Splácím laskavost své matce

Dojemnou modlitbou děkujeme všem matkám, nejen té, která je nám blízká ze současného života. V koloběhu samsáry jsme jako bytosti všeho druhu měli mnoho různorodých matek, které nás přivedly na svět a vychovaly. Bez přínosu všech těchto matek bychom v současnosti neměli šanci praktikovat Dharmu.

Karmapa III. Rangdžung Dordže (1284–1339)

Splácím laskavost své matce

Klaním se vznešenému mistru Avalókitéšvarovi!

Co hlubšího říci nežli toto:

Drahá matko, s láskou jsi mě chránila, když jsem byl malý,

láskyplně mě učila a sladce ke mně mluvila.

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Z vlastních úst jsi mě krmila a svou rukou otírala mé výkaly.

Na svůj klín jsi mne opakovaně brávala.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Každé zrození jistou smrtí končí.

Ani nejmocnější lidé nedokážou přetrvat věčně.

Na té osamělé cestě je jedinou pomocí posvátná dharma.

Mé laskavé matky, jež putujete ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu vás po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Každé střádání jistou ztrátou končí.

Ani nejchamtivější člověk nedokáže si s sebou nic vzít.

Na té osamělé cestě je jedinou pomocí posvátná dharma.

Mé laskavé matky, jež putujete ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu vás po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Matko, až jednou sama na odchodu budeš,

já budu se modlit, aby ses s Avalókitéšvarou setkala!

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Klaním se Lámovi a Ochránci Maňdžušrímu!

Ve třech říších jsou bytosti šesti druhů,

jež se rodí čtyřmi způsoby:

Pokud se nejedná o zázračné zrození,

tělo se formuje v závislosti na otci a matce.

Díky silám karmy jsi mě počala a nosila devět měsíců a deset dní.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když mě má životní síla jako plod vypudila na svět,

zažívala jsi příšerné porodní bolesti.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Po porodu pak bylo tvé tělo

plné krve, nečistých tělních tekutin a mléka.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když moje kůže a kosti byly ještě slabé a nedovyvinuté,

ty jsi mě do opatrných rukou brávala.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když jsem měl hnis v očích a jinde,

vlastním jemným jazykem jsi je vytírala.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když se ti náhodou mé výkaly do úst dostaly,

nebyla jsi znechucena.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Vždy jsi mě pevně objímala,

tak jako dříve v teple tvého lůna.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když jsme v noci do bezvědomí upadli,

mnohokrát jsem tě rušil ze spánku.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Brávala jsi mě na klín a mazlila.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Podporovala jsi mě a rozveselovala.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Kdykoli jsem se vrtěl a rozbrečel,

neúnavně jsi mi dávala k sání svůj prs.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když já zavíral oči ke spaní,

tys mě bez prodlení před horkem a chladem chránívala.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když jsem jako zvíře lezl po čtyřech,

tys mě učila, jak vzpřímeně chodit.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když mi byly tři roky,

nespustila jsi mě z očí.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když mi bylo pět,

učila jsi mě, jak se řádně oblékat.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Když mi bylo deset,

učila jsi mě, jak správně uvažovat a rozhodovat se.

Má laskavá matko, jež putuješ ve třech říších samsáry, ach ne!

Nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Myslí ses soustředila jen na můj blahobyt.

Má laskavá matko, jež putuješ v hrozných třech říších samsáry,

nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

A vždy jsi byla klidná a spravedlivá.

Má laskavá matko, jež putuješ v hrozných třech říších samsáry,

nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

A když nastal čas odejít,

dala jsi mi svůj souhlas.

Má laskavá matko, jež putuješ v hrozných třech říších samsáry,

nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

A díky tvé lásce

jsem se po odchodu stal nezávislým.

Má laskavá matko, jež putuješ v hrozných třech říších samsáry,

nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Kdyby tě snad nějaká pohroma odnesla

někam do neznáma,

nechť naše mysli zůstanou navždy neoddělitelné,

má laskavá matko, jež putuješ v hrozných třech říších samsáry,

nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Drahá matko, nezlob se na mě za má slova:

Mé myšlenky se k tobě neustále vracejí

a tvé laskavé chování mě k slzám dojímá.

Má laskavá matko, jež putuješ v hrozných třech říších samsáry,

nechť povedu tě po cestě Avalókitéšvarově.

OM MANI PADMÉ HÚM HRÍ

Matko, až nastane čas, kdy mysl opustí tvé současné tělo,

nechť zrodíš se pak do nejšťastnějšího stavu

a v něm ať získáš srdce osvícení,

abys mohla konat pro dobro všech vnímavých bytostí.

Slova hlubokého a širokého významu mi lámou srdce.

Vadžradharo v čisté zemi Akaniště

a Padmasambhavo v Ngayab Lingu,

dovolte, aby se ve mně, Palden Karmapovy ze sněžných oblastí,

probudila schopnost splatit laskavost svým matkám.

Zdroj