Na závěr budeme jako vždy recitovat čtyřřádkovou Modlitbu za dalajlámův dlouhý život a věnování.

handout4

 

Motivace

V první řadě je nezbytné vytvořit si správnou motivaci a odhodlanost, tak jak je tomu zapotřebí při každé praxi, aby měla kýžený pozitivní důsledek.

Nepřišli jsme sem praktikovat očistnou praxi Vadžrasatvy jen pro sebe. Smyslem našeho života je osvobodit všechny bytosti, jako např. hladové duchy, lidské bytosti, zvířata, asury a bytosti v mezistavu (bardo), ze všech jejich strastí a jejich příčin, a dovést je k pokojnému osvícení. Abychom toho byli schopni, osvícení musíme nejprve dosáhnout my sami. A proto musíme očistit veškerou svou negativní karmu praxí meditace a recitace mantry Vadžrasatvy. Takto se naše mysl promění mocí oddanosti ke Guruovi, který je základem všeho poznání na cestě k osvícení.

Vadžrasatva – buddha očisty

Jsou dva druhy mantry Vadžrasatvy – šesti a stoslabičná, a obě mají moc odstranit naši negativitu, zločiny, špatnou karmu a překážky. A proto je praxe Vadžrasatvy nejvyšší očistnou praxí. Tato praxe je přínosná nejen pro buddhisty, ale úplně všechny, včetně nevěřících a těch, kdo věří jen v jeden život. Všichni bez rozdílu totiž potřebují odstranit překážky. Překážky jim znemožňují uspět v životě, práci, ve studiu atd. Praxe také odstraňuje nemoci těla. Nikdo z nás nechce překážky, ale ony nastávají díky naší negativitě a díky tomu, že ji neočišťujeme.

Praxe

Obecně můžeme všechny (buddhistické) praxe rozdělit do dvou kategorií, 1) očistné a 2) střádací.

Buddha Šákjamuni učil 84000 sbírek. Celý kangjur a tengjur (= kompletní sbírky indických buddhistických textů s jejich komentáři v tibetštině) obsahující učení Buddhy a jeho žáků jako Nágardžuny, Asanghy a dalších velkých indických mistrů, stejně tak jako tibetských mistrů, mezi nimiž jsou zakladatelé všech škol tibetského buddhismu, vždy v souhrnu pojednávají o těchto dvou: jak si očistit negativní karmu a jak posílit karmu pozitivní, tj. nastřádat zásluhy. Všechna praxe se týká těchto dvou. A proto je očista velmi důležitá a jednou z nejvyšších očistných praxí je konkrétně tato praxe Vadžrasatvy.

Je tedy velmi důležité cvičit ji každý den, měsíc po měsíci, rok po roce. Tak například, jak jsem již zmínil, nacházíme se v posledním měsící v roce, během něhož jsme provedli spoustu negativních skutků.  A tyto musíme očistit ještě před začátkem Nového roku. Dnešek je tudíž skvělou příležitostí!

11:30

Proč čistit

V tibetských klášterech děláme očistu každý měsíc dvakrát: Jednou o úplňku (15. den tibetského / lunárního měsíce) a jednou v den poslední, třicátý. Této praxi se říká sodžong. So znamená obnova pozitivní energie (zásluh, pozitivní karmy) a džong očista té negativní. Kdybychom takto neustále karmu nečistili, hromadila by se a násobila. A to by vedlo k překážkám, a překážky přináší strasti a nesnáze. A proto se musíme neustále a bez odkladu očišťovat.

Na poli máme dvě úlohy: starat se o úrodu a odstraňovat plevel. Negativita je jako plevel na poli, který ničí úrodu, naši pozitivní karmu. Naše mysl je jako pole, které musíme obhospodařovat. A je jen na nás, jakou úrodu budeme mít.

Nastřádali jsme 3 druhy negativit třemi způsoby:

 1. tělem –  vraždou, krádeží a nevhodných pohlavním chováním,
 2. řečí – lhaním, hrubou mluvou a mluvou způsobující rozkol,
 3. myslí – úmyslem ublížit, chamtivostí a špatným náhledem.

Nastřádali jsme ohromné množství negativity ve hněvu, nenávisti, závisti, chtíči atd. Navíc jsme porušili závazky a sliby, konkrétně Sliby bódhisattvy a sliby tantrické. Mnozí z vás obdrželi iniciace (zplnomocnění) a učení od svého mistra, ale ne vždy si jich hledíte. A tím jste nastřádali mnoho negativity.

