Svátek sestoupení z nebe


Lhabab Düčhen je jedním ze 4 nejdůležitějších svátků v buddhistickém kalendáři, které připomínají 4 události z Buddhova života.

Lhabab Duchen připomíná tu událost, kdy Buddha sestoupil na zemi z nebe Trāyastriṃśa – Nebe třicetitří, jinak známé jako Tušita či Indrovo nebe.

Dle pověsti do nebe Buddha dočasně vystoupal ve věku 41 let, aby učil tamní bohy včetně jeho matky. Buddhova matka zemřela brzy po jeho narození a stejně jako matky všech buddhů se v dalším životě narodila jako bůh. Májádeví Buddhovi darovala jeho poslední a nejdůležitější lidský život a tuto laskavost hodlal splatit tím nejvyšším, co mohl dát. Učil Dharmu, aby posléze dosáhla stavu arhata – osvobození od samsáry, koloběhu zrození, utrpení a smrti.

Po 3 měsících v nebi se na zem vrátil po nátlacích svého žáka Maudgaljájany a to tak, že sestoupil po trojitém žebříku. Tato událost se považuje za jeden z 8 velkých činů Buddhy.

V tibetském kalendáři se Lhabab düčhen slaví 22. den 9. lunárního měsíce.

Důsledky pozitivních i negativních činů se v tento významný den násobí 10 milionkrát, dle jiných zdrojů 100 milionkrát. Tibetští buddhisté se tradičně oddávají ctnostným aktivitám a modlitbám.

Zdroj