Bódhičitta

Shrnutí o bódhičittě z druhé kapitoly knihy Transformace mysli od Jeho Svatosti dalajlámy:

Osm veršů o transformaci mysli od gešeho Langri Thangpy je učení praxe bódhičitty, altruistického záměru dosáhnout osvícení ku prospěchu všech cítících bytostí.

Definice bódhičitty

Dva aspekty altruismu: 1. Stav, který dává vzniknout altruistickému postoji (soucit + touha prospívat všem bytostem), 2. přání dosáhnout osvícení ku prospěchu všech cítících bytostí. Musí být rozvíjeny odděleně s pomocí odděleného tréninku. Úsilí být prospěšný ostatním musí být rozvíjeno jako první, a znamená to pomáhat ostatním dosáhnout osvobození.

Dalo by se říci, že bódhičitta je

  • nejvyšší úroveň altruismu
  • nejvyšší druh odvahy
  • výsledek nejvyšší altruistické aktivity

Když se člověk angažuje v naplňování přání ostatních, naplnění vlastních přání přijde samo o sobě jako vedlejší produkt. To je moudrý způsob, jak prospět zároveň sobě i ostatním. Čím více se soustředím na pomoc ostatním, a čím silnější jsou moje starosti o ostatní, tím větší prospěch sklidím já sám.

Praxe bódhičitty

  • je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak čelit negativitním sklonům a ničivým pohnutkám.
  • osvobozuje od přechodu do nižších říší existence a vede k vyšším a šťastnějším znovuzrozením.
  • je nejvyšší cesta, která předčí všechny etické praktiky a nejefektivnější k dosažení vyšších forem znovuzrození.
  • obsahuje všechny podstatné složky všech duchovních praktik. Samotná tato praxe může nahradit praxi mnoha různých technik.
  • je základem pro dočasné i trvalé štěstí

Odvaha je základem celé praxe.

Nechť jsem stále předmětem radosti pro všechny cítící bytosti podle jejich přání a nerušeně, jako jsou země, voda, oheň, vítr, medicína a lesy. Ať jsem cítícím bytostem tak drahý jako jejich vlastní život a ať jsou ony velmi drahé mně, ať mi jejich hříchy přinesou ovoce a všechny moje ctnosti zase jim.“

∼ Nágárdžuna

Tato obrovská odvaha překračuje všechny hranice prostoru a času.

∼ Šántidéva

Relativní bódhičitta se promění v bódhičittu konečnou, když dosáhneme vhledu prázdnoty. S jedním křídlem nesobeckého záměru a druhým vhledu prázdnoty může člověk přelétnout celý vesmír a vznést se za stav existence k břehům plně osvíceného buddhovství.

(str. 42-44 z knihy Transformace mysli od Jeho Svatosti dalajlámy ISBN-80-7205-787-1, nakladatelství Pragma, 2000)

Kurz Osm veršů oslavil první narozeniny! Od 1. března 2018 studujeme na těchto stránkách kurz samostudia buddhismu založený na této knize. Přidejte se dnes!

Odkazy:

Kurz Osm veršů – hlavní stránka

Osm veršů výcviku mysli – překlad textu Langry Thangpy

O výcviku mysli z Amsterdamu – učení Jeho Svatosti na téma lodžong

Dalajláma: Meditace jako duchovní disciplína – úryvek z knihy Transformace mysli