Věnování zásluh z Namčhö

༁ྂ༔ གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐོར་ལས་དགེ་བ་བསྔོ་བ་བཞུགས་སོ༔

Věnování zásluh z Cyklu Vadžraváráhí z Nebeské Dharmy (termy Namčhö)

objevil Mingjur Dordže (17. st.)

གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ༔

guru deua dakini hung

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས༔

čhok dü gjal ua se če gong

Buddhové a bódhisattvové v deseti směrech, slyšte!

ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

tshok ňji dzok la dže ji rang

Raduji se ze završení dvojice střádání.

བདག་གིས་དུས་གསུམ་དགེ་བསགས་པ༔

dak gi dü sum gé sak pa

Všechny zásluhy, které jsem ve třech dobách nastřádal

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔

kön čhok sum la čhö pa bul

věnuji Třem klenotům útočiště.

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག༔

gjal ue ten pa pel gjur čik

Nechť se nauky Buddhovy neustále šíří!

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔོ༔

ge ua sem čen kün la ngo

Všechny zásluhy věnuji všem cítícím bytostem;

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔

dro kün sangje thobgjur čik

Nechť dosáhnout všechny tápající bytosti buddhovství!

དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་ཏེ༔

ge tsa tam če čik dü te

Nechť se všechny prameny ctnosti spojí

བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག༔

dak gi gjü la mi gjur čik

a uzraje v mém toku mysli!

སྒྲིབ་གཉིས་དག་ནས་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ༔

drib ňji dak ne tshok dzok te

Očistou dvou zastření a dovršení dvojice střádání

ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔

tshe ring ne me ňjam tok phel

nechť dožiji se dlouhého života bez nemocí a nechť v mé praxi roste chápání a poznání!

ཚེ་འདིར་ས་བཅུ་ནོན་གྱུར་ཅིག༔

tshe dir sa ču nön gjur čik

Nechť dosáhnu v tomto životě desáté bhūmi!

ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔

nam žik tshe phö gjur ma thak

Až budu opouštět tento život,

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག༔

de ua čen du kje gjur čik

nechť se okamžitě zrodím v Sukhāvati.

སྐྱེས་ནས་པདྨོ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ༔

kje ne pemo kha čhe te

Až se tam z lotosu narodím,

ལུས་རྟེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

lü ten de la sang gje šok

nechť dosáhnu buddhosvství již v tom samém těle!

བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཇི་སྲིད་དུ༔

čang čub thob ne ji si du

Až dosáhnu procitnutí, nechť navždy zůstanu,

སྤྲུལ་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག༔

trul pe dro ua dren par šok

abych se jako nirmánakája manifestoval na pomoc tápajícím bytostem!

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

samaja gja gja gja

(zapřísaháno, zapečetěno)

ཅེས་པ་འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བྱ་ལོ་མ་ཆུ་སྟོད་ཅན་གྱི་ཚེས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པའོ༔

Buddha Amitābha promluvil těmito slovy k Tulku Mingjur Dordžemu, když mu bylo třináct let, prvního dne osmého měsíce roku kohouta (1657).

verze v angličtině

liberationuponseeing1

Související: 

Další z Namčhö: Modlitba za zrození v Amitábhově Blaženém ráji – Mingjur Dordže

Obecné vysvětlění, co je terma