Nejhorší karma pochází mimo jiné například ze skutků v souvislosti s vašimi ctnostnými přáteli (učiteli) – zlobit se na ně, nesprávně o nich smýšlet, necítit k nim oddanost, ubližovat jim na posvátném těle a neuposlechnout jejich rady.

Pokud vám negativní karma zůstane, budete trpět. Proto je důležité ji zavčasu očistit.

18:45

Mistři očisty

Maňdžušrí poradil Dže Congkhapovi, zakladateli gelugpy, že ke zdárné realizaci vyšší stezky jsou zapotřebí následující:

 1. žádost Guruovi, který není nikým jiným, než meditačním božstvem
 2. očištění negativit a nastřádání pozitivního potenciálu
 3. praxe vizualizace sádhany, která jest hlavní příčinou realizace.

Maňdžušrí, moudrost Buddhova, tudíž poradil Congkhapovi, že jednou z nejdůležitějších věcí je čistit negativitu a střádat pozitivitu. Atiša, další z velkých osobností, tentokrát indického buddhismu, kladl na očistu velký důraz. Když si vzpomněl na svoje negativity třebas i při jízdě na koni, okamžitě poklel k praxi očisty. Takoví mistři se díky praxi očisty postupně stali bódhisatvy a posléze buddhy.

21:30

Očista jako vadžrajánová praxe

Praxe Vadžrasatvy je praxí vadžrajány a je to široké téma, které nelze popsat během několika minut. Praxe má více aspektů, například očista skrze čtyři opačné síly*, očista mantrou apod., na které nebude dnes čas. Těmto tématům se věnujeme v rámci středečního kurzu v Tibet Open House, na který jste zváni.

Recitace mantry

Výslovnost mantry v tibetštině se trochu liší od sanskrtu. Někteří tibetští učitelé doporučují západním studentů vyslovovat mantru jako tibeťané a někteří naopak zase v sanskrtu. Dnes bych rád recitoval mantru po tibetsku.

Existují dvě mantry Vadžrasatvy: krátká šestislabičná a běžnější dlouhá stoslabičná.

Šestislabičná mantra Vadžrasatvy

6sylÓM VADŽRASATVA HÚM (sanskrt)

OM BENZASATO HUM (tibetsky)

Stoslabičná mantra Vadžrasatvy 

(tibetská výslovnost)

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། ས་རྦ་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། ས་རྦ་ཀ་རྨ་སུ་ཙ་མེ ཙི་ཏྟཾ༌ཤེ་ཡཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་བ་ན ས་རྦ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུ་ཉྩ། བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ ཨཱཿ

OM BENZASATO SAMAJA MANU PALAJA / BENZASATO TENOPA TITHA DRIDHO ME BHA UA / SUTO KAJO ME BHA UA / SUPO KAJO ME BHA UA / ANU RAKTO ME BHA UA / SARUA SIDDHI MEN TRA JA TSA / SARUA KA MA SU TSA ME / TSITTAM ŠERJAM KU RU HUNG / HA HA HA HA HO / BHA GA UAN / SARUA TA THA GA TA BENZA / MA ME MÜTSA / BENZI BHA UA MAHA SAMAJA SATO / A

28:15

Význam mantry: Vadžrasatvo, udržuj těsné pouto, nechť dosáhnu těsného spojení s Vadžrasatvou, očistím negativity,  pomoz mi získat stabilitu, štěstí, radost, ochranu, dosáhnout duchovních úspěchů, nechť jsou má konání a mysl dokonalé, první ha = 4 nezměrnosti, druhé ha = 4 zplnomocnění, nejvyšší mistře, představiteli vadžra-stavu všech překročivších, nepouštěj mne, vadžra-bytosti, bytosti velkého pouta!

32:00 recitace mantry s melodií

Vizualizace

Dnes budeme cvičit s Vadžrasatvou jedné postavy s jednou tváří a dvěma pažemi. Existuje také Vadžrasatva s družkou, tib. jabjum, nebo Vadžrasatva může být modré barvy s několika tvářemi a pažemi, jako v tantře Kálačakra apod.

vshd

Pokud nemáte tantrickou iniciaci (zplnomocnění) praxe Vadžrasatvy, můžete bez problému recitovat mantru, vizualizovat Vadžrasatvu před sebou nebo nad hlavou a přijmout očistu pro sebe i ostatní bytosti kolem.

