Online kurz Buddhismus v kostce zahájen

Obsahově vysoce kvalitní a systematický kurzu základů mahájánového buddhismu pro začátečníky i pokročilejší studenty můžete studovat v pohodlí vlastního domova!

Oficiální studijní skupina FPMT Longdol Lama – studijní skupina tibetského buddhismu na svých stránkách v Den zázraků zahájila veřejný a nzzpoplatněný online kurz samostudia buddhismu Buddhismus v kostce. Zde se rovněž můžete na kurz zaregistrovat.

BUDDHISMUS V KOSTCE, ZÁKLADY PRO BUDDHISTICKOU PRAXI A STUDIUM, které napsali láma Ješe, láma Zopa rinpočhe a ctihodná Amy Miller, je úvodním kurzem vzdělávací organizace Nadace pro zachování mahájánové tradice (FPMT). Volně vychází ze Základů všech dobrých kvalit, krátkého lamrimového textu lámy Congkhapy, tibetského učence a zakladatele linie gelug, jejíž hlavou je v současné době Jeho Svatost dalajláma.

FPMT vytvořila kvalitní a kompletní kurz pro začátečníky, který nabízí obecný přehled celé buddhistické cesty k osvícení tak, že kombinuje tradiční učení tibetských lámů s moderním přístupem.

Jednotlivá témata pokrývají všechny základní prvky mahájánové stezky:

  • Část 1. – Buddhistické útočiště
  • Část 2. – Karma a Čtyři vznešené pravdy
  • Část 3. – Mysl, meditace, rozdělení učení (Hínájána, Mahájána)
  • Část 4. – Učitel, Smysl života, Pomíjivost a smrt
  • Část 5. – Zřeknutí se a Bódhičitta
  • Část 6. – Prázdnota
  • Část 7. – Úvod do tantry, Rady pro každodenní praxi, Shrnutí

Akreditovaná lektorka kurzů FPMT, ctihodná Tenzin Palmo, nejenže text přeložila do češtiny, ale navíc ke každé ze 7 kapitol vytvořila vlastní nahrávky k poslechu, otázky k zamyšlení, kvíz a tipy k meditaci a jak převést znalosti do každodenního života. Tento kurz skupina Longdol Lama studovala a nyní je na přání lektorky a s požehnáním nadace k dispozici v obecný prospěch.