Chvála Avalókitéšvarovi od 7. dalajlámy

ze sádhany Velesoucitného s jedenácti tvářemi, kterou napsal VII. dalajláma Losang Kälsang Gjatso (1708–1757)

ÓM džig ten gön po la čhag C’HÄL lo

ÓM Klaním se ochránci světa!

Džig ten la ma si pa sum gji tö pa po

Tys guruem světa, chválen třemi říšemi,

Lha ji tso uo dü dang cang pä tö pa po

jehož chválí hlavní světští bohové, márové i Brahmá.

Thub päi gjäl čhog tö pä drub par dzä pa po

Chválou tebe, nejvyšší králi mudrců, se splňují (přání všech bytostí).

džig ten sum gji gön po čhog la čhag C’HÄL lo

Klaním se nejvyššímu ochránci tří říší.

de še pag me ku te ku zang džin pa po

Držiteli vznešeného svatého těla (které obsahuje) těla nekonečného množství těch, kdož odešli do blaženosti,

de šeg nang ua tha jä u gjän džin pa po

na tvé koruně se stkví ten, jenž odešel do blaženosti nekonečného světla.

čhag jä čhog jin ji dag tre kom sel ua po

Tvá neskonale štědrá pravá ruka zahání hlad a žízeň hladových duchů,

čhag jön ser gji pä ma nam par gjän pa po

zatímco tvá levá ruka je dokonale ozdobená zlatým lotosem.

dri žim räl päi treng ua mar ser khjug pa po

Na hlavě máš blyštící se rudožlutý věnec vonících vlasů.

žäl rä gjä pa da ua ta bur dze pa po

Tvá tvář je krásná jako úplněk.

čän gji pä ma čhog du zang žing jang pa po

Tvé lotosové oči jsou skvostné a vševidoucí.

kha ua dung tar nam kar dri ngä dän pa po

Tvé provonělé (tělo) je čistě bílé barvy jako sníh či lastura.

dri me ö čhag mu tig com bu dzin pa po

Máš na sobě trsy dokonalých lesknoucích se perel,

dze päi ö zer kya reng mar pö gjän pa po

Ozdoben jsi nádhernými paprsky světla jako červánky za úsvitu.

päi mäi co tar čhag ny ngar ua džä pa po

Tvé paže jsou rozestřeny jako lotosy na jezírku.

rön kai trin gji dog dang dän žing žön pa po

Mladistvý jsi a barvy podzimní oblohy.

rin čhen mang pö pung pa ni ny gjän pa po

Tvá dvě ramena jsou zdobena mnoha klenoty.

lo mäi čhog tar čhag thil žön žing džam pa po

Dlaně tvé jemné jsou a mladistvé jako nejlepší listí.

ri dag pag pä nu ma jön pa kab pa po

Tvůj levý prs zakryt jest kůží z antilopy,

njän čha dub ü geg čing gjän nam čhang pa po

na sobě máš okouzlující náušnice, náramky a ozdoby.

dri ma me pa pädmäi čhog la nä pa po

Sídlíš na nejvyšším neposkvrněném lotosu.

te uäi ngö ny pädmäi dab tar džam pa po

pPovrch tvého břicha je jemný jako lotosový plátek.

ser gji ka rag čhog la nor bü trä pa po

Máš skvostný zlatý opasek zdobený klenoty

ta zur tri päi rä zang šam thab dzin pa po

a přes boky suknici ze skvostné látky.

thub päi khjen čhog co čhen pha röl čhin pa po

Máš nejvyšší moudrost schopného, jež sahá za velký oceán.

čhog nje sö nam mang po nje uar sag pa po

Nastřádal jsi nespočet zásluh, abys dosáhl nejvyššího stavu.

tag tu de uäi džung nä ga nä sel ua po

Jsi zdrojem věčné blaženosti a odvracíš stárnutí a nemoc.

sum thar dzä čing kha čö čö pa tön pa po 

Jsi trojím osvoboditelem a předvádíš svaté činy těm, kteří si užívají prostoru.

lü čän čhog te dü pung thrug lä gjäl pa po

Nejvyšší ztělesněná bytosti, vítězi v bitvě proti silám Máry,

ser gji kang dub dra ji žab ji ong ua po

tvé nohy zní vábivým zvukem zlatých nákotníků.

cang päi nä pa ži ji en pa dzä pa po

Vymaňuješ (bytosti od sebestřednosti) čtyř sídel Brahmy.

ngang päi drö dra lang čhen dreg tar šeg pa po

Pohybuješ se s elegancí labutě a hrdostí slona.

jong dzog nje uar sag šing tän pa njer ua po

Plně jsi dovršil střádání a staráš se o doktrínu.

o mäi co dang čhu ji co lä dröl pa po

Tys ten, kdo osvobozuje z oceánu mléka a oceánu vody.

gang žig tag tu tho rang lang nä gü pa ji

Jakékoli ženě či muži, když vstane každé ráno za úsvitu,

čän rä zig kji uang po ji la sem je čing

pomyslí s úctou na Avalókitéšvaru

tö päi čhog di dag čing säl uar tö dže na

a čistě a zřetelně odrecituje tuto nejvyšší chválu,

dy ny ke pa´am po me jin kjang rung

se vyplní obyčejné i nadobyčejné skutky

kje ua dy am ma ong kje ua tam čä du

v tomto životě

džig ten džig ten le de gö pa kun drub gjur

a ve všech životech budoucích.

Tuto chválu recitovat dle pokynů 21x s poklonami

Související:

Avalókitéšvara – zosobnění soucitnosti

Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu