Stát se bódhisattvou

ctihodná Tenzin Palmo

Základ pro bódhičittu

Lidem obvykle bývá bódhičitta sympatická a rádi o ní uvažují, mnohem raději než třeba o utrpení nebo pomíjivosti. Avšak v textech stojí, že k tomu, aby člověk mohl probudit byť jen „umělou“ bódhičittu (tedy takovou, která nás stojí úsilí, jako opak té přirozené, která je potom už spontánní) musí mít vlastní hlubokou zkušenost s těmito méně oblíbenými tématy, jako je utrpení a zřeknutí se samsáry. Pokud si člověk neuvědomuje, jak nekonečně problematická a bolestná je naše existence v samsáře, proč by ji měl chtít opustit? A pokud si není vědom své vlastní neuspokojivé situace, proč by si měl myslet, že ostatní bytosti trpí a potřebují jeho pomoc?

Kdo je bódhisattva

Docela často se setkávám s představami bódhisattvy (bytosti, která bódhičittu probudila) jako takového sociálního pracovníka, který se stará o chudé a nemocné… což je samo o sobě obdivuhodné, ale není to bódhičitta. Bódhičitta se nezaměřuje jenom na určitou skupinu a jenom na tento jeden život. Bódhisattva ví, že ač na první pohled jsou nešťastné jenom některé bytosti, ve skutečnosti jsou v pasti samsáry, nekonečného koloběhu neuspokojivých životů, chyceny všechny.  Ví také, že jediný opravdu účinný způsob, jak se zbavit utrpení, je dostat se pryč ze samsáry, a jedinou cestou k tomu je praxe Dharmy, Buddhova učení. A ví i to, že pokud sám není buddhou, nemůže ostatním pomoct opravdu efektivně – těžko být někomu průvodcem někam, kam sami pořádně neznáme cestu, protože jsme tam nikdy nebyli. Takže pokud někdo touží po šálku čaje, bódhisattva mu ho rád uvaří, ale na prvním místě je mu co nejrychleji dosáhnout osvícení, protože pak teprve bude jeho pomoc ostatním bytostem opravdu účinná.

Jeho Svatost hovoří o bódhičittě také jako o nejvyšší formě odvahy. Je to zřejmě proto, že bódhisattva je ochoten projít si čímkoli, co může komukoli jakkoli prospět. Říká se, že by po miliony eónů trpěl v pekle, kdyby tím mohl prospět byť jen jediné bytosti.

Říká se, že probudit bódhičittu je jedna z nejtěžších věcí vůbec, je to těžší než poznat přímo prázdnotu. Člověk potřebuje neskutečný pozitivní potenciál (zásluhy) a také musí nejprve svou mysl očistit od minulé negativní karmy a různých zastření, což by asi mělo pro nás, obyčejné bytosti, být na prvním místě. Zároveň je třeba získat povědomí o tom, co to přesně znamená dosáhnout osvícení, a jistotu toho, že úplně každá každičká cítící bytost, včetně těch nejnesnesitelnějších, má to, čemu se říká buddhovská podstata, neboli potenciál osvícení dosáhnout.

Proč já

Možná si v této souvislosti položíte otázku „ proč se čeká na mě, když už existuje tolik buddhů? Proč nepomohli cítícím bytostem oni?“ Odpovědí je fakt, že existuje mnoho bytostí, které nemají silný karmický vztah s už existujícími buddhy, ale zato ho mají s námi. Říká se, že buddha je jako slunce – jeho láska a osvícené aktivity na pomoc bytostem dosahují všude. Ovšem pokud chybí karmický vztah, taková bytost k nim zůstane málo nebo vůbec ne vnímavá. Mnohé bytosti – naše laskavé matky z minulých a asi i budoucích životů (pokud nedosáhneme osvícení už v tomto) tak čekají právě na nás!

ctTenzinPalmo

Toto je přepis úryvků z hlasové nahrávky ctihodné Tenzin Palmo z druhé lekce našeho kurzu buddhismu Osm veršů, který můžete studovat online. Kurz pro samostudium, který ct. Tenzin Palmo vytvořila, je založen na knize Jeho Svatosti dalajlámy Transformace mysli.

(Foto ctihodné Tenzin Palmo od Romana Rognera)

 

Související:

Setkání s Tenzin Palmo nad kurzem Osm veršů

Kurz Osm veršů – hlavní stránka

Osm veršů výcviku mysli – překlad textu Langri Thangpy

O výcviku mysli z Amsterdamu – o lodžongu slovy Jeho Svatosti