 1. Představte si kolem sebe celou rodinu, přátele i nepřátele a všechny cítící bytosti, které máte a nemáte rádi, se kterými máte karmické spojení. Jste uprostřed a provázíte je touto praxí. Vaše motivace není jen kvůli sobě, ale pro všechny.
 2. Poté si představte Vadžrasatvu nad hlavou. Je to váš guru, který se kvůli vám manifestuje v tomto aspektu. Vadžrasatva je v aspektu bódhisatvy s mírnou bílou září, ozdobený šperky a ornamenty bódhisattvy, ve vadžra posedu na bílém lotosu. Bílá je barvou čistoty. Lotos také přestavuje čistotu – přestože vyrůstá z bahna, není jím poskrvněn, stejně tak jako naše osvícená mysl, která vychází z negativit, aniž by jimi byla poskvrněna.
 3. Krásná tvář Vadžrasatvova září, jeho protažené oči jsou pokojné a plné lásky a soucitu. Má rudé rty a černé vlasy má v drdolu na vrcholu hlavy.
 4. Pravá ruka třímá vadžru na úrovni srdce, která představuje soucitnost. Zvonec v levé ruce na klíně představuje moudrost poznání prázdnoty.
 5. V jeho srdci leží měsíční kotouč, na němž stojí slabika húm ཧཱུྂ . Kolem ní se točí ve směru hodinových ručiček stoslabičná mantra.VSmantrakruh
 6. Chápejte Vadžrasatvu jako vlastního kořenového guru, svatou mysl všech buddhů a dharmakají, který se takto objevuje ze své ohromné soucitnosti k vám a všem cítícím bytostem, aby nás očistil.
 7. Nyní přizvěte bytosti moudrosti, aby se spojily s vaší vizualizací. Světlo vyzařuje ze slabiky húm ve Vadžrasatvově srdci do všech směrů, zachytí energii těla, řeči a mysli všech osvícených bytostí ve vesmíru a vrací se zpět, aby se rozplynulo v srdci Guru Vadžrasatvy. Ten tak předsavuje všechnu jejich energii a je nyní ještě zářivějším a pokojnějším než předtím.
 8. Přijímáme útočiště.

mimo nahrávku

Očistná meditace s recitací mantry

9. Během recitace stoslabičné mantry do nás vrchem hlavy pod tlakem vstupuje jako nektar Vadžrasattvovo světlo, které z těla očišťuje všechny negativity. Ty vychází spodem jako vazká černá tekutina a mizí. Tato vizualizace se provádí třikrát za sedmeré recitace stoslabičné mantry. Při první meditaci očišťujeme negativity a zastření těla, při druhé řeči a při třetí mysli.

10. Světlo Vadžrasattvovo vyzařuje do okolí, po světě a do vesmíru a očišťuje karmu všem cítícím bytostem.

11. Na konec vizualizace se Guru Vadžasattva rozplyne do našeho těla a stane se neoddělitelným od nás. V tomto stavu jednoty setrváme v meditaci.

12.  Nakonec recitujeme věnování:

Ge ua diji ňjur du dak                             Skrze tyto zásluhy, nechť rychle

dordže sempa drub gjur ne                     dosáhnu stavu Vadžrasatvy

dro ua čik kjang malü pa                        a uvedu všechny cítící bytosi

deji sala göd par šok                                rovněž na tuto úroveň.

13. Recitujeme Modlitbu za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlámy:

GANG RI RA UE KOR UE ŽING KHAM SU

V nebeské říši tibetské, obemknuté věncem sněžných hor,

PHEN DANG DE UA MALÜ DŽUNG UE NE
je bytostem zdrojem štěstí a pomoci

ČENREZI  UANG TENZIN GJATSHO JI
ztělesnění Avalókitéšvary –Tenzin Gjac’ho.

ŽAP PE SI THE BARDU TEN GJUR ČIK
Chráněn budiž jeho život až do konce samsáry!

 

*) Součástí správné a efektivní tantrické očisty je přítomnost čtyř sil:

 1. síla předmětu – útočiště a bódhičita, naše touha dosáhnout osvícení
 2. síla lítosti – přiznání, že jsme učinili chybu
 3. síla rozhodnutí – slib, že to znovu neuděláme
 4. síla nápravy – konání ctnostných aktivit (např. recitace mantry)

 

Více a podrobněji o této konkrétní praxi od Jeho Svatosti dalajlámy (anglicky)

Příští setkání bude v úterý 19. února 2019 v Den zázraků, výjimečný svátek Čotrul Düčhen, první úplněk v roce. Budeme recitovat mantru Buddhy Šákjamuniho. Více info zde.

Související: 

Praxe mantry Vadžrasatvy pro očistu