Vyjádření Jeho Svatosti dalajlámy k pandemii

30. března 2020

Moji drazí bratři a sestry,

Píši tato slova jako odpověď na opakované žádosti mnoha lidí z celého světa. Procházíme dnes neobyčejně těžkou dobou díky koronavirové pandemii.

Lidstvo navíc čelí dalším problémům, jakým je extrémní změna klimatu. Rád bych tímto využil této příležitosti k vyjádření obdivu a vděčnosti všem vládám světa, včetně indické vlády, za to, že činí kroky k řešení těchto problémů.

Tradice prastaré Indie popisuje vznik, trvání a zánik světů v průběhu časů. Mezi příčiny zániků patří ozbrojené konflikty a nemoci, což se zdá v souladu s tím, co zažíváme dnes. I přes všechny ty ohromné problémy, kterým čelíme, však lidské bytosti, včetně lidí, projevují neuvěřitelnou schopnost přežít.

Bez ohledu na to, jak těžká je situace, měli bychom k překonání našich problémů cílevědomě a bez obav využít vědy a lidské důvtipu.  Čelíme ohrožení našeho zdraví a je přirozené cítit strach a úzkost. Přesto však nacházím hluboké uklidnění v tom, když se řídím radou dané problémy logicky prověřit: Pokud lze daný problém vyřešit, udělej to a nemusíš se trápit. Pokud je to marné, trápením si nepomůžeš.

Všichni se v současnosti co nejvíce snaží zamezit šíření koronaviru. Vzdávám hold sehraným snahám národů omezit tuto hrozbu. Zvláště pak oceňuji iniciativu Indie a zemí SAARC, které zahájily poskytování nouzové finanční pomoci a elektronickou platformu na výměnu informací a odborných znalostí na pomoc proti šíření covid-19. Toto bude dobrým vzorem, jak řešit podobné krize i do budoucna.

Důsledkem nutných isolačních opatření po celém světě čelí mnozí lidé ohromným těžkostem plynoucích ze ztráty zaměstnání. Pro lidi bez pravidelného příjmu je život bojem o přežití. Vyzývám ty, kterých se to týká, aby učinili vše nutné, aby bylo postaráno o ty ve společnosti nezranitelnější.

Zvláštní vděčnost vyjadřuji zdravotníkům (lékařům, sestrám a pomocnému personálu), kteří pracují v první linii a zachraňováním lidských životů na sebe berou osobní riziko. Jejich služba je vskutku soucitností v akci.

Se srdečným soucítěním k mým bratrům a sestrám po celém světě, kteří nyní těmito těžkými časy prochází, se modlím za brzký konec této pandemie – ať se vám klid a radost zase brzy navrátí.

V modlitbách váš,
dalajláma

Dopis byl původně vydán v angličtině na oficiálních stránkách Jeho Svatosti dalajlámy

Související:

#dalajláma

Dalajláma radí recitovat mantru Táry k odvrácení hrozby epidemie koronaviru

Dalajlámův dopis Gretě Thunbergové