Setkání s Tenzin Palmo nad kurzem Osm veršů

Zveme vás na interaktivní setkání se ct. Tenzin Palmo ke kurzu pro samostatné studium buddhismu dle knihy Jeho Svatosti dalajlámy „Transformace mysli“, který je k dispozici zde na našich stránkách.

Kdy: 7. února 2019 od 18:00

Kde: Tibet Open House, Školská 28, Praha

Leták ke stažení (pdf)

Srdečně zveme studenty a všechny zájemce o Dharmu na setkání s tvůrkyní a lektorkou online audiokurzu, který jsme na stránkách před rokem začali nabízet k samostudiu.

Kurz je založen na knize JS dalajlámy, která je komentářem k zásadnímu klasickému textu „Osm veršů výcviku mysli“ tibetského mistra z 11. století Geše Langri Thangpy. Tento krátký buddhistický text vytyčuje cestu, jak změnit způsob myšlení tak, abychom dosáhli svobody a štěstí pro sebe i všechny ostatní, tzv. Lodžong – trénink mysli. Je to oblíbená praxe Jeho Svatosti, kterou rovněž celý život vyučuje po celém světě, a jeho život je skvělým případem toho, jaký je takové praxe výsledek.

Dalajlámův komentář k tomuto textu vyšel jako kniha i v českém překladu pod názvem „Transformace mysli“. Ctihodná Tenzin Palmo použila tuto knihu jako základ pro kurz, který jde do hloubky jednotlivých témat, přidala nahrávky, cvičení a meditaci. Kurzem si prošla skupina pod jejím vedení .

Od 1. března 2018 jsou tyto materiály k dispozici na tomto webu. Nabízí se zdarma jako online audiokurz, který je otevřen všem ke samostudiu kdykoli, vlastním tempem a na dobu neurčitou. Kurz je složen hravně z nahrávek, které poskytují praktickou formu studia pro dnešní dobu. Každý z nás tak má možnost přístupu k této efektivní cestě, jak trénovat vlastní mysl pro dobro své a za lepší svět.

Tato událost je vzácnou příležitostí se setkat osobně se ctihodnou Tenzin Palmo, která kurz představí. Hlavní částí večera by měla být diskuze a zodpovídání otázek na různá témata kurzu.

Vítání jsou všichni bez omezení. Očekává se jen dobrá nálada a zvídavost.

Více info: Hlavní stránka kurzu

Těšíme se na setkání s vámi!

Související: 

O výcviku mysli z Amsterdamu – krátký komentář ke klasickému textu z úst Jeho Svatosti dalajlámy

Osm veršů výcviku mysli – překlad klasického textu z 11. století,  který je tématem kurzu.

Kurz Osm veršů – stránky online audiokurzu